Definisjonen av de ulike begrepene

Hva er egentlig forskjellen på en terapeut kontra en pleier og på terapi kontra pleie? Og er det riktig å si at en fotterapeut jobber med fotpleie eller er det riktige ordet kun fotterapi. Vi har tatt en titt på definisjonene i ordbøkene og leksikon for noen av de ulike ordene.

Av Anette Haugen

Å understreke forskjellen på yrket og utdanningen til en fotterapeut og en fotpleier har alltid vært viktig for Fot­terapeutforbundet. Det er ikke minst for å understreke at både behandlerens kunnskap, hva behandleren har lov til å utføre og pasientens rettigheter er helt ulike hos de to yrkesgruppene. Når det kommer til selve behandlingen er det imidlertid mange pasienter som sier de skal til fotpleie, uavhengig av om de skal til behandling hos en fotterapeut eller en fotpleier. Er det egentlig galt? Bør de egentlig si at de skal til fotterapi?

Ordenes betydning

I høst startet vi med å ta en titt på definisjonen av noen ord forbundet med terapi og pleie, inkludert fotterapi og fotpleie. Vi sjekket definisjonen i Store norske leksikon og Store medisinske leksikon (snl.no og sml.snl.no), i tillegg til definisjonen i ordbøkene til Språkrådet (sprakradet.no) og det Norske Akademis ordbok (naob.no).

Da vi først leste noen av definisjonene i ord­bøkene, var det lett å forstå at mange, både fagpersoner og pasienter, har blandet sammen begrepene. Fot­terapeut/fotterapi og fotpleier/fotpleie viste seg å være til dels sidestilte begreper.

Vi tok kontakt med både Språkrådet, NAOB og Store norske leksikon for å påpeke at vi mente en del «betydninger og bruk» av ordene var misvisende og direkte feil. Både NAOB og Språkrådet svarte raskt med å takke for at de var blitt gjort oppmerksomme på dette, for deretter å revidere og endre flere av definisjonene og forklaringene.

Også redaksjonen i Store norske leksikon svarte ganske raskt på vår henvendelse, og fulgte opp med å revidere ifølge våre kommentarer til ordet «fot­terapeut». Samtidig påpekte de at de dessverre mangler fagansvarlige for begge kategoriene der disse artiklene ligger. Det kan «derfor ta noe tid før artiklene blir godt nok oppdatert, men de er på saken».

PS: Vi har også sendt kommentarer til snl.no om deres definisjon av ordet «fotpleie», men der er det i skrivende stund ikke gjort endringer.

Endringene

Under følger både de tidligere og de nye definisjonene av ordene fotterapi/fotterapeut og fotpleie/fotpleier i ordbøkene til NAOB og Språkrådet, i tillegg til definisjoner og korrigeringer hos Store norske leksikon/Store medisinske leksikon. Vi har også tatt med definisjonen av ordene terapi/terapeut og pleie/pleier, men disse ordene har vi ikke funnet behov eller hatt grunnlag for å foreslå endringer til.

Forvirring

Det er kanskje ikke så rart det er forvirring rundt begrepene «fotterapi» og «fotpleie», når definisjonen av ordene i mange tilfeller nærmest har vært sidestilt.

ORDET FOTTERAPI

Fotterapi (Store norske leksikon) Ved å søke på ordet fotterapi får man ikke et eget treff, men beskjed om at det er nevnt i to andre artikler: Helse- og oppvekstfag: fotterapeut og Helse- og oppvekstfag: ortopeditekniker.

Fotterapi (Språkrådet) (tidligere definisjon) Betydning og bruk: Fotpleie, pedikyr. Kilde: «fotterapi». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/116675/fotterapi> (hentet 01.10.2022). (Lik definisjon i nynorskordboka.)

Fotterapi (Språkrådet) (korrigert definisjon) Betydning og bruk: Behandling som fotterapeut gir. Kilde: «fotterapi». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/116675/fotterapi> (hentet 10.12.2022). (Tilnærmet lik definisjon i nynorskordboka.)

Fotterapi (Det Norske Akademis ordbok) (tidligere definisjon) Betydning og bruk: Fotpleie, pedikyr. Kilde: https://naob.no/ordbok/fotterapi (01.11.2022)

Fotterapi (Det Norske Akademis ordbok) (korrigert definisjon) Betydning og bruk: Forebygging og behandling av plager i føttene Kilde: https://naob.no/ordbok/fotterapi (10.12.2022)

ORDET FOTTERAPEUT

Fotterapeut (Store norske leksikon) (tidligere og korrigert definisjon) Fotterapeut er en lovbeskyttet tittel på en person med autorisasjon som fotterapeut etter bestemmelsene i helsepersonelloven. (Også kjent som fotpleier.) (Kommentar: Etter korrigeringer i desember er parentesen som er overstrøket tatt ut.)

Utdanning: Før autorisasjon blir gitt må vedkomm­ende som hovedregel ha utdanning i fotterapi fra videregående skole. Arbeidsoppgavene er knyttet til forebygging og behandling av plager forbundet med negler og huden på føttene. De fleste fotterapeuter driver privat praksis. Opplæringen skjer vanligvis ved at man går tre år i videregående skole. Første året: vg1 Helse- og oppvekstfag, andre året: vg2 Fotterapi og ortopediteknikk, tredje året: vg3 Fotterapi. Eksterne lenker: Utdanning.no (https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/fotterapeut).

Organisering: Tidligere versjon: Norsk Fotpleierforbund ble stiftet 1952. Korrigert versjon: Fotterapeutforbundet (tidligere Norsk Fotpleierforbund og Norske Fotterapeuters Forbund) ble stiftet i 1952. Kilde: Braut, Geir Sverre: fotterapeut i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. september 2022 fra https://snl.no/fotterapeut. (Korrigert versjon: Hentet 16. desember 2022 fra https://snl.no/fotterapeut.)

Fotterapeut (Språkrådet) (tidligere definisjon) Betydning og bruk: Person med utdanning i fotpleie, pedikyrist. Kilde: «fotterapeut». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/17415/fotterapeut> (hentet 01.10.2022). (Lik definisjon i nynorskordboka.)

Fotterapeut (Språkrådet) (korrigert definisjon) Betydning og bruk: Autorisert behandler av lidelser knyttet til hud og negler på føttene. Kilde: «fotterapeut». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/17415/fotterapeut> (hentet 10.12.2022). (Tilnærmet lik definisjon i nynorskordboka.)

Fotterapeut (Det Norske Akademis ordbok) (tidligere definisjon) Betydning og bruk: (Offentlig autorisert) person som utfører fotpleie. Kilde: https://naob.no/ordbok/fotterapeut (01.11.2022)

Fotterapeut (Det Norske Akademis ordbok) (korrigert definisjon) Betydning og bruk: (Offentlig autorisert) person som arbeider med fotterapi. Kilde: https://naob.no/ordbok/fotterapeut (10.12.2022)

ORDET FOTPLEIE

Fotpleie (Store norske leksikon) (definisjonen er i skrivende stund ikke korrigert) Fotpleie er behandling av fotbesvær som inngrodde negler, liktorn, hudfortykkelser, hudsprekker og annet. Slike tilstander er vanlige og særlig plagsomme hos eldre. Når bevegeligheten blir mindre, blir det ofte vanskelig å drive egen fotpleie.

Fotpleie kan også omfatte behandling av fotvorter, neglesopp og symptombehandling av feilstillinger i tær. I fotpleie inngår råd og informasjon om riktig fottøy og stell av føttene. Faget utøves av fotterapeuter med utdanning fra videregående skole. Kilde: Mæhlum, Sverre; Sveen, Unni: fotpleie i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 29. september 2022 fra https://sml.snl.no/fotpleie

Fotpleie (Språkrådet) (Ingen endringer) Betydning og bruk: Pleie av hud og negler på føttene, pedikyr. Kilde: «fotpleie». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/17403/fotpleie> (hentet 01.10.2022). (Lik definisjon i nynorskordboka.)

Fotpleie (Det Norske Akademis ordbok) (Ingen endringer) Betydning og bruk: Pleie av hud og negler på føttene. Kilde: https://naob.no/ordbok/fotpleie (01.11.2022)

ORDET FOTPLEIER

Fotpleier (Store norske leksikon) Ved å søke på ordet fotpleier får man ikke et eget treff, men beskjed om at det er nevnt i seks andre artikler, blant annet artikkelen om fotterapeut og i en om pedikyr. I artikkelen om pedikyr står det: Pedikyr er det samme som fotpleie og at ordet kommer av av latin pes, «fot», og cura, «pleie». Kilde: Nylenna, Magne: pedikyr i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 29. september 2022 fra https://sml.snl.no/pedikyr.

Fotpleier/fotpleiar (Språkrådet) (tidligere definisjon) Betydning og bruk: Fotterapeut, pedikyrist. Kilde: «fotpleier». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/17404/fotpleier> (hentet 01.10.2022). (Lik definisjon i nynorskordboka.)

Fotpleier/fotpleiar (Språkrådet) (korrigert definisjon) Betydning og bruk: person som har fotpleie som yrke, pedikyrist. Kilde: «fotpleier». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/17404/fotpleier> (hentet 10.12.2022). (Lik definisjon i nynorskordboka.)

Fotpleier (Det Norske Akademis ordbok) (tidligere definisjon) Betydning og bruk: Fotterapeut. Kilde: https://naob.no/ordbok/fotpleier (01.11.2022)

Fotpleier (Det Norske Akademis ordbok) (korrigert definisjon) Betydning og bruk: Person som utfører fotpleie. Kilde: https://naob.no/ordbok/fotpleier (10.12.2022)

ORDET TERAPI

Terapi (Store norske leksikon) Terapi er en samlebetegnelse for all behandling, for eksempel medisinsk, psykologisk, fysikalsk eller naturmedisinsk terapi. Terapi og terapeut er ikke-beskyttede betegnelser som kan benyttes fritt, og inngir derved ingen garanti for terapiformens effektivitet eller seriøsitet. Ordet kommer av gresk therapeia, «behandling, pleie, tjeneste».

Innen medisinen brukes uttrykket for eksempel om radikal terapi (kirurgiske inngrep), farmakoterapi (medikamentell behandling, se farmakologi) og ekspekterende terapi («vente og se», med andre ord ingen behandling).

Innen klinisk psykologi brukes terapibegrepet innen ulike retninger som psykodynamisk terapi (se psykodynamisk, psykoterapi), atferdsterapi og kognitiv terapi.

Ved habilitering og rehabilitering benyttes fysio­terapi, ergoterapi og lignende. Innen alternative og naturmedisinske behandlingsformer anvendes terapibegrepet om tankefeltterapi, gestaltterapi, auraterapi, helhetsterapi og lignende.

Virkningen av terapier blir gjerne kategorisert i to bestanddeler: ikke-spesifikke og spesifikke terapeutiske effekter.

  • De ikke-spesifikke terapeutiske effekter er i stor grad sammenfallende med placebo, som baserer seg på tro og tillit til behandling og terapeut. Ikke-spesifikke terapeutiske effekter er for mange terapiformer en forutsetning for at terapien også skal ha en spesifikk effekt.
  • Med den spesifikke terapeutiske effekt menes den spesifikke kurative effekt terapien har, utover den virkning som kan tilskrives ikke-spesifikke effekter. Innen akademisk medisin og psykologi stiller man krav til dokumentasjon om at en terapi har spesifikk terapeutisk effekt, ved at man kan påvise at en gitt terapiform har effekt utover placeboresponsen, eller utover allerede etablerte terapiformer. Slik dokumentasjon kan gis ved randomiserte sammenlignende behandlingsstudier, der to grupper tilfeldig tildeles hver sin form for behandling og deretter effekten sammenlignes, eller ved medikamentstudier, der man bruker et såkalt dobbelblindt design, der verken terapeut eller pasient vet om det preparat som gis er det nye virkestoffet eller placebo.

Kilde: Skre, Ingunn B.: terapi i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. september 2022 fra https://snl.no/terapi.

Terapi (Språkrådet) Opphav: Fra gresk «pleie», «kur». Betydning og bruk: Medisinsk behandling. Eksempler: Arbeidsterapi, fysioterapi, gå i terapi hos en psykolog. Kilde: «terapi». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/60367/terapi> (hentet 01.10.2022).

Terapi (Det Norske Akademis ordbok) Etymologi: Fra gresk fra gresk therapeia «tjeneste, pleie». Betydning og bruk: Behandling av fysisk eller psykisk sykdom (især over tid) ved en metode. Eksempler: Medisinsk terapi, psykoanalytisk terapi, en virksom terapi. Kilde: https://naob.no/ordbok/terapi (01.11.2022)

ORDET TERAPEUT

Terapeut (Store norske leksikon) Terapeut er en person som driver med terapi. En terapeut kan også kalles en behandler. Ordet kommer fra gresk therapeutes «person som tjener, pleier noen». Kilde: terapeut i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 29. september 2022fra https://snl.no/terapeut.

Terapeut (Språkrådet) Opphav: Fra gresk «tjener», «pleier». Betydning og bruk: Person som driver eller har til yrke å drive terapi. Kilde: «terapeut». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/60365/terapeut> (hentet 01.10.2022).

Terapeut (Det Norske Akademis ordbok) Etymologi: Fra gresk therapeutes «person som tjener, pleier noen». Betydning og bruk: Person som driver terapi. Kilde: https://naob.no/ordbok/terapeut. (01.11.2022)

ORDET PLEIE

Pleie (Store norske leksikon) Ved å søke på ordet pleie kommer det ikke opp en egen kategori, men ordet er nevnt i over 200 andre artikler, deriblant pleie- og omsorgstjeneste og mange artikler om helse.

Pleie (Språkrådet) Opphav: Norrønt plega, fra lavtysk. Betydning og bruk: Stell, pass, tilsyn. Eksempel: Pasienten fikk god pleie, blomsten trenger pleie. Kilde: «pleie». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/45229/pleie> (hentet 01.10.2022).

Pleie (Det Norske Akademis ordbok) Etymologi: Av norrønt plega, fra middelnedertysk plegen. Betydning og bruk: 1) Passe og stelle (især en syk person). 1.1) Behandle (område på kroppen) for å holde sunn og ren. 2) Overført betydning: dyrke, holde ved like (en egenskap, en virksomhet e.l.) 3) Foreldet: holde, drive, føre (møte, rådslagning, rettsforhandling e.l.) Eksempel: 1) Pleie en syk far. 2) Pleie omgang med noen. Kilde: https://naob.no/ordbok/pleie. (01.11.2022)

ORDET PLEIER

Pleier (snl/sml) Ved å søke på ordet pleier kommer det ikke opp en egen kategori, men ordet er nevnt i over 90 andre artikler.

Pleier (Språkrådet) Betydning og bruk: En som pleier syke og eldre. Kilde: «pleier». I: Bokmålsordboka. Språkrådet og Universitetet i Bergen. <https://ordbokene.no/bm/45234/pleier> (hentet 01.10.2022).

Pleier (Det Norske Akademis ordbok) Betydning og bruk: Person som steller pleietrengende jf. barnepleier, sykepleier. Kilde: https://naob.no/ordbok/pleie. (01.11.2022)

Yrkesbeskrivelse av «Fotterapeut»

Under er yrkesbeskrivelsen av «fotterapeut» slik den er oppført på utdanning.no, nettsidene til Direktorat­et for høyere utdanning og kompetanse:
Fotterapeuten behandler og forebygger fotproblem knyttet til bruk av sko eller ulike sykdommer. Fotterapeuten jobber med å behandle lidelser knyttet til fotens hud, negler, skjelett og muskler. En av fotterapeutens viktigste oppgaver er å finne årsaken til problemer og lidelser. Sko er en av fotterapeuts viktigste arbeidsfelt. En fotterapibehandling gir også pleie til føttene og økt velvære.
Vanlige arbeidsoppgaver for fotterapeuten:
  • vurderer bevegelighet og funksjon i foten
  • behandler og forebygger skorelaterte fotproblem
  • gir råd og veiledning om bruk av riktig fottøy ut ifra brukerbehov
  • behandler vorter • korrigerer og sliper negler
  • behandler ulike negl- og hudlidelser
  • bruker individuelle avlastninger og såler som behandlingsmetode
  • forebygger og behandler fotlidelser relatert til sykdommer som blant annet diabetes og revmatisme Du må ha autorisasjon fra Helsedirektoratet for å jobbe som fotterapeut.
Hvor jobber fotterapeuter?
Fotterapeuter kan jobbe på private fotklinikker, sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, skoleverket, innen idrett, i skobutikker og i bedriftshelsetjenesten. De fleste fotterapeuter er selvstendig næringsdrivende.
Kilde: utdanning.no