Fotterapeuten nr. 2-2022

32 | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | TELEMEDISIN – Viktig med informasjon Ifølge fungerende avdelingsdirektør Thorstein Ouren i Helsedirektoratet er det viktig at pasienten informeres om hvilke muligheter og begrensninger digitale lege- og hudlegetjenester gir. AV ELDRID OFTESTAD, REDAKTØR I HUD & HELSE Vil du si at digitale lege- eller hudlegetjenester er fullgode behandlingstilbud som tradisjonell legekonsultasjon? – Det er flere forhold som må tas med i vurderingen av om digitale hudlegetjenester er et fullgodt behandlingstilbud. Både hudlidelsen i seg selv, og andre aktuelle plager vil være av betydning for om digital helsetjeneste er et godt behandlingsvalg eller ikke. – Videre vil det digitale utstyret, og hvilke muligheter dette gir, spille inn. Det er også en forutsetning at både legen og pasienten mestrer digital kommunikasjon, sier fungerende avdelingsdirektør Thorstein Ouren i Helsedirektoratet. – Kan en digital lege eller hudlegetjeneste klare å fange opp andre forhold som kanskje spiller inn, men som ikke nevnes spesifikt av pasienten? – En konsultasjon hvor pasienten møter legen fysisk kan i noen tilfeller gi uvurderlig informasjon om pasienten, som ikke nødvendigvis fanges opp like lett digitalt. Dette kan være observasjoner av hvordan pasienten beveger seg, om pasienten har gått ned i vekt siden sist, om allmenntilstanden er forverret med mer. – Når konsultasjonen er digital er det derfor ekstra viktig at samtalen mellom pasient og lege foregår på en måte som gjør at viktige elementer i pasientens sykehistorie fanges opp. Det vil ofte være en fordel om legen kjenner pasienten fra tidligere. – Ved komplekse problemstillinger eller når pasienten har vanskelig for å kommunisere digitalt, bør det generelt være lav terskel for å møtes fysisk. Ved langvarige sykdomsforløp kan en kombinasjon av digitale og fysiske konsultasjoner også fungere bra. – Hvordan kan man sikre seg for at pasientrettigheten samvalg oppfylles og gjennomføres i digitale lege- og hudlegetjenester? – Det er viktig at pasienten informeres om hvilke muligheter og begrensninger digitale lege- og hudlegetjenester gir. Ut fra pasientens sykehistorie og plager, bør legen sammen med pasienten avgjøre hvilken konsultasjonstype som egner seg best. – For å sikre god kvalitet i tjenesten som tilbys, er det viktig at det ligger gode vurderinger til grunn for valg av den ene eller den andre konsultasjonstypen, sier fungerende avdelingsdirektør Thorstein Ouren i Helsedirektoratet. INFORMASJON: Det er viktig at pasienten kjenner alle muligheter og rettigheter ved digitale legekonsultasjoner. (Illustrasjon: Colourbox) «Det er også en forutsetning at både legen og pasienten mestrer digital kommunikasjon.» VURDERE: Det er flere forhold sommå tas med i vurderingen av om digitale hudlegetjenester er et fullgodt behandlingstilbud, ifølge fungerende avdelingsdirektør Thorstein Ouren i Helsedirektoratet. (Foto: Helsedirektoratet) -

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy