Fotterapeuten nr. 2-2022

| TEMASIDER: 70-ÅRSJUBILEUM 10 | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 2012: • Forbundet feirer 60 år • Nytt navn: Fotterapeutforbundet • Samhandlingsreformen i helsevesenet • Samhandlingsreformen i helsevesenet trer i kraft fra første januar med håp om økt fokus på forebygging av skader og sykdom relatert til føtter. • I påsken deltar 22 fotterapeuter på en studiereise til Beijing i regi av MittKINA og FTF. • På representantskapsmøtet i april endrer forbundet navn til Fotterapeutforbundet. • En undersøkelse blant medlemmene viser at åtte av ti er fornøyde med medlemskapet. • Internett og sosiale medier benyttes nå av mange fotterapeuter. Forbundet utvikler medlemskontakten på internett, med hyppigere oppdateringer på nettsidene og Facebook. • I juli fraråder Helsedirektoratet høyskoleutdanning for fotterapeuter. Forbundet mener redegjørelsen som er levert til Helse- og omsorgsdepartementet ikke holder mål – og starter på høsten en bred mobilisering for å få politisk støtte til økt utdanning. • I september arrangeres den første nordiske kongressen siden 1987 i forbindelse med at 60-årsjubileet feires på Sundvollen. • Det vedtas å opprette en komite på tre personer for å nedsette krav/ kriterier til medlemskap. 2013: • Fokus på pasientrettigheter • Bekymringsbrev om utdanningen • Nytt grafisk design • Det skrives kontrakt med Høgskolen i Oslo/Akershus om å utarbeide en videreutdanning i den diabetiske fot. • Helsedirektoratet etterkommer kravet om å inkludere fotterapi i sitt informasjonsmateriale til personer med diabetes. De korrigerer også feil i en oversatt brosjyre. • En søknad sendes til Arbeidsdepartementet om at fotterapeutklinikker og ortopediverksted må likestilles med hensyn til å tilvirke trykkavlastninger til føttene, men søknaden avslås. • Det sendes et bekymringsbrev til Utdanningsdirektoratet om at fotterapilinjene er nedleggingstruet ved de offentlige skolene. • FTF retter fokuset over på pasientrettigheter, med påstand om at myndighetene bryter lovverket ved ikke å dekke kostnader til fotterapi for blant annet diabetespasienter med risiko for fotsår og pasienter med alvorlige negleproblemer eller feilstillinger. • Fothelse i den eldre delen av befolkningen er årets fokus, noe som blant annet fører til et godt samarbeid med Seniorsaken og Pensjonistforbundet. • Fotterapeuten meldes inn i Fagpressen, der det kreves at man følger redaktørplakaten og etiske retningslinjer. • FTF inngår samarbeid med Bedriftsforbundet (nå SMB), for å bedre tilbudet om juridisk kompetanse tilknyttet næringsvirksomhet. • Et nytt grafisk design, som medlemmene kan benytte for å fremstå mer profesjonelt, lanseres. Fotterapeutforbundet 2012-2022 – det siste tiåret Her følger en oversikt over hendelser og høydepunkter det siste tiåret, som starter med navneskiftet i 2012, der Fotterapeutforbundet får sitt nåværende navn. Mot slutten av perioden, i starten av koronapandemien i 2020, skjer det historiske at alle klinikker pålegges å stenge ned i over fem uker. Arets fotterapeut o 2021 FOTTERAPEUTFORBUNDET

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy