Fotterapeuten nr. 2-2022

FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | 33 TELEMEDISIN | Samvalgsforskeren forteller at det ikke er forsket veldig mye på telemedisin og samvalg. Med samvalg mener vi den prosessen eller verdien der pasient og behandler jobber sammen for å komme frem til hva som er det beste tiltaket eller behandlingen for den enkelte. Den forskningen som finnes på telemedisin og samvalg, er opptatt av hva teknologien kan gjøre og mindre av hvordan teknologien kan støtte samtaler mellom pasient og helsepersonell for å kunne gjennomføre samvalg. – Enkelte studier konkluderer med at det var viktig å gi samvalgsdelen ved telemedisin oppmerksomhet, og ikke bare de tekniske aspektene. Det tror jeg er et nøkkelbudskap for å få til samvalg ved digitale konsultasjoner. Både pasient og helsepersonell må være trygge med teknologien, slik at det går an å gjennomføre samvalg og få en god samtale omkring hva som er viktig for den enkelte. Forskningen viser også at ved å bruke teknologien til å støtte pasienter til å ta valg omkring behandling i samråd med deres behandlere, føler mange pasienter seg tryggere og mer likeverdige, sier Anja Fog Heen. Kommet for å bli Hun forteller videre at man også ser at telemedisin kan gjøre konsultasjoner og samtaler mer fokusert rundt det som er viktig for pasientene. – Oppsummert er det lite forskning på telemedisin og samvalg, og man kan ikke sette to streker under hva som er riktig når det gjelder samvalg og telemedisin. Men at telemedisin og digitale konsultasjoner har kommet for å bli, tror jeg er rimelig sikkert. Vi forventer også mer forskning rundt dette nå som telemedisin og digitale konsultasjoner har skutt fart med den pågående pandemien, sier hun. Ifølge Heen forskes det også på samvalg, beslutningsstøtte og bruk av kunstig intelligens for å komme frem til den beste behandlingen for den enkelte. – Samvalg i telemedisin strekker seg over et helt spekter, hvor teknologien i fremtiden nok vil gi oss veldig mange flere muligheter enn i dag, for virkelig å kunne gjennomføre samvalg, sier hun. Innblikk i hjemmene – Hvordan tenker du det er mulig å gjennomføre samvalg i telemedisin? – Overordnet kan man skille mellom digital kommunikasjon i sanntid, såkalt synkron kommunikasjon. Dette kan for eksempel være videosamtaler, der både helsepersonell og pasient snakker sammen på samme tid, tilsvarende en klassisk konsultasjon. Man har også asynkron kommunikasjon, der pasient og helsepersonell ikke kommuniserer i sanntid, men der for eksempel pasienter bruker et digitalt verktøy. Det kan være en app der de sender inn informasjon om problemstillinger, symptomer eller forespørsler, og får et svar på et annet tidspunkt, sier forskeren. – Er det lettere å gjennomføre samvalg i ordinær konsultasjon enn når det foregår digitalt? – Dette er det ikke ett svar på, men det kommer i stor grad an på personene som er involvert og problemstillingen. Noen temaer kan være lettere å ta opp, for eksempel ved at man skriver det ned og sender det inn digitalt eller via en app og får svar på samme måte, eller i forkant av en tradisjonell konsultasjon. Flere studier har også pekt på at det å faktisk få et innblikk i hvordan folk har det i hjemmene sine, gir verdifull informasjon som man ikke får ellers. For mange er det viktig å møtes regelmessig, men at for eksempel enkelte kontroller kan foregå digitalt. Pasientrolle i endring Selv om pasientrollen endres, påpeker Heen at det fortsatt også er mange som synes det er vanskelig å ta opp enkelte ting med behandler. – Mange synes det er vanskelig å «si imot» et forslag om behandling eller et tiltak, og da ser man at et digitalt verktøy gjør dette lettere for enkelte. Det legger da et godt grunnlag for gjennomføring av samvalg, sier hun. – Vil du si at digitale konsultasjoner i et samvalgsperspektiv fungerer når det gjelder hudsykdommer og hudproblematikk? – Husk på samvalg Ifølge samvalgsforskerAnja Fog Heen er det viktig at pasient og lege er trygge på teknologien, slik at samtalen blir god. AV ELDRID OFTESTAD, REDAKTØR HUD & HELSE SAMVALGSFORSKER: Telemedisin og digitale konsultasjoner har kommet for å bli, tror samvalgsforskerAnja Fog Heen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy