Nettkurs med stor vekt på forskjellene

Noe av det viktigste den autoriserte fotterapeuten Hanna Burhol forteller de som tar kurset «Diplomert Fotpleie», er hva som er forskjellen på en fotterapeut og en fotpleier – og hva en fotpleier ikke skal og kan gjøre. Samtidig er det viktig at alle gjenkjenner tegn på en syk fot.

Kurs: Anita Anker Eng (t.h.) og Hanna Burhol understreker hvor viktig det er at fotpleiere kjenner til hva de har kompetanse til å gjøre og hva de må overlate til en fotterapeut.
Tekst og foto: Anette Haugen

I november 2021 startet Hud & Makeup Akademiet opp et nytt kurs de har kalt «Diplomert Fotpleie». Det er et nettbasert kurs med seks moduler, som i utgangspunktet er ment å ta fem-seks uker. Deltakerne kan enten velge å bli med på en fellesstart, med jevnlige facebook- baserte nettdiskusjoner, eller de kan starte når de vil. Uansett har de tilgang til nettkurset i seks måneder – og alle kan når som helst gå inn for å se nettdiskusjonene i ettertid.

Kursdeltakerne har også hele tiden tilgang til å stille spørsmål og få god oppfølging av kursets lærer og fagansvarlig, autorisert fotterapeut Hanna Burhol. Det er hun som står bak det faglige innholdet i kurset, mens det er Anita Anker Eng, eier og daglig leder av Hud & Makeup Akademiet, som står bak det praktiske og har ansvaret og eierskapet. Kurset avsluttes med en prøve, der alle som består får et diplom.

Mye erfaring

Fagansvarlig Hanna Burhol (37) var ferdig utdannet fotterapeut sommeren 2021 og driver nå fotklinikk som selvstendig næringsdrivende i et rom hun leier i Velværeklinikken i sentrum av Lillestrøm. Før hun utdannet seg til fotterapeut, jobbet hun mange år som hudpleier og lærer i hudpleiefaget. I tillegg har hun tatt medisin grunnfag, samt ernæringsfag ved Bjørknes.

Anita Anker Eng (47) har på sin side 27 års erfaring innen bransjen. I tillegg til å være utdannet hudterapeut og massasjeterapeut, har hun tatt fordypning i dermatologi og kosmetisk kjemi, i henholdsvis New Zealand og USA. Også hun jobbet lenge som lærer i hudpleiefaget, hos Hudpleieakademiet. Det var der de to møttes. Anita forteller at hun brenner for formidling av fagkunnskap, så for drøyt ti år siden bestemte hun seg for å starte for seg selv. Nå driver hun to firmaer. Det ene er Hud & Makeup Akademiet, der de hoved­sakelig tilbyr nettbaserte kurs og studier for folk som vil inn i yrket, og for de som alt er i bransjen og ønsker å utvide sin kompetanse for å få «flere ben å stå på». I tillegg driver hun InciDerm, der de i hovedsak tilbyr nettbaserte fordypningskurs gjennom kunnskapsportalen «Hudens Verden», rettet mot folk som allerede er profesjonelle innenfor hud-, helse- og skjønnhetsbransjen.

Faglærer: Hanna Burhol, som er fagansvarlig for kurset «Diplomert Fotpleier», er selv autorisert fotterapeut.

Behov for kunnskap

– Det finnes i dag mange ulike måter å jobbe på innen hud-, helse- og skjønnhetsbransjen. Når det kommer til hud, ser vi et behov for hudkunnskap også i andre deler av bransjen enn kun hos hudterapeuter. For eksempel de som jobber i parfymeri, apotek, helsekost, klinikk/salong, de som veileder kunder via nett og sykepleiere som jobber med hud, for å nevne noen, kan ha stort behov for hudkunnskap, forklarer Anita, og legger til:

– De har imidlertid ikke behov for en hudterapeututdannelse, og da kan et nettbasert studium være en fin løsning. Kursene vi tilbyr hos Hud og Makeup Akademiet er rettet mot de som ønsker seg inn i bransjen og de som allerede er der og som ønsker kompetanse innen flere fagfelt, for å kunne tilby mer til kundene sine.

Kurset i fotpleie er ment for alle, men mange av deltakerne jobber alt innen bransjen. De ser spesielt at mange hudterapeuter melder seg på, for blant de som jobber med hud vil det alltid være mange som kommer borti føtter.

Anita understreker at da det ble bestemt å lage et eget kurs for fotpleiere, var det helt essensielt at de måtte ha en fagperson, en autorisert fotterapeut til å lage og lede kurset. Siden hun allerede kjente Hanna Burhol, som hun vet er seriøs i alt hun gjør, har ernæringsbakgrunn og er en dyktig lærer som er veldig opptatt av forskjellene på en fotterapeut og en fotpleier, var hun ikke i tvil om hvem hun skulle spørre.

«For at en fotpleier skal kunne videresende en person til en fotterapeut, er det viktig å ha kunnskap og forståelse om hva en fotterapeut er og gjør.»

Trenger også fotpleiere

– Da jeg ble spurt om å være med på å lage og lede et kurs for fotpleiere, var jeg først litt skeptisk, men så fant jeg mye motivasjon i dette, sier Hanna, og understreker:

– Jeg ønsker for all del ikke å tråkke noen på tærne – og ideelt sett burde sikkert alle være fotterapeuter, men vi trenger også folk som har hovedfokus på velværebiten, pleier føttene og kan bidra til forebygging av lidelser i føttene med godt stell og god veiledning. Vi trenger dessuten yrkes­utøvere som kan sende folk videre til fotterapeuter.

For vi skal ikke kimse av velværebiten. For mange mennesker er det mye god helse i å føle seg bra. Her har både fotpleiere, hudpleiere og andre som jobber med velvære en viktig funksjon. Samtidig er Hanna også klar på at hun selv ikke synes der er så festlig å gi en halvtimes fotmassasje. Hun vil heller jobbe med den syke foten og utfordringene det er å hjelpe og finne løsninger for disse pasientene.

Både Hanna og Anita tenker derfor at fotterapeut­er og fotpleiere, med hver sin funksjon, utfyller hverandre. Strengt talt burde man hatt et mye tettere samarbeid, ikke minst med tanke på å henvise til hverandre. De kjenner til klinikker der fotpleiere og fotterapeuter jobber tett sammen.

– En dyktig fotpleier kan i mange tilfeller gi en god fotpleie som rent velvære, uten at det ødelegger for den syke foten – og så kan fotterapeuten ta over. Det at noen har begrenset kompetanse betyr ikke at den kompetansen de faktisk har ikke er nyttig, påpeker de.

Ulike roller: Fotpleiere og fotterapeuter burde ha et nærmere samarbeid, tenker Anita Anker Eng (t.h.) og Hanna Burhol.

Forskjellene

Selve nettkurset «Diplomert Fotpleier», består som sagt av seks moduler, der de formidler kunnskap om den friske foten og hvordan stelle og ivareta denne. De bruker mye bilder i undervisningen og Hanna gir allerede i første modul en egen videoleksjon om forskjellene mellom en fotterapeut og en fotpleier.

– Her spesifiserer jeg blant annet at en fotterapeut er autorisert helsepersonell, som jobber med syke føtter og er underlagt helsepersonelloven. Dette i motsetning til fotpleiere, som steller friske føtter, sier Hanna, og legger til:

– Vi lærer også bort en del teori rundt sykdom både når det gjelder selve foten og kroppen generelt. Det er ikke for at fotpleiere skal jobbe med syke føtter, men fordi det er viktig å vite hva som kjennetegner både en frisk og en syk fot. Blant det jeg snakker om er ulike tegn og endringer i fot, negl, hud – og om knokler, muskulatur og sirkulasjon.

Helt grunnleggende skobruk og skoråd er de også innom i løpet av kurset, slik at en fotpleier kan signalisere om at en inngrodd tånegl for eksempel kan skyldes en for trang sko. Men igjen understrekes det at det er fotterapeutene som er spesialister på dette området.

Samtidig som det er mye fokus på hva en fotpleier ikke kan eller skal begi seg utpå, men overlate til en fotterapeut, skyter Anita inn at de i kurset likevel er opptatt av å «snakke opp» betydningen av en fotpleier og hvor viktig velværebiten er for mange mennesker.

Stiller spørsmål

Kursdeltakere har som sagt tilgang til de seks kursmodulene i et halvt år, der Hanna og skolen også står til disposisjon både gjennom de felles nettdiskusjonene og ved at deltakerne kan sende henne spørsmål på epost.

Får hun for eksempel spørsmål om hvorvidt en fotpleier kan gi en fotpleiebehandling til en person med diabetes eller til en som går på blodfortynnende, er svaret hennes «nei». Har en person sykdomstegn, skal fotpleieren i alle fall først be vedkommende om å kontakte en fotterapeut. Gir fotterapeuten klarsignal til at det er greit, stiller saken seg annerledes.

På spørsmål om det er greit at en fotpleier bruker skalpell, er svaret også «nei». Noe hun imidlertid lærer bort er rett bruk av slipeapparat. Hun har selv fått pasienter inn til behandling som har fått neglene skadet gjennom feil sliping, så det er viktig at dette gjøres riktig. Hygiene er noe annet hun går nøye gjenn­om, siden hun vet det syndes en del der.

I forhold til at pasienten er beskyttet av helse­personelloven under behandling hos en fotterapeut og ikke hos en fotpleier, fastslår Anita og Hanna at det er viktig at en fotpleier følger det lovverket de er pålagt, i tillegg til at de i det minste tegner en ansvar­forsikring.

Et snev av kunnskap

Til slutt understreker de to igjen at kurset ikke er laget for å gå inn i andres områder, men tvert imot for å tydeliggjøre forskjellene på de to yrkene. De håper samtidig det kan bidra til et bedre samarbeid mellom de to yrkesgruppene. Under kurset infor­­- mer­er de også om nettstedet «finnfotterapeut.no».

For at en fotpleier skal kunne videresende en person til en fotterapeut, er det imidlertid viktig å ha kunnskap og forståelse om hva en fotterapeut er og gjør. Her trekker Hanna fram et selvopplevd eksempel:

– Før jeg selv utdannet meg til fotterapeut, visste jeg ikke hva maserasjon var – og at dette kan være forløperen til fotsopp. Hadde jeg visst hva det var, hadde jeg kunnet gi helt andre råd om hvor viktig det er å tørke og stelle føttene riktig, slik at fotsopp kunne vært forebygget og unngått for flere.

«Her spesifiserer jeg blant annet at en fotterapeut er autorisert helsepersonell, som jobber med syke føtter og er underlagt helsepersonelloven. Dette i motsetning til fotpleiere, som steller friske føtter.»

Kurset «Diplomert Fotpleie»

Her er litt av det Anita Anker Eng, eier og daglig leder av Hud & Makeup Akademiet, selv sier om kursvirksomheten deres – og spesielt kurset «Diplomert Fotpleie».

Hanna er svært dyktig og har en bred og god kunnskap som vi virkelig verdsetter. Hanna har ulike utdannelser og det er hennes tverrfaglighet vi virkelig setter pris på. Hun har også en stor yrkesstolthet innen de respektive fagområdene hun jobber i; både hud, ernæring og fot.
Jeg, som eier av Hud & Makeup Akademiet, har blant annet min kompetanse innen hudfaget (blant annet som hudterapeut), og jeg har stor respekt for faget og hudterapeutyrket. Dette er derfor et svært viktig utgangspunkt for oss når vi utarbeider og utvikler nye kurs og studiekonsept. Vi har som sagt stor respekt for både fotterapi- og hudterapiyrket – og i alle våre kurs/studier er det dette fundamentet vi bygger videre på.

Ulike aktører

Vi jobber i en bransje hvor det er mange ulike aktører som tilbyr diverse behandlinger. Vårt ønske er at alle utøvere skal inneha kompetanse innenfor sine fagområder, slik at de kan utøve sitt yrke på best mulig måte og hjelpe kundene sine optimalt. Det er også viktig at de forstår rekkevidden/nivået av sin kompetanse med tanke på hva de kan og ikke kan, samt hva de kan behandle og ikke behandle.
En fotpleier er ingen fotterapeut, og en hud­konsulent er ingen hudterapeut. Men med god kunnskap kan også en fotpleier og en hudkonsulent tilby god veiledning og enkelte behandlinger, som vil være til stor hjelp for en kunde. En fotpleier kan ikke erstatte en fotterapeut – og dette er en grunnholdning vi bygger hele kurset på. En fotpleier tar vare på den sunne og friske foten, og med god veiledning kan hun/han også forebygge enkelte lidelser og sykdommer i foten.
Vi lærer deltakerne våre om hva som kjennetegner den friske foten og hvilke symptomer og endringer som kan være tegn på sykdom. Våre deltakere lærer blant annet ikke å bruke skalpell, da vi mener (og vet) at dette er et verktøy fotterapeuten jobber med da hun/han har kompetanse til dette. Våre deltakere behandler heller ikke sykdom i føttene. Vi lærer deltakerne våre om når de bør anbefale kunden å oppsøke en fotterapeut og hva en fot­terapeut kan gjøre, som ikke fotpleieren kan gjøre.

Våre deltakere lærer blant annet om dette:

 • Hva en fotpleier er – og hva fotpleieren kan gjøre
 • Hva en fotterapeut er – og noe om hva en fot­terapeut gjør
 • Hvordan utføre en god, effektiv og virkningsfull fotpleiebehandling/pedikyr
 • Fotens betydning
 • Viktigheten av god ergonomi
 • Hygiene og smittevern
 • Fotens anatomi og fysiologi
 • Innføring i vanlige lidelser i foten (ikke for behandling, men for gjenkjennelse).
 • Hud og negl
 • Skoens betydning og mulig påvirkning på foten
 • Behandlingssteg fotpleie (fotbad, stell av hud og negl, massasje og maske)
 • Enkle hjemmebehandlingsråd

Om kurset:

Kursholder er Fotterapeut Hanna S. Burhol:
 • Nettbasert studie.
 • God oppfølging av faglærer.
 • Oppstart hele året.
 • Kan kombineres med jobb, studier og familieliv.
 • Ingen opptakskrav.
 • Lær om føtter og hvordan du utfører en profesjonell fotpleiebehandling. Du har tilgang til faglærer og autoriserte fotterapeut, Hanna Burhol, gjennom kursperioden, slik at du får svar på alt du måtte lure på.
 • Hanna er autorisert fotterapeut.
 • Hanna har utdannelse innen ernæring og er i tillegg utdannet hudterapeut og fotterapeut. • Hanna er opptatt av helhetlig og god helse.
 • Hun har jobbet med undervisning i mange år og gleder seg over å lære bort riktig stell og pleie av føttene.
 • Hanna jobber i dag som autorisert fotterapeut.
 • Hanna er opptatt av sunne og sterke føtter.
 • Hanna vil lære deg hva som er forskjellen mellom en fotpleier og fotterapeut, og hva du kan gjøre og ikke gjøre i forhold til behandling av foten. Kilde: https://www.hudogmakeupakademiet.no

   Kommentar:

Anbefaler kurset til alle fotpleiere

Leder i Fotterapeutforbundet, Inger M. Paulsen, har etter at Fotterapeuten intervjuet Hanna Burhol og Anita Anker Eng, selv gjennomgått kursmodulene til kurset «Diplomert Fotpleie». Her er hva hun skriver om det:

Anbefales: Autorisert fotterapeut Hanna Burhol er kursleder for kurset
«Diplomert Fotpleie». (Foto: privat).

Av forbundsleder Inger M. Paulsen

Da Fotterapeuten første gang intervjuet fotterapeut Hanna Burhol, i en artikkel om føtter og ernæring i nummer 4/22, fikk vi vite at Hanna, i samarbeid med Hud & Makeup Akademiet, har laget et nettkurs for fotpleiere.

Det syntes jeg var et flott initiativ, så jeg tok kontakt med eier og daglig leder Anita Anker Eng og spurte om jeg kunne få tilgang til kurset. Det syntes hun var positivt, og jeg har nå tatt alle kursmodulene.

Tydeliggjør forskjellene

Jeg er imponert over kurset og skulle ønske at alle fotpleiere gjennomgår dette. Det starter med å tydeliggjøre fotterapeuters unike kompetanse og hva vi fotterapeuter jobber med. Deretter undervises det i fotens anatomi og funksjoner, i ergonomi, skjelett, og muskler, sirkulasjonssystemet, huden – og neglens oppbygging, forskjellig type utstyr og behandlingsstoler, hygieneforskrifter, dekontaminering og oppbevaring av utstyr.

Sist, men ikke minst, synes jeg kurset tydelig­­- gjør godt hva som er grenseoppgangene mellom hva en fotpleier har som arbeidsområde og hva vi fot­terapeuter jobber med.

Jeg vil oppfordre alle fotterapeuter som kjenner fotpleiere om å informere om dette kurset. Jeg tror de vil oppleve arbeidshverdagen mer spennende når de får denne kunnskapen, og de vil også kunne bli mer bevisste på sin rolle som pleier.