Fotterapeuten nr. 1-2022

FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 | 49 NYTT FRA STYRET | Fagkongressen 2022 Hold av dagene 16.-18. september! Da satser vi alt på at vi kan møtes igjen. Fagkongressen 2022 er planlagt å finne sted påThon Hotell OsloAir- port. F otterapeutforbundet er veldig glad for at det ble mulig å gjennomføre Fagkongress­ en i 2021, selv med noen restriksjoner. Det var veldig hyggelig å ha mulighet til å møtes fysisk igjen. Vi satser på at vi også i år kan arrangere en fysisk fagkongress – forhåpentlig uten restriksjoner. Datoen er satt til 16.-18. september og sted er Thon Hotell Oslo Airport. Nærmere invitasjon og program kommer i løpet av våren, men hold av datoen allerede nå – og følg med på forbundets nettsider for oppdateringer. FAGKONGRESSEN: Holdes påThon Hotell OsloAirport 16.-18. september. (Foto:Thon Hotels) Meld din kandidat til juryen! Christina S. Holmen ble kåret til Årets Fotterapeut da prisen for første gang ble delt ut i 2021. Du kan lese mer om begrunnelsen og hennes bakgrunn på nettsidene våre og i en artikkel i forrige nummer. Prisen skal deles ut årlig – og da trenger vi din hjelp, ved at du melder inn din kandidat til juryen (se mailadresser nedenfor). Fakta om prisen • Årets Fotterapeut kåres hvert år under festmidda­ gen på Fagkongressen. • Medlemmene oppfordres til å sende inn sin innstilling til årets fotterapeut til juryen innen 1. august samme år. Juryen innstiller den kandida­ ten de mener best fyller kriteriene for å bli Årets Fotterapeut. • Det til enhver tid sittende sentralstyre nedsetter juryen som består av tre fotterapeuter. De velges for to år av gangen. Hvem juryen er, og deres kontaktinformasjon, blir annonsert i Fotterapeu­ ten 1 og på nettsidene hvert år. • Årets fotterapeut får et diplom og en gave, i tillegg til heder og ære. Kriterier: • Ekstraordinært engasjement for faget og pasien­ tene • Nytenkende • Jobber på et høyt faglig nivå • Deler raust av sin kompetanse med andre fottera­ peuter • Er et forbilde for andre fotterapeuter Mailadresser til årets jury: Randi Sandlie Nyland (randi@nylandas.no ), Eva Nyegaard-Larsen (klinikk­ forfotterapi@gmail.com ) og Unni Bakke (unnisfotkli­ nikk@gmail.com) . Årets Fotterapeut ÅRETS FOTTERAPEUT: Christina S. Holmen ble kåret til Årets Fotterapeut 2021. Hvem får prisen i år? (Foto: privat)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy