Fotterapeuten nr. 2-2022

FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | 31 TELEMEDISIN | delser, også fra personer med kroniske hudsykdommer. – Vi følger opp regelmessig kronikere med hudsykdommer. I tillegg opplever vi at flere av disse henvendelsene handler om HS og elveblest, sier han. Baserer seg på algoritmer Harald M. Dobloug er lege og gründer, og står bak de nettbaserte legetjenestene legevisitt.no, maja.no (for kvinner) og hanshelse.no (for menn). Han forteller at det er mange henvendelser som handler om hudlidelser. – Det kan være alt fra akne, eksem og rosacea, forteller gründeren. Legetjenesten startet med en kombinasjon av hjemmebesøk og digital tjeneste. For ett år siden ble tjenesten heldigital. – Vi har hjulpet mange tusen pasienter. Vi leverer gullstandardbehandling, samtidig som vi holder oss til retningslinjer og lav pris. Vi tilbyr den beste behandlingen i verden. – Beste behandling i verden? Det var sterke ord. – Det handler om måten vi jobber på. Vi bruker de fremste medisinske oppslagsverkene i USA og i verden, og hudspesialistene våre lager den beste behandlingen basert på algoritmene. Dermed blir det en unik tilpasset behandling. – Det må du forklare nærmere. – Kommunikasjonen mellom pasienten og oss foregår via ikke-synkron video. Det vil si at det er en chat med spørreskjema, og basert på svarene avgjør algoritmene behandlingen. For eksempel sliter du med akne og henvender deg til oss. Du svarer på spørsmålene i spørreskjemaet, for eksempel om det hender at det er blitt verre eller bedre i perioden du har hatt det. Og så sender du inn bilder av huden din. Disse bildene sammen med algoritmene sendes til legene våre, som kommer frem til den beste tilgjengelige behandlingen. Sammenliknet med andre tjenester i dag, der du stort sett snakker med kun én lege, og der du ikke vet om legen er oppdatert eller for den saks skyld interessert i din lidelse, er vår metode mer sikkert. Hos oss er det flere leger som er involvert henvendelsen. Det store bildet – Hvordan fanger dere opp andre forhold som kanskje spiller inn, slik som livsstil, psykisk helse og andre sykdommer uten at pasienten selv tar det opp? – I tilfeller hvor det er særlig relevant med det holistiske bildet, kan det være aktuelt å bruke synkron video i diagnostiseringen. Dessuten stilles det alltid spørsmål om andre forhold, som andre sykdommer. Vi er opptatt av å se det store bildet, ikke minst i hudhelse. For eksempel hvis det er snakk om kviser, stiller vi spørsmål om kosthold og søvn. – Hvordan jobber dere for å oppnå samvalg, pasientens rett til være med på å bestemme sin behandling? Er det mulig å få det til i telemedisin? – En behandler vet best om hvilke behandlinger som er tilgjengelige. I de tilfellene der det foreligger flere behandlingsalternativer, er det viktig å opplyse om fordeler og ulemper, slik det er med alle behandlinger. Da er det viktig hva vedkommende ønsker. Når pasienten fyller ut spørreskjemaet, kartlegger vi hva vedkommende har prøvd før. Enkelte sier at de ønsker den beste behandlingen, koste hva det koste vil, mens andre vil starte på milde medisiner. Selv om vi har eksperter og det beste behandlingstilbudet i verden, må vi ha pasienten med på laget. De må få kunnskap om hva som skjer og hvorfor det skjer. Dobloug påpeker at de følger opp pasienten. – Etter en time hos oss blir de fulgt opp gjennom skriftlig kommunikasjon eller via video. Vi foretar justeringer og sjekker om de er fornøyde. Men hvis de ikke vil følges opp, gjør vi selvsagt ikke det. Komfortable med digitale tjenester – Har henvendelsene økt på grunn av koronapandemien? – Da koronapandemien brøt ut hadde vi holdt på en stund, så det er vanskelig å si. Men vi har opplevd en tidobling av pasienter den siste tiden, så vi håper og tror at flere er blitt mer vant til digitale løsninger. Han innrømmer at de fleste pasientene som henvender seg er komfortable med digitale tjenester. – En del savner kanskje menneskemøtet med fastlegen eller hudlegen. For oss er det viktig å tilby den best tilgjengelige behandlingen fremfor det fysiske møtet, men telemedisin er nok fortsatt et tilbud som passer for pasienter som er mest fremoverlente digitalt, sier Harald M. Dobloug. GRÜNDER OG LEGE: Harald Dobloug jobber i legevisitt.no, maja.no og hanshelse.no. (Foto: privat) «Vi bruker de fremste medisinske oppslagsverkene i USA og i verden, og hudspesialistene våre lager den beste behandlingen basert på algoritmene.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy