Fotterapeuten nr. 2-2022

| FAGKONGRESSEN 46 | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 OTTERAPEUT I MEXICO DI ITAL KONGRESS FUTDAN INGEN – Videre i forskriftens § 5-9 er blant annet klage på karakter til skriftleg eksamen, klageinstans og klagebehandling beskrevet: […] Klageinstansen for vurdering av skriftleg lokalt gitt eksamen i vidaregåande opplæring er ei klagenemnd oppnemnd av fylkeskommunen etter retningslinjer frå statsforvaltaren. Medlemmene av ei klagenemnd må ikkje ha vore med i førstegongsbedømminga og bør så langt det lèt seg gjere, ikkje vere frå same skolen som klagaren. […] Klagenemnda skal gjerast kjend med den karakteren prøvesvaret fekk ved den ordinære sensuren. Nemnda skal ellers ikkje få andre opplysningar enn svaret og dei opplysningane som kan leggjast ved svaret ved eksamen. Nemnda skal ikkje gjerast kjend med eventuell grunngiving for klagen. Når det gjeld klage på karakter til skriftleg eksamen, prøver nemnda alle sider ved karakterfastsetjinga. Finn nemnda at karakteren er urimeleg i forhold til eksamensprestasjonen, set ein ny karakter. […] – Dette betyr at eksamensbesvarelser som er sensurert til ordinær sensur og til klagesensur er sensurert av fire uavhengige sensorer (to ved ordinær sensur og to ved klagesensur) som til daglig underviser i faget i offentlig videregående skole. – Når det gjelder spørsmålet om klageretten privatisten har på opplæringen hos privat opplæringstilbyder, kjenner vi ikke til dette, men vi vil anta at det vil variere hos de ulike kurstilbydere. Her må privatistene selv sjekke ut muligheten for å klage på opplæringen hos den tilbyderen de kjøper tjenesten av. Termin Fagkode Fagnavn Antall endelige karakterer Karaktersnitt før klage Karaktersnitt endelig karakter Karakter 1 Høst 2019 FOT3002 Kommunikasjon og samhandling 33 3,21 3,21 3,03 % Høst 2019 FOT3003 Yrkesutøvelse 33 2,94 2,94 6,06 % Høst 2019 FOT3001 Helsefremmende arbeid 24 3,08 3,08 8,33 % Høst 2019 FOT2002 Kommunikasjon og samhandling 28 3,14 3,18 21,43 % Høst 2019 FOT2001 Helsefremmende arbeid 32 2,78 2,78 31,25 % Høst 2019 FOT2003 Yrkesutøvelse 30 2,63 2,7 40,00 % Høst 2020 FOT2002 Kommunikasjon og samhandling 40 3 3,03 0,00 % Høst 2020 FOT3002 Kommunikasjon og samhandling 38 4 4 0,00 % Høst 2020 FOT2003 Yrkesutøvelse 46 2,78 2,78 23,91 % Høst 2020 FOT3003 Yrkesutøvelse 45 2,16 2,22 33,33 % Høst 2020 FOT3001 Helsefremmende arbeid 51 1,96 2 39,22 % Høst 2020 FOT2001 Helsefremmende arbeid 57 2,07 2,04 43,86 % Høst 2021 FOT2001 Helsefremmende arbeid 48 45,83 % Høst 2021 FOT2002 Kommunikasjon og samhandling 31 3,23 % Høst 2021 FOT2003 Yrkesutøvelse 39 48,72 % Høst 2021 FOT3001 Helsefremmende arbeid 49 44,90 % Høst 2021 FOT3002 Kommunikasjon og samhandling 38 18,42 % Høst 2021 FOT3003 Yrkesutøvelse 51 56,86 % Vår 2019 FOT3001 Helsefremmende arbeid 33 3,52 3,52 6,06 % Vår 2019 FOT2002 Kommunikasjon og samhandling 33 2,45 2,48 24,24 % Vår 2019 FOT3002 Kommunikasjon og samhandling 31 2,48 2,48 25,81 % Vår 2019 FOT3003 Yrkesutøvelse 28 2,61 2,61 28,57 % Vår 2019 FOT2003 Yrkesutøvelse 43 2,09 2,23 32,56 % Vår 2019 FOT2001 Helsefremmende arbeid 36 2,11 2,17 33,33 % Vår 2020 FOT3002 Kommunikasjon og samhandling 34 3 3 8,82 % Vår 2020 FOT3003 Yrkesutøvelse 30 2,63 2,63 26,67 % Vår 2020 FOT2002 Kommunikasjon og samhandling 44 2,25 2,5 31,82 % Vår 2020 FOT2003 Yrkesutøvelse 47 2,17 2,36 40,43 % Vår 2020 FOT3001 Helsefremmende arbeid 30 1,77 1,77 50,00 % Vår 2020 FOT2001 Helsefremmende arbeid 45 1,76 1,87 53,33 % Vår 2021 FOT2002 Kommunikasjon og samhandling 37 3,41 3,41 0,00 % Vår 2021 FOT3002 Kommunikasjon og samhandling 45 2,62 2,67 26,67 % Vår 2021 FOT3001 Helsefremmende arbeid 59 2,19 2,19 49,15 % Vår 2021 FOT2001 Helsefremmende arbeid 71 1,89 1,96 49,30 % Vår 2021 FOT2003 Yrkesutøvelse 56 1,75 2 51,79 % Vår 2021 FOT3003 Yrkesutøvelse 51 1,94 1,98 56,86 % RESULTATER: Statistikk fraViken fylkeskommune om strykprosent fra 2019 til 2021 i FOT-fagene påVg2- ogVg3nivå. NB: Differansen i karakter før og etter klagebehandling for høsten 2021 er dessverre ikke med, da resultatene for ordinær sensur høsten 2021 ikke lenger var tilgjengelige i PAS- systemet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy