Fotterapeuten nr. 1-2022

| TEMASIDER: KOMMUNIKASJON 6 | FOTTERAPEUTEN 1 – 2022 HJELPENDE KOMMUNIKASJON Som fotterapeut er det selvfølgelig viktig å være dyktig på den faglige utførelsen av yrket. Det er imidlertid like viktig å kunne kommunisere godt med pasienten, ikke minst gjennom det som kalles hjelpende kommunikasjon. Dette er pensum i fotterapiutdanningen. AVANETTE HAUGEN K ommunikasjon og samhandling er et eget fag innenfor dagens fotterapiutdanning. Et sentralt begrep her er det som kalles hjelpende kommunikasjon, der de fire grunnpilarene er å fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelser og gjenopprette helse. I tillegg til å lære om hvordan man best skal kommunisere med pasientene, er de også innom alt fra konflikthåndtering, hvordan takle sorg og krisereaksjoner, etikk og lovverket, til motivering, profesjonalitet, pasientservice, kommunikasjon med kollegaer og annet helsepersonell – og markedsføring av seg selv og yrket. – Det er ikke uvanlig at vi får høre fra nye elever at kommunikasjon, det kan de. De kommuniserer jo hele tiden. Når vi utdyper og begynner å forklare dem hva hjelpende kommunikasjon er og hvordan den skiller seg ut fra den kommunikasjonen vi har i det daglige livet, ser de imidlertid raskt at dette er noe annet, forteller Beate Døviken Tjore Ludvigsen. Fin kombinasjon Beate Døviken Tjore Ludvigsen (44) er lærer ved fotterapiutdanningen ved OPK-instituttet i Krokstad­ elva utenfor Drammen, der hun på tredje året underviser i faget Kommunikasjon og samhandling. Ved siden av driver hun sin egen klinikk i Krokstad­ elva. Det har hun gjort siden hun selv var ferdig med fotterapiutdanningen ved OPK-instituttet i 2015. – Jeg har tidligere jobbet som hjelpepleier og barnepleier i mange år. Jeg har blant annet erfaring innen geriatri, demens, rusarbeide og med psykisk utviklingshemmede. At jeg valgte å begynne med fotterapi hadde med egen helse å gjøre. Jeg hadde behov for å kunne styre min egen tid bedre, forklarer hun. Å kombinere undervisning med å drive egen klinikk, synes hun er en fin match. Ikke minst betyr det at hun er nødt til å holde seg faglig oppdatert hele tiden, siden hun skal videreformidle kunnskap. Hun er ikke selv utdannet lærer, men på OPK-insti­ tuttet jobber hun sammen med Randi Sandlie Nyland, som har videreutdanning i diabetesfoten og biomekanikk og med Ellen Andersen, som har pedagogisk utdanning. Sammen utgjør de et godt team. Aktiv lytting For å være dyktig i sitt fag, er det som sagt ikke bare selve yrkesutøvelsen man må kunne godt og som man må drilles i. En god fotterapeut må kunne se hele mennesket og han eller hun må ikke minst kunne beherske det som kalles for hjelpende kom­ munikasjon. – Det er viktig å få til en hjelpende kommunika­ sjon med pasienten. Her inngår det fire sentrale punkter. Du skal fremme helse, forebygge sykdom, lindre lidelser og gjenopprette helse. For å lykkes med dette må du blant annet beherske ulike kommu­ nikasjonsferdigheter, forteller Beate. En av disse kommunikasjonsferdighetene er bekreftende ferdigheter, der aktiv lytting står sentralt. Det betyr at du ikke bare skal lytte med ørene, men med hele kroppen. Du må også få med deg det pasienten ikke sier – og du må bekrefte at du har fått det med deg og at du har forstått. Dette kalles også for empatisk lytting. Tillitsbasert Det neste er utforskende ferdigheter. Her må du bruke spørre- og kommunikasjonsteknikker for å få nødvendig informasjon. Da må du tenke på hvordan du spør. Blant annet skal du være varsom med å bruke «hvorfor». Om du spør: «Hvorfor har du ikke utført øvelsene?», går pasienten lett i forsvar fordi det kan oppfattes som en anklage. Hvordan du legger fram budskapet er viktig. Innenfor det som kalles informerende ferdigheter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy