Fotterapeuten nr. 2-2022

TEMASIDER: 70-ÅRSJUBILEUM | FOTTERAPEUTEN 2 – 2022 | 9 90-tallet 1990: Det er nye samtaler med KFO, og det kjempes mot en sammenslåing av hud og fot. 1991: Forbundet blir medlem av FIP-IFP, etter å ha fått forespørsler siden 1953. 1993: Forbundet blir medlem i KFO, etter et flertall i 1991. Det er interne stridigheter. 1994: IFID (Interessegruppen for fotterapeuter innen diabetes) dannes. Reform-94 i skolen er et faktum og fotterapeututdanningen blir treårig. Sekretariatet flyttes til Pilestredet i Oslo. 1995: FOTbladet endrer navn til Fotterapeuten. 1996: Fagkongressen arrangeres for første gang. 1999: Det vedtas frikjøp av forbundsleder, sekretariatet flytter inn hos KFO i Lakkegata. GODE RÅD: Noen gode råd for arbeidsdagen, trykket i Fotbladet. TILBUD: Et forsøk på markedsføring somman gremmes over i dag. 2000-tallet 2000: Alle lærere i fotterapi tilknyttes NFF gjennom lærergruppen. 2001: Ny Lov om Helsepersonell trer i kraft, samtidig erstattes tittelen «offentlig godkjent fotterapeut» med «autorisert fotterapeut». 2002: Forbundet feirer 50 år. Planer om innføring av ny organisasjonsstruktur skaper turbulens, men blir midlertidig vedtatt. 2003: Ny organisasjonsstruktur vedtas. Et representantskap bestående av sentralstyre, ledere av kretsene og en delegat fra interessegruppene i NFF blir etablert som øverste organ, med årlige møter. Første «Verdens Fothelsemåned» markeres. 2005: Forbundet lanserer sine nettsider og fagkongressen flyttes fra vår til høst. 2007: Det blir vedtatt å jobbe for en treårig høyskoleutdanning. 2008: Medlemssider på nettet lanseres og det arrangeres kurs i diabetes ved høyskolen i Gjøvik. Forbundet tar affære mot et nettbasert studietilbud som tilbyr utdanning i fotterapi uten undervisning i praktiske ferdigheter, og tilbudet legges ned. 2010: Forbundet lager faglige kriterier for skoler, og lanserer minstekrav til lokaler og utstyr. På representantskapsmøtet vedtas det å la det gå to år mellom hvert møte. 2011: 56 personer drar på fagtur til Kina. Reisen blir en stor suksess og gjentas året etter. Det siste tiåret Høydepunkter og hendelser fra det siste tiåret følger på de neste sidene, i tillegg er en egen liten brosjyre fra det siste tiåret også lagt ut under jubileumssidene på nettet. PS: Alle bilder er hentet fra Fotterapeutforbundets arkiv og tilhører Fotterapeutforbundet.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy