Anbefales å jobbe i fellesskap

Også i Norge jobber noen fotterapeuter i større fellesskap med andre fotterapeuter eller i tverrfaglige klinikker. I Danmark oppfordres fotterapeutene av de danske helsemyndighetene til å gjøre dette av faglige hensyn. Samme anbefaling gis under utdanningen.

Av Anette Haugen

Tverrfaglig: De danske helsemyndigheter anbefaler å jobbe i tverrfaglige team for å heve den faglige kompetansen. (Foto: Vasegårdens Klinikker)

I Fredericia på Øst-Jylland i Danmark ligger Vasegårdens Klinikker, som eies og drives av fotterapeut Charlotte Midtgaard og medeier Annette Kruse. Charlotte startet sin klinikk alene etter endt utdanning i 1991. Etter tre år fikk hun inn en fotterapeut til, i tillegg til en fagmann som lagde håndsydd fottøy.

Med årene har klinikkdriften stadig blitt utvidet. I dag møter pasientene et tverrfaglig team hos Vasegårdens Klinikker, bestående av seks fotterapeuter, tre fysio­terapeuter, én ergoterapeut, én master i fitness og trening, én kostveileder og en bandagist. I tillegg deler de lokaler med et par vaksinasjonsleger og et hørselssenter. De har også en satelitt­klinikk i Vejle, en av nabobyene, der de tilbyr fotterapi og fysioterapi.

Bred fagkompetanse

Blant det klinikken spesialiserer seg på er smerter og skader i bevegelsesapparatet, både når det gjelder idretts- og arbeidsskader. Charlotte har selv tatt etterutdanning og spesialisert seg i både diabetes, sårbehandling, biomekanikk, innleggssåler og fottøy. Hun har i tillegg undervist mye innen flere av fagområdene, både for fotterapeuter, sykepleiere, leger og annet helsepersonell. Tidligere har hun også jobbet en del på et sårsenter i nabobyen Kolding.

I tillegg til at Charlotte selv har god fagkompetanse, kan klinikken med sitt tverrfaglige team tilby pasientene et bredt behandlingstilbud med dyktige fagfolk, som hver og én har sin spesialitet. Dette er naturlig nok en stor fordel for pasientene, men det gjør det også ekstra interessant å jobbe her. I tillegg til å kunne spesialisere seg innen det hver enkelt har interesse for, lærer alle mye gjennom et nært samarbeid med sine kolleger.

– Under utdanningen oppfordres vi til å jobbe sammen i større klinikker for å holde hverandre faglig oppdatert og øke kvaliteten på faget. Videre anbefaler Sundhetsstyrelsen (de danske helsemyndighetene, red.anm.) at helsepersonell lager klinikkfellesskap, der vi jobber tverrfaglig. Det er det samme man gjør ved sykehusene, forklarer den danske fotterapeuten.

En rød tråd

Bakgrunnen for anbefalingen er først og fremst hensynet til pasientene, slik at de alltid skal få den aller beste behandlingen som er. For Charlotte er det samtidig viktig at det er en rød tråd i hvem som jobber i det tverrfaglige teamet i klinikken, med tanke på hvilket spesialfelt de har. Hvem hver enkelt pasient behandles hos, avhenger videre av problematikken de beskriver.

Når pasientene ringer til klinikken er det vanligvis Annette Kruse som svarer. Hun ble tatt inn som medeier av klinikken i 2018 på grunn av en altfor stor arbeidsmengde for Charlotte – og har hovedansvaret for det administrative. Det betyr at Charlotte nå har mulighet til å arbeide mer direkte med behandling av pasienter igjen.

– Om en pasient forteller om en type problematikk der både lokalbehandling hos en fysioterapeut og en ganganalyse hos meg kan være aktuelt, må vi legge opp et løp som passer pasienten. Kanskje begynner vi med lokal­behandling og supplerer med en ganganalyse eller omvendt. Det er videre nødvendig å ha en del klare regler for hvem som gjør hva, med tanke på at det er en del type behandlinger flere helsefag­utøvere kan utføre, forklarer hun.


Sentralt: Vasegårdens Klinikker har sentral beliggenhet nær jernbanestasjonen i Fredericia. (Foto: Vasegårdens Klinikker)

Innleiere

Da Charlotte startet klinikken tilbake i 1991, gjorde hun det som selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak. Det opprettholdt hun i 26 år fram til Annette ble medeier i 2018. Da opprettet de et anpartsselskap (ApS). Det minner om et aksje­selskap (AS), men er noe mindre omfattende og har litt færre krav, blant annet er kapitalkravet mindre.

Siden det er Annette som står for regnskapsdelen og det meste av det administrative, har Charlotte ikke full oversikt over alle forskjellene mellom de to selskapsformene. Det hun imidlertid vet er at om man rammes av en konkurs, da er risikoen i et ApS mye mindre. Som eier av et ApS taper du kun innskuddskapitalen, mens du ved et enkeltpersonforetak står ansvarlig for hele gjeldsbeløpet.

Når det gjelder alle de øvrige som jobber i klinikken, så er de innleiere, der alle er selvstendig næringsdrivende hver for seg. Dette gir dem fordelen av å være selvstendig, samtidig som de ikke trenger stå for innkjøp av utstyr eller teknikk, drive egen markedsføring, besørge rengjøring, ansettelser eller tenke på vedlikehold av utstyr og kvalitetsprosedyrer. For dette betaler de alle en fast leie, eventuelt en prosentandel inn til Vasegårdens Klinikker.

De har ellers helt fra starten holdt til på samme sted, i en leilighetsgård rett overfor jernbanestasjonen i Fredericia. Etter hvert som de har utvidet, har hun bare kjøpt opp flere enheter i gården. Den sentrale beliggenheten tenker Charlotte er viktig, ikke minst fordi de har pasienter fra hele Danmark og også fra utlandet. Parkering rett utenfor er det også.

Fordeler

Fordelen ved å jobbe sammen i en stor klinikk med tverrfaglig kompetanse, er det altså først og fremst pasientene som nyter godt av – både med tanke på at den faglige kompetansen blir høy, i tillegg til at det er tidsbesparende fordi all behandling gjøres på ett sted.

Behandlerne har dessuten samme journalsystem, slik at de lett kan gå inn for å se hva slags behandling pasienten har fått tidligere hos deres kollegaer. Som i Norge kreves det at journal­føringen skjer elektronisk og det er ellers blitt ganske strenge krav, der pasienten må samtykke til det meste.

Faglig sett er det å drive en storklinikk også en stor fordel for de som jobber der, både fordi de kan lære av hverandre, lettere holde seg oppdatert og få god inspirasjon, slik at arbeidsdagen blir enda mer interessant og morsom.

Når det gjelder den økonomiske siden, er det fordelaktig når flere fotterapeuter driver klinikk sammen, fordi man da blant annet kan dele på mye av utstyret og spare kostnader. Jobber du i et tverrfaglig team vil imidlertid hver yrkesgruppe ha behov for en god del spesialutstyr, slik at akkurat den besparelsen ikke blir like stor.

Tilskudd og diabetes

Helt til slutt forklarer Charlotte Midtgaard litt om en tilskuddsordning de har i Danmark, som blant annet omfatter diabetes- og reumatismepasienter. Hun har selv fått tildelt et «yte-nummer», noe man trenger for at disse pasientene skal få et tilskudd fra det offentlige på 50 prosent av behandlingen. Hun forteller:

– Det er de ulike regionene som deler ut yte-numre. De har et begrenset antall og det er en del kvalitetskrav som må oppfylles. Det som er litt problematisk er at det er ulike krav for ulike yrkesgrupper. Lisensen gis til klinikk­eieren. Min gjelder for fottera­peutene våre, men ikke for fysio­terapeutene. Hadde det vært en kiropraktor som hadde drevet klinikken, hadde imidlertid fysioterapeutene vært omfattet. Dette er en av en utfordringene med systemet.


Stor klinikk: Charlotte Midtgaard startet sin klinikk alene i 1991, men har siden ekspandert.  Hun setter pris p  ha dyktige kollegaer  diskutere med. (Foto: VasegÂrdens Klinikker)