Fotterapeuten nr. 2-2022

TEMASIDER: 70-ÅRSJUBILEUM | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | 7 Høydepunkter Da Fotterapeutforbundet rundet 60 år ble det laget en egen brosjyre med alle høydepunktene i forbundets historie fram til da. Denne finner du under forbundets jubileumssider på nettet. Under har vi trukket ut noen høydepunkter fra 60-årsbrosjyren. I tillegg har vi laget en liten brosjyre med høydepunkter og hendelser det siste tiåret. Den følger i sin helhet på de neste sidene, samtidig som den også er lagt ut på jubileumssidene. God historielesing! Starten – 50-tallet 1952: Norsk Fotpleieforbund blir grunnlagt og man kjemper for å få en beskyttet tittel. 1955: FOTbladet utgis for aller første gang, forbundet starter med årlige landskurs og man får en lokalforening i Oslo. Året etter får man en lokalforening i Trondheim. 1957: Den første nordiske kongressen holdes i København. 1959: Det er ønske om egen skole, man vil skille fotpleien fra frisørfaget. 60-tallet 1960: Østfold og Vestfold krets av NFF stiftes og planer om et nordisk forbund iverksettes. 1961: Det blir dannet lokalforeninger i Drammen og Hamar. 1964: En ettårig utdanning er et faktum og de første elevene uteksamineres. 1965: Forbundet vedtar retningslinjer for innvilgning av autorisasjon. 1968: Ronald Stensnes utnevnes til den første ridder av Den Gyldne Ekskavator. 70-tallet 1970: Frisør og skjønnhetspleie blir MVA-pliktig, forbundet avverger avgift på fotpleie. 1973: Skolekomiteen framlegger innstilling til en ny skoleplan basert på en toårig utdannelse. • I 1961 er kontingenten kr 30,– for enkelt- medlemmer og kr 45,– for ektefeller hvor begge er med. • Retningslinjer for autorisasjon i 1965: «Medlemmer av NFF som for ettertiden ønsker autorisasjon, må først gjennomgå forbundets landskurs og deretter avlegge en dyktighetsprøve, etter retningslinjer bestemt av styret. Forbundets sensorer skal som en overgangsordning se med forståelse på eldre ansøkere og hovedsakelig dømme ut fra praktiske ferdigheter.» JUBILEUM: 25-årsjubileum på Gabelshus i Oslo. Fra venstre Ronald og Margaretha Stensnes, Sofie Knutsen ogTor Gudim. TIDLIGERE FORBUNDSLEDERE: Fra venstre: Åse Nordhagen, Edel Olstad, Mona Sevlejordet, Bjørg Brochmann og Bitten Graasvoll. FOTPLEIER ANNO 1969: Yrkestittelen fotterapeut kom ikke før i 1974. • I 1958 var priser for fotpleie kr. 9,– i Bergen, kr 7,– i Moss og kr 8,– i Stavanger.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy