Fotterapeuten nr. 2-2022

TEMASIDER: 70-ÅRSJUBILEUM | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | 13 blant annet med én styrerepresentant på Verdenskongressen i Miami, inkludert komitémøter i forkant av kongressen. • FTF arrangerer debatt om «reduksjon av antall amputasjoner av diabetesføtter» under Arendalsuka i august. Dette følges opp med to besøk på Stortinget, der forbundet får i oppdrag fra Helse- og omsorgskomiteen om å lage en plan for reduksjon av amputasjoner. • Norske fotterapeuter deltar for første gang på «Den internasjonale podiatridagen» 8. oktober, med både fysiske markeringer rundt om i landet og stor nettaktivitet. 2020: • Klinikker stenges grunnet pandemien! • Fagkongressen avlyses • Digitalt representantskap på høsten • Fotterapeuter pålegges å stenge klinikkene i over fem uker fra 12. mars, da Norge går inn i en unntakstilstand grunnet koronapandemien. Det jobbes intenst for å få ut informasjon om rettigheter og for å kunne få åpne opp igjen samtidig med tilsvarende helseyrkesgrupper. • Årets fagkongress avlyses på grunn av pandemien, det samme gjelder planlagte studieturer, flere kurs, skolebesøk og lokale årsmøter. Noe gjennomføres digitalt. • Representantskapsmøtet utsettes fra april til slutten av august, men må til slutt avholdes delvis digitalt på bakgrunn av nye koronarestriksjoner. • Poengkrav til faglig oppdatering videreføres, men det vedtas at medlemmer ikke lenger vil bli ekskludert om de ikke oppnår nok poeng. • Den bestilte fagplanen for en bachelor i podiatri leveres sentralstyret. 2021: • Prisen Årets fotterapeut lanseres • Forbundet rundet 1000 medlemmer • Ny film om diabetes og fothelse • Ny kompetansehevingsplan presenteres, med digitale kurs. • Prisen Årets Fotterapeut opprettes av sentralstyret og deles ut under Fagkongressen. Den første vinneren av prisen blir Christina S. Holmen. • Premiere under Fagkongressen på en ny opplysningsfilm om å ivareta fothelsen til personer med diabetes. Den er laget i samarbeid med Diabetesforbundet. • Interessegruppen FBT skifter navn til FMS (Fotterapeuter med spesialisering innen muskel- og skjelettlidelser). • FTF får mange henvendelser om svært høy strykprosent blant privatister. Lærergruppen utfordres på punktene «en felles forståelse for faget, lærerplanens innhold og vekting i faget». • Fagplanen for en bachelor i podiatri oversettes og sendes utenlandske kontakter for innspill. Samtidig hentes det kunnskap fra eksisterende bachelorprogram i Finland, Spania og Malta. • En veileder for observasjonspraksis for fotterapielever utarbeides. Det skjer etter henvendelser om behovet for å definere innholdet i slik praksis og utarbeide en felles mal. • Fotterapeutforbundet runder 1000 medlemmer! 2022: • Fotterapeutforbundet feirer 70 år! • Fotterapeutforbundet feirer at de har rundet 70 år. Det skjer med lansering av jubileumssider på selve dagen 16. mars og med ulike markeringer, blant annet under representantskapsmøtet og på Fagkongressen – samt i medlemsbladet. • Samarbeidsmøte med NIFS og Diabetesforbundet om en felles front inn mot politiske myndigheter, for å etablere et bedre system for å ivareta fothelsen for personer med diabetes. Oppdatert per 1. april 2022 Tekst og foto: Anette Haugen, Illustrasjoner: Ylva og Vilde H. Kristiansen Christina S. Holmen er første vinner av Årets Fotterapeut i 2021!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy