Fotterapeuten nr. 2-2022

| TEMASIDER: 70-ÅRSJUBILEUM 8 | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 1974: Forbundet velger tittelen fotterapeut og man vurderer en tilslutning til KFO (Delta). 1977: 25-årsjubileum med festmiddag i Oslo. Fotpleier ansettes for å avlaste sekretæren. 1978: Forbundet tar navnet Norske Fotterapeuters Forbund (NFF) og det kommer ny forskrift for offentlig godkjenning av fotterapeuter. 80-tallet 1980: Oslo og Akershus krets melder seg ut av forbundet på grunn av interne stridigheter, blant annet med bakgrunn i arbeidet om tilslutning i KFO. 1981: Det bestemmes at man ikke skal arbeide videre med medlemskap i KFO, men heller vurdere andre mulige forhandlingsorganisasjoner. 1983: Det blir slutt på kretslagskontingent, året etter arrangeres diabeteskurs for første gang. 1987: Siste år med Nordisk kongress. Forbundet vedtar å ansette en sekretær på heltid og sekretariatet flyttes til Kristiansand. 1988: Diabetesforbundet ønsker refusjon på fotterapi. NFF søker om høyskoleutdanning. 1989: Man får ingen gjennomslag for refusjon og avslag på søknad om høyskoleutdanning. Forbundsledere gjennom 70 år 1952–1955: Ronald Stensnes 1955–1957: Ingrid Johnsen 1957–1959: Magda Buntz 1959–1961: Ronald Stensnes 1961–1964: Sverre Grotthing 1964–1970: Sofie Amalie Knutsen 1970–1974: Liv Horntvedt 1974–1976: Aase Nordhagen 1976–1980: Tor Gudim 1980–1982: Bjørg Brochmann 1982–1984: Grethe Kjønstad 1984–1986: Johanne Kolstø 1986–1993: Bitten Graasvoll 1993–1994: Edel Olstad 1994–1997: Ranveig Tvedt Breivik 1997–1999: Anne Aurdal 1999–2000: Mona Sevlejordet 2000–2003: Lise Halvorsen 2003–2006: Solveig Annie Magnussen 2006–2014: Mona Boysen *Fungerende leder fra 2004 2014–2015: Anita Kreken Solberg 2016–dd: Inger Margaret Paulsen FOTBLADET: Medlemsblader fra 60-90-tallet, alle i A5-størrelse. Det første Fotbladet kom ut i 1955. I 1995 endret det navn til Fotterapeuten. FOTPLEIERLØFTE: Fra FOTbladet nummer 3 i 1970. • Retningslinjer for medlemskap i 1974: «Som medlemmer av forbundet opptas kun fotpleiere med ettårig fotpleieskole eller avlagt autorisasjonsprøve.»

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy