Fotterapeuten nr. 1-2022

| KRONIKK 44 | FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 FOTTERAPEUT I MEXICO AGKONGRESSEN DIGITAL KONGRESS FLESERI NL GG Overrepresentasjon av private skoler Det er en absolutt overvekt av skoler som tilbyr fotterapeutstudiet som privatister – ti i alt. Dette i seg selv burde ikke bety at kvaliteten er dårligere, men heller bedre med tettere oppfølging. Brorparten av fotterapeutelevene går altså opp som privatister, og følger et opplegg som skal samsvare med kompetan­ semålene til både VG2 og VG3. Den teoretiske delen av studiet er basert på undervisning og å studere selvstendig, og praksis utføres i klinikken på skolen. Akilleshælen og clavusen ligger kanskje til manges overraskelse begra­ vet i den teoretiske delen. Er virkelig det videregående teoretiske nivået for fotterapeuter så avansert, at det blir uoppnåelig å få det til som privatist? Tall sier noen ganger mer enn tusen ord Det finnes tre videregående skoler i det ganske Norges land som tilbyr fotterapeututdannelsen, Jåtta videregående skole i Stavanger, Rosenvilde videregå­ ende skole i Asker og Steinkjer i Trøndelag. Både Jåttå og Steinkjer tar i tillegg imot privatister. UDIR legger frem en hyggelig statistikk for VG2- og VG3-resultatene for de to førstnevnte skolene. Kullene klarer seg veldig bra med snittkarakterer som ligger og duver rundt fire på samtlige skriftlige eksamener. Dette står etter ryktene i skarp kontrast til snittka­ rakterene i private skoler. Basert på disse premissene har en nærliggende konklusjon vært at kvaliteten er for dårlig i de private skolene. Er det virkelig så enkelt? Så langt har man vurdert de private skolenes undervisning og praksis utfra tilbakemeldinger i offentlige forum om høye stryktall i skriftlige eksame­ ner på både VG2 og VG3. De private skolene på sin side har ikke noen faktisk oversikt eller statistikk på karakterene siden elevene går opp som privatister . Oversikten sitter privatistkonto­ rene rundt om i landet på. I praksis er den store oversikten av omfanget på resultatene på skriftlig eksamen og strykstatistikk ikke mulig å få tak i. Jeg ba for noen uker siden Privatistkontoret i Oslo om oversikt og statistikk, men dette har hittil uteblitt. Spørsmålet mitt er besvart med taushet. Så hvordan kan dissonansen mellom eksamensresultatene være så enormt stor kun hos de private skolene, og ikke de offentlige? Appell fra fortvilte fotterapeutstudenter! Eller er vi elever? Jeg er faktisk usikker. Er vi som går på fotterapeutdannelsen kommet i en klemmellom ambisjoner om å trekke faget opp til et høyere nivå enn det er på videregående? Det kan i hvert fall virke slik, når over femti prosent i hvert kull stryker i ett eller flere fag. Som fungerende elevrepresentant påVG2 ønsker jeg å uttale meg på vegne av mitt kull med fotterapeuter: Den kommende generasjonen fotterapeuter er fortvilte! AVYASMIN NASHAT BAGGERØD UTBRENT: Elever er utslitte, fortvilte og forvirrede. Den faglige motivasjon for videre og høyere utdannelse slokner. (Illustrasjon: Colourbox.com)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy