Fotterapeuten nr. 1-2022

| NORDISK SAMARBEID 36 | FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 BEHANDLING V LYMFØDEM PS: Denne artikkelen er hentet fra danske Fodterapeuten, medlemsbladet til Danske Fodterapeuter. Den er oversatt og gjengitt med tillatelse fra alle involverte. I tillegg er den oppdatert med et intervju og informasjon fra Norsk Lymfødem og Lipødemforbund, NLLF. NÅR LYMFEKJERTLENE STREIKER Ved Lymfødemklinikken på Bispebjerg Hospital i København har de en fornemmel- se av at antallet pasienter med lymfeødem for tiden stiger. De ser et stort potensial i å kunne behandle dem bedre. AVTINA RØNHØJ, REDAKTØRAV FODTERAPEUTEN K ompresjonsbehandling, kompresjons­ behandling og kompresjonsbehandling. Det er den eneste metoden de som jobber ved Lymfødem-kompressionsklinik på Bispebjerg Hospital i København er helt sikre på at hjelper lymfødempasienter. Klinikken er antakeligvis Danmarks mest spesial- iserte i sitt slag. De behandler derfor pasienter med lymfødem som blir henvist fra hele landet. Klinikken ligger i Videnscenter for Sårheling, i dermatologisk avdeling, der de har adgang til alle fasilitetene på senteret. Lymfødembehandlingens start Avdelingssykepleier Susan Nørregaard var med på å starte klinikken i 1996, og er i dag en av Danmarks mest erfarne sykepleiere innenfor lymfødembehandling. – Jeg begynte å interessere meg for kompresjons­ behandling av venøse bensår allerede da jeg holdt på med utdanningen. Jeg oppdaget at jeg kunne bidra til å gjøre en stor forskjell. Så da overlege og professor Finn Gottrup startet opp Videncenter for Sårheling, ble jeg avdelingssykepleier ved poliklinikken, der jeg hadde ansvar for å behandle venøse bensår med kompresjon. – Vi fikk dog raskt utrolig mange pasienter med lymfødem, som vi ikke hadde noen steder å sende for behandling. Det var en pasientgruppe som ingen tok seg av, derfor startet vi lymfødemklinikken i sårsenteret, sier hun. Primær og sekundær lymfødem Klinikken behandler både primær og sekundær lymfødem hos pasienter i alle aldre, også hos sped­ barn. I klinikken er det ansatt tre sykepleiere, en lege og en sekretær på deltid. Klinikken er en del av «International Lympheodema Framework», et dansk nettverk for lymfødem og et europeisk samarbeid for pasientgrupper med sjeldne sykdommer. Det er primær lymfødem som er medfødt og som hører til de sjeldne sykdommene. Sekundær lymfødem forekommer hyppigere og skyldes årsaker som overvekt, immobilitet, blodprop­ per i venene, kreftbehandling og operasjoner av nye knær og hofter, som også kan påvirke lymfesystemet slik at det ikke klarer å «følge med». – Vi har en fornemmelse av at sekundær lymfødem er stigende. Det skjer især hos eldre mennesker med svært høy BMI, over 50, som utvikler lymfødem i bena. Vi vet ikke hvor mange det gjelder, men vi vet at det er et stort problem innenfor primærsektoren for hjemme­ sykepleiere, assistenter, hjelpere og antakelig også for fotterapeuter. Det største problemet er at det hindrer mobiliteten og øker risikoen for infeksjoner, sier hun. Forskjellige prosedyrer i regionene Susan Nørregaard forteller at det er svært forskjellig hvordan de fem danske regionene har organisert behandlingen av lymfødem, så hun kan ikke si noe generelt om hvordan den fungerer, annet enn at kreftpasienter henvises til det sykehuset der de behandles. Alle andre skal henvises fra egen lege, og det skjer ofte til hud- eller karkirurgiske avdelinger. Klinikken på Bispebjerg Hospital kan imidlertid ta imot pasienter fra hele landet fordi det er fritt sykehusvalg. – Alle kan få ødemer med alderen, men har man hatt det i mer enn tre måneder og de bakenforliggen­ de årsakene er behandlet, vil jeg si at lymfesystemet antakeligvis har tatt skade. Det skal dog en leges vurdering til for å konstatere lidelsen. Ofte kan man se det først på tær og forfot, sier hun.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy