Fotterapeuten nr. 1-2022

| FAGKONGRESSEN 18 | FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 TEMASIDE : KOMMUNIKASJON Medisinstudiet legger for liten vekt på å styrke studentenes evne til å formulere seg. AV PETTER GJERSVIK, MEDISINSK REDAKTØR I TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LEGEFORENING S pråk er nært knyttet til tenkning og kognitive prosesser. Vi trenger ord for å forstå og formidle vår oppfatning av virkeligheten. Leger i alle spesialiteter bruker tale og skrift for å kommunisere med hverandre, med sine pasien­ ter og med samfunnet. Derfor er legers evne til å forstå og å gjøre seg forstått like viktig som kunnskap og praktiske ferdigheter. Kommunikasjon og språk er i kjernen av hva alle leger, også klinikere, driver på med. Et klart, forståelig og tilstrekkelig presist språk er imidlertid ikke enkelt. Det krever både erfaring, ferdigheter og holdninger (1). God kommunikasjon er alltid toveis. Form og innhold må tilpasses situasjon og mottaker og justeres når det trengs. Dette gjelder ikke minst i legers kommunikasjon med pasienter. Vi vet at svikt i kommunikasjonen mellom lege og pasient er en hyppig årsak til feil og klagesaker i helsetjenesten (2). Presis informasjon i en henvisning er viktig for å kunne gjøre riktige vurderinger og prioriteringer i spesialisthelsetjenesten (3), og dårlig språk kan gi legeerklæringer mindre tyngde (4). Slurvete henvis­ ninger og uforståelige epikriser kan gjøre pasient­ behandlingen dårligere og helsevesenet mindre effektivt. Medisinsk fagspråk står sentralt i all medisinsk utdanning. Studentene skal lære mange nye ord og Evnen til å uttrykke seg VIKTIG: Medisinsk fagspråk er like viktig for leger som juridisk fagspråk er for jurister, påpeker Petter Gjersvik, medisinsk redaktør forTidsskriftet. (Foto:Anette Haugen) Om artikkelforfatteren: Petter Gjersvik er medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Han er professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, der han underviser om hudsykdommer og leder en eksamenskommisjon i flere fag.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy