Du må tørre for å lykkes

For å lykkes må du tørre – og du må tørre å feile. Det er rådet fra NTS Bygg, vinnerne av Tenk stort-prisen i Sandefjord. De fikk prisen for å tørre å satse på noe nytt og spesielt. Det helt unike med NTS Bygg er at alle, både eiere og ansatte, er døve eller hørselshemmede.

Tekst og foto: Anette Haugen

TENK STORT: Thomas Blix (t.h.) og Finn Arild Thordarson er ikke redd for å tenke nytt. Her foran diplomet de fikk da de fikk tildelt Tenk stort-prisen fra Sandefjords Næringsforening.

Fotterapeuten har tatt turen til Sandefjord for å ta en prat med eierne av en ganske unik bedrift, der de har turt å satse på et nytt og eget felt. For dette mottok de rett før jul Tenk stort-prisen fra Sandefjord Næringsforening, en helt ny pris, der målet er å hedre en lokal bedrift som har utmerket seg positivt – for eksempel ved å satse på nye områder, investere i noe nytt eller oppnå noe spesielt. Årets tema var: «Årets modigste bedrift».

I sterk konkurranse med flere store aktører, stakk NTS Bygg av med seieren. De driver med alt innen nybygg, tilbygg og rehabilitering. I tillegg er de en del av en større enhet som blant annet inkluderer firmaet Supervisuell, som driver med film- og medieproduksjon. Det unike med bedriften er ikke hva de gjør, men at her jobber det kun døve og hørselshemmede bortsett fra tre tegnspråktolker, som sørger for at all kommunikasjonen utad går på skinner.

Litt «gale»

– Jeg vet ikke om vi er så modige, men kanskje vi er litt gale, sier Thomas Blix med en humoristisk undertone. Han er daglig leder i NTS Bygg og NTS kompetanse, i tillegg til at han er styreleder og administrativ leder i Supervisuell. Av utdanning er han tømrer i bunn, men har også en bachelor i sosiologi.

Firmaet – eller rettere sagt de fire ulike firmaene Supervisuell, NTS Bygg, NTS Kompetanse og NTS Rørservice – eier og driver han sammen med Finn Arild Thordarson. Sistnevnte er daglig leder i Supervisuell og styreleder NTS Bygg og NTS Rørservice. Av utdannelse er han sivilingeniør, med en god del tilleggs­utdannelse. For tiden holder han på med en master i innovasjon og ledelse.

Selv om det var NTS Bygg som fikk Tenk stort-prisen, er begge klare på at denne prisen tilfaller hele virksomheten deres, der de totalt er 22 ansatte. Faktisk var Supervisuell i 2018 nominert til prisen Årets Sosiale Entreprenører, en hederspris som gis av Ferd Sosiale Entreprenører til en virksomhet med særskilt potensiale for å løse sosiale utfordringer i samfunnet. De vant riktig nok ikke, men det var en stor ære bare å være nominert.

Eneste i Norge

Bedriften holder til i Sandefjord, der de for tiden er på flyttefot fra et lokale til et nytt. Blant de ansatte i Supervisuell holder imidlertid én til på Grünerløkka i Oslo og én til i Bergen.

Intervjuet vårt skjer i de midlertidige lokalene de for tiden har rett utenfor Sandefjord sentrum. I tillegg til Thomas Blix og Finn Arild Thordarson er også Bjørn A. Kristiansen, som er tilknyttet NTS Kompetanse, med på samtalen. Det samme er to tegnspråktolker, Wenche Kjernli og Malin Lundahl, som «oversetter» og sørger for at samtalen flyter lett.

Thomas Blix understreker at det å være hørselshemmet ikke er en forutsetning for å jobbe her. De hadde tidligere en ansatt musiker/lydmann i Supervisuell som hørte, men han kunne tegnspråk. All kommunikasjon mellom de ansatte på arbeidsplassen skjer fritt og ubesværet på tegnspråk, så den som ikke kan det, vil kanskje føle seg litt utenfor.

– Vi har ingenting imot å ansette hørende. Det handler mer om at de har så mange flere muligheter. Er du hørselshemmet har du ikke det. Mange arbeidsgivere kvier seg for å ansette folk som har en funksjonshemning. Vi er faktisk Norges eneste private bedrift der alle, både eiere og ansatte, er døve eller hørselshemmede, forklarer han.

Alle kan få tolk

– For en del år siden ble det utført en undersøkelse blant arbeidsgivere om hvilke grupper de kviet seg mest for å ansette. Øverst kom de som er blinde, deretter de som er døve. Både tidligere straffedømte og hjemløse kom bedre ut, påpeker Bjørn A. Kristiansen.

Hvorfor arbeidsgivere vegrer seg for å ansette hørselshemmede kan ingen her helt forstå. I Norge har vi nemlig et flott system som gjør at når en arbeidsgiver ansetter en hørselshemmet får de dekket tolketjeneste av NAV. Du får én tegnspråktolk per tre og et halvt årsverk. Så om et stort firma ansetter fire hørselshemmede, da kan de ansette én tolk på heltid.

Thomas Blix og Finn Arild Thordarson kunne slik sett ha ansatt seks tolker, som NAV ville ha refundert lønnsutgifter for, men så langt greier de seg fint med de tre de har. Mye av kommunikasjonen i dag – både med kunder og andre man jobber sammen med – skjer jo likevel skriftlig på epost. Dette gir uansett færre misforståelser, fordi da er alt man avtaler nedskrevet. Ved muntlige avtaler kan det bli diskusjoner om hva som faktisk er avtalt.

– Skal vi i møte med kunder eller andre håndverk­ere har vi med oss tolker, men når gutta er ute på jobb har de sjelden bruk for det. De kommuniserer jo seg imellom på tegnspråk, påpeker Thomas Blix.


Tolker: På arbeidsplassen i Sandefjord skjer all muntlig kommunikasjon ved hjelp av tegnspråk. Her er Bjørn A. Kristiansen, Finn Arild Thordarson og Thomas Blix i samtale med to av tegnspråktolkene.

Fagfolk

På spørsmål om det er noe de er spesielt gode på med bakgrunn i at de er døve eller hørselshemmede, svarer Thomas Blix og Finn Arild Thordarson:

– Alle våre ansatte er fagfolk med god utdannelse innen faget sitt. På den måten konkurrerer vi på helt lik linje med andre firmaer. Om det er noe vi er ekstra gode på, så er det kanskje å se detaljer. Siden vi bruker øynene også til å høre, ser vi muligens detaljer de med normal hørsel ikke ser. Vi er alltid helt «på» når det gjelder konsentrasjon rundt det vi ser.

For å illustrere dette gir de et eksempel. Kjører du bil og kommer til et nytt sted, da er det ikke uvanlig å slå ned lyden på bilradioen, slik at det blir stille og du kan konsentrere deg bedre om å se og navigere i det ukjente miljøet.

Bredt arbeidsfelt

Årsaken til at Thomas Blix og Finn Arild Thordarson sammen driver flere firmaer med såpass ulik virksomhet som bygg og media/filmproduksjon, har med deres ulike bakgrunn å gjøre. Begge jobbet tidligere hver for seg i Oslo. Thomas jobbet for Norges Døveforbund og Finn Arild for Døves Media. Med familie ble det imidlertid i lengden for tungvint å pendle, så for noen år siden bestemte de seg for å slå seg sammen og starte egen virksomhet på hjemstedet.

Egentlig var tanken at Thomas skulle legge ned byggevirksomheten og de skulle konsentrere seg om Supervisuell, som gjør alt fra å lage spillefilm, reklame og kursmateriell til musikkvideoer og oversettelser av døvetolking til skjerm. Men i og med at oppdragene fortsatte å komme inn utvidet de i stedet – og før jul resulterte altså dette i heder og ære.

Det som kanskje gledet Thomas Blix aller mest ved å få Tenk stort-prisen, var at juryen av seg selv så og forsto betydningen av hva bedriften deres driver med. De har flere ganger hatt politikere på besøk, som etter en introduksjon og forklaring har applaudert det de gjør. Sandefjord Næringsforening forsto dette helt uten noen som helst forklaring.

Her legger Finn Arild Thordarson til at det noen ganger kan være litt vanskelig for dem å bli tatt på alvor som en profesjonell virksomhet. Mange tror at de er en type «vernet bedrift». Det er de ikke. De har på egenhånd – uten støtte og hjelp – bygget opp firmaet fra scratch. Prisoverrekkelsen var en god bekreftelse på at de nå blir tatt på alvor.


Håndverkere: Som ikke-hørende har de ansatte hos NTS Bygg et ekstra godt øye for detaljer. (Foto: NTS Bygg)

Du må tørre

Som vinner av Tenk stort-prisen, der både det å være modig og det å tørre å investere i noe nytt og spesielt er blant kriteriene, lurer vi på om bedriftseierne har noen tips å gi til andre i forhold til å drive et firma med suksess – uavhengig av hva slags foretak det er?

– Om du lykkes avhenger av mange ting. Først og fremst må du tørre. Og du må tørre å feile. Alle gjør feil. Det er normalt. Du må vite at du ikke er alene der. Samtidig er det viktig ikke å henge seg opp i feilene. Du må komme deg videre. Et kundeforhold tåler at du gjør feil, men det er viktig at du er åpen og retter dem opp umiddelbart. Kunden vil huske det om du ikke retter en feil, men gjør du det godt igjen, da er det det kunden husker, sier Thomas Blix.

Videre understreker de to bedriftseierne at en fornøyd kunde får du nesten garantert tilbake, i tillegg til at han eller hun forteller det til ti andre. Gode referanser er viktig, det samme er jungel­telegrafen. Det er dessuten sjelden lurt å være sta og diskutere med kunden selv om du vet at du har rett. I lengden tjener du bedre på å være ydmyk.

I forhold til deres egen virksomhet og ansatte, tenker dessuten Finn Arild Thordarson at arbeidstag­erne deres sannsynligvis er ekstra lojale og engasjerte i jobben, siden de vet at de er blitt gitt en sjanse i arbeidslivet, der andre har litt flere muligheter enn det de har.

Pris og markedsføring

Når det gjelder prissetting, så har konkurransen i byggebransjen blitt ganske stor de siste årene, med det mangfoldet som nå finnes – på godt og vondt. Da er det viktig å ha solid fagkompetanse i bunn, samtidig som du må gi kunden god oppfølging. Man må videre bruke tid og være grundig i researchen for å sette riktig pris.

Det visuelle og det å ha en egen logo, betyr også litt for å framstå som profesjonelle – og ikke minst for å synes når du er ute. NTS Bygg har logo på bilene sine og de henger opp skilt på byggeplassene der de jobber. De har naturligvis også egen nettside med logo.

For byggevirksomheten er det nok jungeltelegrafen som er den «beste innselgeren», men i Supervisuell driver de med noe markedsføring. Innenfor tegnspråkmiljøet er det mange som kjenner til dem, men de prøver nå også å utvide og henvende seg til andre, med tanke på helt vanlig film- og medieproduksjon innen alle sjangre, så nær som radio.

I tillegg jobber de også med å videreutvikle den delen av firmaet som går under navnet NTS Kompetanse. På bakgrunn av det de har gjort så langt får de en del henvendelser med spørsmål fra og om døve og hørselshemmede. Per i dag har de ingen rådgivningstjeneste, men å kunne tilby dette – i tillegg til tegnspråklig kompetanse og en del andre tjenester – er noe de har et ønske om å få til i fremtiden. Dette jobber blant annet Bjørn A. Kristiansen med.

Inspirasjon

Å besøke både eiere og ansatte i NTS Bygg, Super­visuell og de øvrige virksomhetene til Thomas Blix og Finn Arild Thordarson har vært en hyggelig opp­levelse, til stor inspirasjon.

Selv om de selv ikke nødvendigvis tenker at «modig» er det rette ordet å bruke, kan man i hvert fall trygt si at mye av suksessen deres ligger i det å ikke tenke begrensninger, men heller muligheter. Akkurat det er noe alle kan ta med seg, om det så gjelder i forhold til å starte og drive egen bedrift eller hverdagen for øvrig.

På jobb: Alle som jobber hos NTS Bygg er dyktige fagfolk. Når de jobber ute har de normalt ikke bruk for tolk. (Foto: NTS Bygg)