Fotterapeuter som viser vei

Gjennom Fotterapeutforbundets 67-årige lange historie har en rekke fotterapeuter satt dype spor etter seg. Noen har kanskje vært litt forut for sin tid og fått kommentarer for det, men det er ikke minst disse som har sørget for at faget har videreutviklet seg.

Av Anette Haugen

Det har skjedd mye innen fotterapifaget siden Norsk Fotpleierforbund, som det het den gang, ble stiftet i Horten 16. mars 1952 av Margareta og Ronald Stensnes. Mer om historien og noen av kampene som har vært sentrale, kan du blant annet lese om i Fotterapeuten nr. 3/18. Det ligger også en del historikk på forbundets nettsider.

I løpet av disse årene har også en rekke fotterapeuter engasjert seg sterkt både i utviklingen av selve faget, utdanningen og i andre politiske kamper rettet mot myndighetene og andre faggrupper. Hele tiden har det å få den rette anerkjennelsen og å videreutvikle faget stått sentralt.

Fremdrivere

Noen fotterapeuter har vært litt forut for sin tid, og kanskje vært nødt til å finne seg i en del kritikk og kommentarer for sine tanker og vyer for framtiden av faget. I ettertid har det likevel vist seg at deres ståsted og tilegnede kunnskap har hatt enormt å si for utviklingen.

I dette nummeret av Fotterapeuten har vi intervjuet et ørlite knippe av foregangskvinnene og -mennene som har satt dype spor og betydd mye for faget og forbundet. Alle fortjener varm omtale – og flere av dem er fotterapeuter som ikke nødvendigvis har vært så mye omtalt her i medlemsbladet i de siste årene.

Det er garantert en rekke navn som er savnet og som mange helt korrekt mener burde vært intervjuet i samme omgang. Plassen begrenser litt av tilgangen i akkurat dette nummeret, samtidig har mange av de som har betydd mye blitt intervjuet eller selv bidratt med egne innlegg i bladet en rekke ganger de senere årene.

Har du imidlertid forslag til noen vi burde intervjue/omtale – om det så er fotterapeuter eller andre personer med stor betydning for faget – vil vi svært gjerne at du tipser oss på post@fotterapeutforbundet.no. Så kommer vi tilbake til dem i et senere nummer.

Heder

Det er som sagt mange som burde hedres for sin innsats, men for ikke å uteglemme noen, lar vi være å nevne spesifikke navn akkurat her. Under følger imidlertid listen både over tidligere forbundsledere og over alle medlemmer som har vært hedret med forbundets æresbetegnelse Ridder av Den Gyldne Ekskavator.

PS: Alle bildene er hentet fra brosjyren Fotterapeutforbundet laget til 60-årsjubileet i 2012.

I 1989 mottar Grethe Kjønstad utmerkelsen Ridder av Den Gyldne Ekskavator av Ronald Stensnes. Margaretha Stensnes sees helt til venstre i bildet.
Her utnevnes Elin Langeng til ridder i 2011 under fagkongressen i Trondheim. Riddere foran fra venstre: Ranveig Tvedt Breivik, Karin Boysen og Karin Britt Unsgaard. Bakerst fra venstre Reidun Andreassen og Anne Helene Gustavsen.
25-årsjubileum på Gabelshus i Oslo. Fra venstre Ronald og Margaretha Stensnes, Sofie Knutsen og Tor Gudim.
Felleserklæringen ble i 2005 underskrevet av, bakerst fra venstre: Jørgen H. Sørlie (Norsk Ortopediteknisk Forening), Anne Mette Liavåg (Norges Diabetesforbund), Ranveig Tvedt Breivik (IFID). Foran fra venstre: Ellen Halseth (Norske Ortopediingeniørers Forening), Leif Aanderud (Norsk Interessefaggruppe for Sårheling) og Mona Boysen (Norske Fotterapeuters Forbund).
Tidligere forbundsledere, fra venstre: ≈se Nordhagen, Edel Olstad, Mona Sevlejordet, Bjørg Brochmann og Bitten Graasvoll.

Riddere av Den Gyldne Ekskavator

I 1968 opprettet Fotterapeutforbundet ridder­ordenen Den Gyldne Ekskavator, der fotterapeuter som har gjort noe ekstraordinært for forbundet og faget blir hedret. Her følger en liste over alle som er slått til riddere – og når de ble utnevnt.
1968: Ronald Stensnes
1970: Sofie Knutsen, Hjørdis Møller Bakken, Dagmar Rading
1972: Magda Buntz, Margaretha Stensnes, Kirsten Skøyen
1981: Ruth Dalseng
1989: Grethe Kjønnstad, Bitten Graasvold, Johanne Kolstø, Erik Leister
1992: Sissel Eilertsen, Karin Boysen
1997: Ranveig Tvedt Breivik
2004: Reidun Andreassen, Karin Britt Unsgaard
2006: Ingeleiv Rafdal Falkeid
2009: Anne Helene Gustavsen
2011: Elin Langeng
2012: Mona Boysen
2015: Eva Steen-Johansen

FORBUNDSLEDERE

1952–1955: Ronald Stensnes
1955–1957: Ingrid Johnsen
1957–1959: Magda Buntz
1959–1961: Ronald Stensnes
1961–1964: Sverre Grotthing
1964–1970: Sofie Amalie Knutsen
1970–1974: Liv Horntvedt
1974–1976: Aase Nordhagen
1976–1980: Tor Gudim
1980–1982: Bjørg Brochmann
1982–1984: Grethe Kjønstad
1984–1986: Johanne Kolstø
1986–1993: Bitten Graasvoll
1993–1994: Edel Olstad
1994–1997: Ranveig Tvedt Breivik
1997–1999: Anne Aurdal
1999–2000: Mona Sevlejordet
2000–2003: Lise Halvorsen
2003–2006: Solveig Annie Magnussen
2006–2014: Mona Boysen  *Fungerende leder fra 2004
2014–2016: Anita Kreken Solberg
2016–dd Inger Margaret Paulsen