Fotterapeuten nr. 1-2022

| TEMASIDER: KOMMUNIKASJON 24 | FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 I helsesektoren vil det for pasientens beste alltid være viktig med kommunikasjon på tvers av yrkesgrup- per. Her er hva Helsedirektoratet skriver om «Tverrfaglig samarbeid som grunnleggende metodikk i oppfølging av personer med behov for omfattende tjenester». TVERRFAGLIG SAMARBEID – som grunnleggende metodikk i oppfølging av personer med behov for omfattende tjenester Tverrfaglig samarbeid bør anvendes i oppfølgingen av personer med store og sammensatte behov. T verrfaglig samarbeid bør være grunnleg­ gende metodikk i oppfølgingen av personer med store og sammensatte behov. Det bør sikres felles forståelse og kunnskap om denne arbeidsformen på tvers av fag, nivåer og sektorer. Felles regler og avklarte forventninger i samhandlingen er viktig for god ressursutnyttelse og strukturert oppfølging. Kommunen bør ha rutiner Kommunen bør utarbeide rutiner for tverrfaglig samarbeid som gjelder på tvers av fagområder og sektorer. Det finnes mange gode eksempler på både rutiner og håndbøker for dette, særlig knyttet til barn og unge. Det anbefales at rutinene omfatter alle målgrupper, og at det sikres enhetlig tilnærming gjennom forløp bestående av ulike former for tjenester. Rutiner for tverrfaglig samarbeid må også inklud­ ere personell som yter tjenester etter driftsavtale med kommunen. I tillegg til fastlegene vil dette kunne gjelde fysioterapeuter, logopeder, synspedagoger osv. TVERRFAGLIGHET: Tverrfaglig samarbeid er viktig i oppfølgingen av personer med store og sammensatte behov. (Illustrasjon:Vilde Haugen Kristiansen)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy