Fotterapeuten nr. 2-2022

| KRONIKK 44 | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 FOTTERAPEUT I MEXICO AGKONGRESSEN DI ITAL KONGRESS FUTDAN INGEN Som en oppfølging på appellen fra «fortvilte fotterapistudenter» i forrige nummer, telefoner til forbundet og tidligere artikler om den høye strykprosenten på teorien hos privatister, har Fotterapeuten tatt kontakt med Utdanningsdirektoratet og Viken fylkeskommune, for å stille dem noen spørsmål om det praktiske rundt privatisteksamen. Vi har også fått en statistikk over strykprosenten i de teoretiske fagene for årene 2019-2021. På de neste sidene følger svarene vi har fått, samt statistikken over strykprosenten og karaktersnittet for Viken fylkeskommune. Fotterapeutforbundet vil fortsette å ha fokus på saken, og håper situasjonen på sikt vil bedres for de som ønsker seg inn i yrket. Svar fra Utdanningsdirektoratet: Det første spørsmålet er besvart av Per Kristian Larsen-Evjen, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet – og er gitt ut ifra perspektivet til sentralt gitt skriftlig eksamen. Siden fotterapi har lokalt gitt eksamen med lokal sensur, der oppgavene utarbeides og sensureres lokalt, er alle de øvrige spørsmålene besvart av Viken fylkeskommune, hvor mange av utdanningstilbyderne holder til og en stor del av privatistene går opp til eksamen. Hva er den største forskjellen på å ta et fag på en offentlig videregående skole kontra å gå opp som privatist – både med tanke på undervisningen og eksamen? – Privatister har ikke undervisning, med mindre de selv melder seg opp hos private tilbydere av faget. Eksamen er lik, uavhengig om det er en elev eller privatist som tar eksamen. Men i noen fag blir elever bare vurdert med standpunktkarakter, mens privatister i stedet blir vurdert med eksamenskarakter. – Den største forskjellen på en elev og en privatist er oppfølgingen kandidaten får. En elev får oppfølging av skolen sin, mens en privatist selv må melde seg opp og forberede seg til eksamen på egenhånd. Det er fylkeskommunen som er privatistens kontaktpunkt når det gjelder eksamen. Svar fra Viken fylkeskommune: Svarene under er fra Janne B. Sørensen, seksjonsleder for eksamen og dokumentasjon i Viken fylkeskommune. Det første hun synes det er viktig å svare på er en kommentar hentet fra studentenes appell i forrige nummer: «Om de som går på fotterapeutdannelsen er kommet i en klem mellom ambisjoner om å trekke faget opp til et høyere nivå enn videregående?» – Eksamensoppgavene er utarbeidet ut fra kompetansemålene i læreplanen for faget på trinnet. Vi ser av tilbakemeldinger fra klagesensur at sensorene råder kandidater til å lese oppgaveteksten nøye (ofte besvarer ikke kandidatene på det oppgaven ber om). I tillegg råder sensorene i klagenemnden kandidatene til å sette seg inn i hva de ulike verbene betyr. Eksempelvis sier de at verbet «drøft» ikke handler om å ramse opp fakta. Er det generelt mye vanskeligere å bestå en privatisteksamen enn en skoleeksamen? – Eksamensoppgaver til skriftlig eksamen er utarbeidet med bakgrunn i kompetansemålene i læreplanen, og det gis ikke ulike eksamensoppgaver til elever og privatister. Det vil si at dersom en elev i offentlig videregående skole ikke består faget (ikke får Den høye strykprosenten blant privatister Høsten 2019 var det tre til åtte prosent som strøk på de teoretiske eksamenene på VG3 av fotterapiutdanningen. Tilsvarende tall forVG2 samme høst var 20 til 40 prosent. Høsten og våren 2021 var tallet i noen tilfeller på over 50 prosent, samtidig gikk langt flere opp i faget. AVANETTE HAUGEN FORTVILER: Mange privatister i fotterapifaget fortviler. (Faksimile Fotterapeuten 1/22)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy