SMB Norge:

En god støttespiller for småbedrifter

For ti år siden, i 2013, inngikk Fotterapeut­forbundet et samarbeid med det som den gang het Bedrifts­forbundet (nå SMB Norge). Deres spesialitet er å hjelp små og mellomstore bedrifter med alt fra juridisk rådgivning til politisk lobbyvirksomhet.

Ønsker tips: Jørund Henning Rytman er administrerende direktør i SMB Norge. Han tar gjerne imot tips fra medlemmene om nye områder de ønsker hjelp med.
Tekst og foto: Anette Haugen
D

et er i år 32 år siden SMB Norge ble startet, den gang under navnet Bedriftsforbundet. Fotterapeutforbundet inngikk et samarbeid med dem i 2013, og var ifølge administrerende direktør i SMB Norge, Jørund Henning Rytman (46), en av de første helserelaterte organisasjonene de fikk som medlem. Siden har flere kommet til, slik som Tannleger i privat sektor, Norges Massasjeforbund og Akupunktur­foreningen. Å ha både Fotterapeut­forbundet og andre yrkesorganisasjoner som medlem, synes Jørund Henning Rytman er bra. De er alle midt i målgruppen. Foruten yrkesorganisasjoner med kollektive avtaler, har de medlemmer med enkeltpersonforetak, der mange jobber helt alene, men det er også en del mellomstore bedrifter med en god del ansatte som har valgt å være tilknyttet SMB Norge. Totalt er 5 500 bedrifter/organisasjoner medlem av SMB Norge, noe som omfatter over 25 000 personer.

Brøt ut – SMB Norge ble stiftet etter at noen små og mellomstore bedrifter brøt ut av NHO i protest, fordi de mente at NHO ikke gjorde nok for de mindre bedriftene. De ønsket seg et eget talerør og noen som kunne fronte deres saker overfor politikerne, forteller Jørund Henning Rytman, som har jobbet for SMB Norge siden 2017 og vært administrerende direktør de siste to årene. Han bor selv i Drammen og har utdanning fra Handelshøyskolen BI og Forsvarets høgskole. Fra tidligere har han arbeidserfaring blant annet innen markedskommunikasjon, informasjon, reklame og salg, han har vært innom mange gründerfirmaer, var med på å stifte Norges Gründerforening, har tjenestegjort i Telemark Bataljon, med mer. I tillegg til alt dette har han, på linje med flere av de andre som jobber i SMB Norge, vært politiker i mange år. Foruten å sitte 12 år på Stortinget for FrP, har han sittet i bystyret i Drammen og i fylkestinget i Buskerud fylke. De største fordelene På spørsmål om hva de største fordelene ved å være tilknyttet SMB Norge er, både for Fotterapeutforbundets medlemmer og andre små og mellomstore bedrifter, svarer Jørund Henning Rytman: – En av de største fordelene er at du kan bruke oss til politisk lobbyvirksom og som talerør inn til politikerne. Andre viktige årsaker for å være medlem er gratis advokatbistand, gode pensjonsavtaler og forsikringsordninger – og gode priser hos Norengros, på innkjøp av forbruksvarer til bedriften. Det finnes en rekke flere fordeler, de finner du på hjemmesidene våre (https://dinbedrift.no). Han forklarer at medlemmene deres inkluderer alt fra den lille kiosken på hjørnet til relativt store bedrifter – og så kommer altså yrkes­organisasjonene som har kollektive avtaler i tillegg. Derfor er medlemsfordelene mange og varierte.

Tar gjerne imot tips – Vi er glade for å ha Fotterapeutforbundet som medlem. For hvert enkelt medlem er nok advokat­tjenesten den som er mest populær, mens sentral­styret har brukt oss mye til politisk rådgivning. Det er dessverre sjelden noen fra forbundet deres dukker opp på seminarene våre. Det er synd, samtidig forstår jeg at det kan være vanskelig å ta fri til det, påpeker Jørund Henning Rytman.

Han opplever også at det er medlemmer hos yrkesorganisasjonene som ikke er klar over at de har et medlemskap hos SMB Norge, så han håper forbundet er flinke til å opplyse om det. I tillegg ønsker de seg gjerne tips fra medlemmene om hva de ønsker hjelp med. De setter seg gjerne inn i nye ting for å kunne gi enda bedre bistand.

Sterkere Leder for politikk, kommunikasjon og analyse i SMB, Kristian Eilertsen (29), er også takknemlig for at Fotterapeutforbundet har valgt å være tilknyttet SMB Norge. Han mener det er med på å gjøre dem sterkere. Han begynte selv å jobbe for SMB Norge for to år siden, er fra Harstad, der han for tiden også bor, men pendler til Oslo. Han er utdannet lektor i samfunnsfag og norsk, og har i tillegg politisk bakgrunn, slik de fleste hos SMB Norge har. – SMB Norge er både politisk nøytralt og bransje­nøytralt. Vi har medlemmer innen alt fra helse til håndverkere. Å ha Fotterapeutforbundet som medlem har ikke minst bidratt til å gi meg mye ny kunnskap, slik som hvor viktig det er for pasienter med diabetes å få oppfølging av fotterapeut for å forebygge amputasjoner. Her kan vi bidra ved å prøve bistå forbundet med å jobbe for gode avtaler med kommunene, påpeker han.

Politisk nettverk Når det gjelder den politiske arenaen, så understreker Kristian Eilertsen at selv om SMB Norge er partipolitisk nøytralt, så jobber de ikke upolitisk. De har klare meninger om hva slags politikk de små og mellomstore bedriftene er best tjent med. Det politiske nettverket deres er stort, noe Fotterapeutforbundet og de andre medlemmene kan benytte seg av. I tillegg til å jobbe på det fagpolitiske planet, jobber de for å hjelpe til med å skape fordeler for bedriften og gode sosiale rammer for den enkelte person, slik som for eksempel pensjonsavtaler. Han ønsker egentlig ikke å lage et skille mellom disse tingene, det blir litt kunstig, for alt henger sammen. – Om vi ikke er eksperter på faget fotterapi, kan vi likevel bidra ved å legge et press på politikerne, både når det gjelder lovverk og rammeavtaler – og vi kan bidra med å jobbe for å få flest mulig inn i det regulære helsevesenet, sier han.

Samarbeid Samarbeidet SMB Norge hadde med Fotterapeutforbundet under Arendalsuka, da de sammen arrangerte en paneldebatt, er et godt eksempel på hvordan de kan bistå. I tillegg til å rigge selve arrangementet, vet de hvilke politikere man bør kontakte og invitere inn til det aktuelle temaet i en slik debatt. SMB Norge var selv kjempefornøyd med denne debatten. Da leder i Fotterapeutforbundet fikk tildelt tre minutters taletid under den åpne høringen i Stortingets helse- og omsorgskomité i forbindelse med det kommende statsbudsjettet, bidro SMB Norge i forkant med å brife om hvordan høringen foregikk og hva man burde legge vekt på. De stilte også med en representant på selve dagen for høringen. – Andre fagspesifikke ting vi kan bidra med er slik som da Folkehelsemeldingen var ute på høring. Da kom SMB Norge med innspill på vegne av flere helseaktører, inkludert Fotterapeutforbundet, sier Kristian Eilertsen, og legger til: – Når det gjelder å bistå det enkelte medlem, så har vi blant annet jobbet hardt for at også næringsdrivende skal få strømstøtte. Leier man lokaler, kan strømregningen i dag bli uforutsigbart høy, så det er en viktig kamp. Ellers er advokatbistand sannsyn­ligvis den mest populære tjenesten blant enkelt­medlemmene.

God hjelper: Da Fotterapeutforbundet holdt paneldebatt i Arendal, hjalp SMB Norge både med det arrangements­messige og ved å kontakte politikere til panelet.

SMB Norge

Gjennom Fotterapeutforbundets kollektive medlemskap i SMB Norge, kan du som medlem benytte deg av mange medlemsfordeler, slik som forsikring, pensjon, maler, rutineguider, bedriftshelsetjeneste, HMS, juridisk rådgiving, kurs og aktiviteter. I tillegg gis det gode rabattavtaler med diverse firmaer. Du kan lese mer om SMB Norges medlemsfordeler og rabatter på nettet, på lenken: https://www.dinbedrift.no/medlemsfordeler/.

Medlemsfordeler hos SMB Norge:

• Sterkt politisk talerør for den som er SMBer

• Kurs og konferanser til medlemspris

• Gratis juridisk førstehjelp

• Tilgang til mange gode rabattavtaler

• Gunstige forsikringer tilpasset din bedrift

• Gode pensjonsordninger

Samarbeid: Fotterapeutforbundet er et lite forbund, så det er godt å ha rådgivere hos SMB Norge å søke hjelp hos.

Lærer nytt: Ved å ha Fotterapeutforbundet som medlem, påpeker Kristian Eilertsen, leder for politikk, analyse og kommunikasjon i SMB Norge, at han lærer mye nytt. (Foto: SMB Norge)