Fotterapeuten nr. 2-2022

FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | 43 NYTT FRA FORBUNDET | Tradisjonen tro ble det holdt tillitsvalgtsamling dagen etter representantskapet i slutten av april. Den ble innledet med informasjon til kretsene fra sentralstyret. Den store nyheten denne gang var at forbundet har inngått en såkalt teledermatologiavtale med den nettbaserte hudlegetjenesten Askin. (Les mer om Askin og telemedisin i flere artikler på sidene 28-34.) Askin-avtalen Den konkrete avtalen mellom Askin og Fotterapeutforbundet går ut på at forbundet betaler inn en engangssum til Askin og deretter må de fotterapeutene som ønsker å være med på ordningen selv betale inn et mindre beløp per kvartal. Har man besøk av en pasient med et hudproblem, kan man da ta et mobilbilde og sende inn via en app for å få råd. Trengs det mer enn et godt råd, for eksempel en salve og videre behandling, sender Askin resept til pasienten og en epikrise til pasientens fastlege. Forbundsleder Inger M. Paulsen minnet om at for å få en vanlig, fysisk time hos en hudlege, er det lang ventetid – i hennes kommune så mye som åtte måneder. Gjennom denne tjenesten får du svar innen 24 timer. For at systemet skal fungere best mulig og for å luke ut «barnesykdommer», vil det bli en gratis prøveperiode for noen utvalgte «superbrukere». Kretslederne fikk tilbud om å være med på å prøve ut tilbudet, noe de takket ja til. – Etter prøveperioden vil det bli en endelig presentasjon for alle medlemmene under Fagkongressen i september. Avtalen vil deretter tre i kraft fra fjerde kvartal i år, avsluttet Inger M. Paulsen. Journalstandard og kompetanseheving Noe annet det ble informert om, var at det er nedsatt en gruppe som skal utarbeide en journalstandard for fremtiden. Med i denne gruppen er blant annet de som var med på å utarbeide den tidligere journalstandarden. Forbundet har fått godkjenning fra advokaten i SMB på at de eventuelt har lov til å velge ut et system/forhandler som de kan gå inn i et dypere samarbeid med. Nå i staren holdes det møter med alle forhandlerne før man ser hva man lander på. Det er imidlertid vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta, så gruppen vil ikke love at det er klart til Fagkongressen. Inger M. Paulsen beklaget videre at gjennomføring av kompetansehevingsplanen var det som hadde lidd mest under pandemien, men nå er man i gang med noen digitale kurs som har høstet ros. For våren vil en del av de mest faglig relevante foredragene fra den siste fagkongressen bli lagt ut, mens til høsten lovet hun både nye digitale og minst ett fysisk kurs. Annet Andre ting som ble diskutert var utdanningen, både grunnutdanningen og framdriften av en bachelor i podiatri, hospitering og om elevmedlemmer kan være med i kretsstyrene. I den siste saken ble det åpnet for ett elevmedlem i hvert kretsstyre, men uten at de har stemmerett. Tillitsvalgtsamlingen ble avsluttet med gruppearbeid, der gruppene fikk i oppgave å planlegge en fagdag i kretsen. Etter en lang periode med mye teams og digitale møter, tenker sentralstyret at det å kunne invitere til en fysisk fagdag kan gi god motivasjon. Tillitsvalgtsamling: Helt ny avtale med nettbasert hudlegetjeneste Under tillitsvalgtsamlingen 24. april var en av nyhetene at Fotterapeutforbudet har inngått et samarbeid medAskin om digitale hudkonsultasjoner for pasientene. Andre ting på agendaen var utredning av et nytt journalsystem, utdanningen og kompetansehevingsplanen. TEKST OG FOTO: ANETTE HAUGEN NY INFORMASJON: En av de store nyhetene under tillitsvalgtledersamlingen var en helt fersk teledermatologiavtale med den nettbaserte hudlegetjenestenAskin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy