Fotterapeuten nr. 2-2022

30 | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | TELEMEDISIN Egen avtale Fotterapeutforbundet har opprettet en egen avtale med Askin om digital konsultasjon av hudlidelser, Se mer om avtalen i artikkelen om tillitsvalgtsamlingen på side 43. tilbyr også spesialistkompetanse til fastleger, sykehjemsleger og sykepleiere, sier han. Ulike huddiagnoser – Hvilke typer spørsmål og henvendelser pleier dere å få og går det an å si noe om pasientene som kontakter dere? – Generelt vil jeg si at konsultasjonene handler om et bredt spekter av diagnoser innen hudfaget, som for eksempel inflammasjonssykdommer som eksem og psoriasis. Vi får også spørsmål om infeksjoner som brennkopper, virusutslett og soppinfeksjoner. Ellers har vi mange pasienter med kviser, rosacea og hårsykdommer. Med andre ord er det et bredt spekter av temaer. Og det er personer i alle aldersgrupper som har fått spesialisthjelp av oss, fra et to uker gammelt barn til den eldste på 104 år. – Vil du si at digital legetjeneste er et fullgodt behandlingstilbud på linje med tradisjonell konsultasjon? – Ja. For eksempel viser studier om telemedisin i hudfaget at opptil 70 prosent av henvendelsene til hudlege kan løses digitalt. Ifølge tall fra Askin fra 2020 løste tjenesten 84 prosent av alle henvendelsene det året. I 11 prosent av konsultasjonene ble det henvist til hudlege. – Det dreide seg om behandling som krevde fysiske tiltak og utredning, som for eksempel lysbehandling, eksisjoner av hudkreft og aktiv behandling av sår. I fem prosent av henvendelsene ble det henvist til fastlege, og det handlet gjerne om å ta en bakterieprøve, virusprøve eller vevsprøve, forteller Rizvi. Tilbyr oppfølging – Hvordan fanger dere opp andre forhold som kanskje spiller inn, men som ikke nevnes av pasienten? – Vi har tenkt på det også, og det er derfor vi gjennomfører oppfølging og ikke bare har én behandling. Vi tar ansvar for pasienten. Og i de tilfellene det er aktuelt med justeringer ved behandlingen, kan vi også gjennomføre videokonsultasjoner for å få en mer holistisk tilnærming. – Verdens helseorganisasjon snakker ommenneskesentrert behandling, og det snakkes om samvalg. Hvordan sikrer dere at disse verdiene eller prinsippene blir oppfylt? – Vi har en pasientsentret tankegang, og vi er i dialog med pasienten om valg av terapi. Men jeg vil gjerne legge til at det er hudlegen som bestemmer behandlingen, fordi det er han eller hun som har kompetansen, men behandlingen er pasientsentrert. I følge Rizvi kommer digitale legetjenester til å bli mer og mer vanlig fremover. – Rapporter viser at i de neste årene vil den første kontakten med en lege ofte være digital. Vi må ta innover oss at pasienten ikke ønsker å ta fri fra jobben og sette av store deler av dagen for å gå til lege. Folk er travle, så da passer det bedre med digitale konsultasjoner. Askin merker selv at det er en økning av henvenTELEMEDISIN: Koronapandemien har fått flere av oss til å prøve digitale helsetjenester. Er det et fullgodt alternativt til hudlegekontoret? (Illustrasjon: Colourbox)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy