Fotterapeuten nr. 2-2022

TEMASIDER: 70-ÅRSJUBILEUM | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | 11 2014: • FBT blir stiftet • Iverksettingavkravomfagligoppdatering • Retningslinjer formarkedsføring og logo • FBT – interessegruppe for fotterapeuter med interesse for biomekanisk terapi blir formelt stiftet, etter at den er opprettet året før. • IFID – interessegruppen for fotterapeuter med diabeteskompetanse markerer sitt 20-årsjubileum. • Lærergruppen starter opp et nasjonalt utviklingsprosjekt. • Styremedlemmer drar for egen regning til Danmark for inspirasjon til utdanningssaken. • Krav til faglig oppdatering for medlemskap iverksettes. Kravet er 20 poeng over tre år, som blant annet kan tas under den årlige Fagkongressen. • Ny kampanje og informasjon på nettet for å synliggjøre forskjellen på fotterapeut og fotpleier. • Prosjekt «Se Risikofoten» innføres. Målet er at alle medlemmer skal kunne identifisere en risikofot hos diabetikere på nivå 1 eller 2. • Det lages retningslinjer for bruk av logo og klinikknavn, i tillegg til restriksjoner mot markedsføring av tilbudspris. 2015: • Videreutdanning innen diabetes • Elevfagdag i Oslo • Krav om digital journalføring • Videreutdanning innen diabetes igangsettes på ny, nå som høyskolestudium med 10 studiepoeng. Det første året på Høgskolen i Oslo/Akershus, deretter på Høgskolen i Drammen. • FTF arrangerer sin første elevfagdag i Oslo, for elever fra alle utdanningsstedene i Norge. Målet er å inspirere elevene til å starte opp og drive seriøse klinikker med fokus på helse. • Dialog med Kunnskapsdepartementet om at flertallet av utdanningstilbudene i fotterapi er uten tilsynsordning fordi de er private. Man frykter for nedleggelse av det offentlige tilbudet og ber om en vurdering av dette i sammenheng med et behov for en høgskoleutdanning. • Helsedirektoratet setter krav til helsepersonell om digital journalføring fra 1. september. Fotterapeuter innvilges unntak for ett år, som senere utvides ut 2017. • Det bestemmes å starte videreutdanning på høgskolenivå i biomekanisk terapi. • FTF får hjelp fra Bedriftsforbundet og senere egen advokat i søksmål fra Folkeuniversitet. 2016: • Videreutdanning i biomekanikk • Vinner langvarig rettsak • Første nettbaserte opplæring • Videreutdannelsen Biomekanisk terapi, med 30 studiepoeng, tilbys for første gang til fotterapeuter ved Høgskolen i Drammen. • Dialog med ledelsen i Fakultet for helsevitenskap med tanke på å få opprettet en bachelorutdanning i podiatri. • En redegjørelse sendes Utdanningsdirektoratet i april, om behov for å innføre praksiskrav i fotterapiutdannelsen, men dette avslås. • FTF vinner i juni en langvarig rettsak og konflikt med Folkeuniversitetet Øst i Tingretten, men denne ankes. (Saken avsluttes senere med et forlik høsten 2017.) • Studietur til Tradium Fodtterapiskole i Danmark, med dialog om nordisk samarbeid. • FTF tar i bruk et helt nytt medlemssystem, med blant annet «min side» for medlemmene. Fagkongressen er blitt et årlig høydepunkt for både faglig oppdatering og sosialt samvær, etter at den aller første fagkongressen ble arrangert i 1996.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy