Fotterapeuten nr. 1-2022

FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 | 47 NYTT FRA STYRET | F O T T E R A P E U T F O R B U N D E T 7 0 R 1 9 5 2 - 2 0 2 2 Årets 70-årsjubileum, foredragsholdere til Fagkongressen og en felles satsing for å få til en refusjonsordning for diabetes­ pasienter, var blant det som sto på agendaen da Fotterapeutforbundets sentralstyre hadde møte i slutten av januar. Under et todagers sentralstyremøte i Oslo i slutten av januar, var første dag i stor grad viet til ulike teamsmøter, blant annet med Fotterapeutforbundets egne interesse- foreninger IFID (Fotterapeuter med diabetes- kompetanse) og FMS (Fotterapeuter med spesialisering innen muskel- og skjelett­ lidelser). I tillegg ble det holdt et teamsmøte om en felles satsing for en refusjonsordning for diabetespasienter. På dette møtet deltok – foruten sentralstyret til FTF – representanter fra Diabetesforbundet, inkludert den nye lederen Anne- Grete Skjellanger, og representanter fra NIFS (Norsk interessefaggruppe for sårheling). Det var sistnevnte som tok initiativ til møtet Neste dag ble mye av tiden viet en gjennomgang av representantskapsmappen foran representantskaps- møtet 23. april, i tillegg til forslag til foredragsholdere under Fagkongressen i september. Andre viktige saker på agendaen var: Veien videre for en fagplan for en bachelor i podiatri, kompetansehevingsplanen våren-2022 og aktiviteter for jubileumsåret 2022. SENTRALSTYREMØTE: Rundt bordet fra venstre: Jorunn Randgaard, Inger M. Paulsen, Håvard Høydahl, Mette Kverme,TorildTjensvold og Kathrine F. Rosenberg. (Foto: Anette Haugen) FOTTERAPEUTFORBUNDET 70 ÅR D ette skal markeres i neste nummer av Fotterapeuten, der temasidene vil være viet jubileet, Fotterapeutfor­ bundets historie og andre artikler knyttet opp mot et jubileumsår. Vi har også opprettet egne jubileumssider under våre medlemssider på nettet, som lanseres på jubileumsdatoen 16. mars. Der oppfordrer vi deg til å gå inn for å følge med på hva som skjer i jubileumsåret – og for å lese tidligere jubileums­ brosjyrer, Fotterapeutforbundets historie, med mer. Har du noen gamle bilder, en god historie, tips om en fotterapeut vi bare må intervjue eller andre ideer til hva vi bør skrive om i jubileumsnummeret – eller legge ut på nettsidene? Send en mail til anette@fotterapeutforbundet.no . Godt jubileumsår! JUBILEUMSLOGO : Fotterapeutforbundet har oppdatert sin logo i anledning jubileumsåret. Interessante samarbeidsmøter­ 16. MARS I år feirer Fotterapeutforbundet sitt 70-årsjubileum – etter at foreningen ble stiftet under navnet Norsk Fotpleierforbund 16. mars 1952.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy