Hvor bra vil du bli?

Det er viktig å være åpen og ærlig med pasientene om hvilke ekstra belastninger og belastningsskader overvekt kan medføre. Hos e2 Helse i Sandefjord har de et eget senter for overvekt og livsstil – og de spør gjerne pasientene direkte: «Hvor bra vil du bli?»

Av Anette Haugen

Ærlig: Det er viktig å være åpen og ærlig med pasientene påpeker terapeutene ved e2 Helse. Her fra skypemøtet med kiropraktor Ståle Hauge (t.v.), fysioterapeut Susanne Lehmann og fysioterapeut Anette H. Henriksen. (Skjermfoto: Anette Haugen)

Fotterapeuten hadde opprinnelig en avtale om å være med på det ukentlige klinikkmøtet hos e2 Helse i Sandefjord, der de hver mandag i en utvidet lunsjpause møtes for å utveksle faglig kompetanse. Tre ganger i måneden er det terapeutene som har felles klinikkmøte, mens den fjerde mandagen møtes alle de 11 helsearbeiderne i det flerfaglige helsesenteret.

På grunn av koronasituasjonen var møtet avlyst, men vi fikk likevel en hyggelig og interessant skypeprat med kiropraktor Ståle Hauge og fysio­terapeutene Anette H. Henriksen og Susanne ­Lehmann. I tillegg til fysioterapeuter og kiropraktor jobber det også en lege, sykepleier, ernæringsfysiolog og helsesekretær ved helsesenteret. De har sitt eget senter for overvekt og livsstil (SOL) og har også en godkjent bedriftshelsetjeneste ved klinikken.

Dårlig fotavvikling

Blant plagene kiropraktoren og fysioterapeutene ser overveiende mer av hos overvektige, er ikke minst korsryggplager. Det samme gjelder for kneplager, nakke, skuldre, fot og ankler. Når det gjelder føttene er plantar fasciitt en gjenganger. Avhengig av plager og problemer, blir pasientene undersøkt på flere ulike måter når de kommer til klinikken.

– Det er eksempelvis mye å hente på å foreta en ganganalyse og gi tips til en mer hensiktsmessig gange. Det er mye bra behandling i et optimalt gangmønster. I en uhensiktsmessig gange påvirkes både hellandingen, midtfoten og frasparket, slik at fotavviklingen blir dårlig, påpeker Ståle Hauge.

– Vi ser mye belastningsrelaterte skader, der alt må sees i sammenheng. Vi gjør derfor en del funksjonelle tester for å avdekke svakheter og bygge oppunder behandlingen som skal gis. Det at vi er flere profesjoner på samme sted, gjør det enklere for oss å lage en helhetlig behandlingsplan, fastslår Anette H. Henriksen.

De understreker at det alltid er én av dem som har hovedansvaret for den enkelte pasienten, men så henter de inn sine kollegaer for råd og vurderinger ved behov. Noen ganger er de to som vurderer en pasient sammen. Viser det seg at pasienten har behov for behandling av en med en annen helseprofesjon eller spesialkunnskap, tar han eller hun over pasienten.

Konsultasjon: Ofte vurderer flere ulike terapeuter pasienten sammen. (Foto: e2 Helse)

Samarbeid: Hos e2 Helse i Sandefjord er flere helseprofesjoner samlet på et sted – og flere er med på å vurdere pasienten for å gi den beste behandlingen. (Foto: e2 Helse)

Ryggen: Kiropraktor Ståle Hauge i gang med å forklare ryggsmerter. (Foto: e2 Helse)

Foten kjempeviktig

Hva slags behandling de gir avhenger naturlig nok av problemstillingen, samtidig som de understreker at de har høyt fokus på foten. Den er kjempeviktig for helheten. Har pasienten en smerte i foten, som for eksempel en ilke, vorte, nedgrodd tånegl eller annet som kan bidra til å endre ganglaget, påvirkes hele den funksjonelle kinetiske kjeden.

– En smerte i foten kan gi en belastning i ankelen, som igjen påvirker kneet. Dette aktiverer videre muskulaturen i hofta, som igjen påvirker bekken­stabili­teten, korsrygg og kan gi endret armsving, som igjen kan gi lokale smerter i skulder og nakke, sier Ståle Hauge.

Som eksempel på hvordan de kan avhjelpe med smerter i foten, forklarer han at de kan jobbe med låsninger i mellomfotsleddet for å få bedre fotavvikling. Det er mye å hente på å få opp fotbevegelsen. Foruten å avhjelpe med ulike former for smerte, fanger de også opp om pasientene har muskel- og skjelettplager, som for eksempel forhindrer dem i å være fysisk aktive. Da prøver de å hjelpe dem med å komme i gang med aktivitet.

– Etter å ha undersøkt bevegelse og hvordan de går, legger vi opp et passende treningsprogram. Vi ser gode resultater av aktivisering i form av øvelser sammen med nødvendig behandling av bløtvev og omkring­liggende strukturer, forklarer Susanne Lehmann.

Være ærlig

Enkelte av pasientene de får inn hos e2 Helse kan også ha gangbesvær som egentlig skyldes en gammel skade, som overtråkk, brudd eller lignende. Smerten har kanskje avtatt, men av gammel vane fortsetter man å bevege seg slik man gjorde før. Dette er det viktig å gjøre pasienten bevisst på, samtidig som man hjelper dem til å få en mer hensiktsmessig gange.

Noe annet det er nødvendig å gjøre pasientene oppmerksomme på, er at overvekt faktisk er en faktor som kan spille inn på smertene de har.

– Vi må være ærlige med dem og deretter hjelpe dem med å ta de riktige valgene. I dette arbeidet bruker vi blant annet ernæringsfysiologen og sykepleieren vår. Pasienten kan få oppfølging direkte hos dem eller vi kan bistå med råd, sier Anette H. Henriksen.

– Jeg spør gjerne direkte: «Hvor bra vil du bli?» Vi driver med mye brannslukking, men er plagene relatert til overvekt må pasienten avgjøre om hvor mye han eller hun vil bidra selv, fastslår Ståle Hauge.

Ulike funksjoner

Helsesenteret i Sandefjord – der de altså har et eget senter for overvekt og livsstil – er et privat foretagende, slik at pasientene ikke trenger en henvisning fra fastlege for å komme dit. I og med at de er flere helseprofesjoner under samme tak, har de også flere fordeler. En fysioterapeut kan for eksempel bare an­befale en pasient å gå til ortoped, mens kiropraktor­en kan skrive en henvisning både til ortoped, billed­diagnostikk, MR, CT, røntgen, med mer.

– Det hender at jeg henviser til ortoped om pasienten trenger en avlastende eller korrigerende såle. Noen ganger er en slik såle bare nødvendig i en opptreningsfase, andre ganger mer permanent, påpeker kiropraktoren.

– Selv om vi alle jobber på samme plattform og vurderer de samme pasientene, er vi likevel svært bevisste på hva de ulike bidrar med. Leddmanipulasjon er det bare en kiropraktor som har lov til å gjøre, men det er også slik at hver enkelt fysioterapeut har sitt spesialfelt. Vi har et godt samspill på alt dette, påpeker de.

Skoråd

Skoråd er også noe de stadig gir pasientene som kommer til helsesenteret. Her ser de naturlig nok an hver enkelt pasient og hvilke problemer de sliter med. Noen gis skoråd i forhold til trening, men det er også pasienter der de ser for seg at trening ikke er aktuelt.

– Vi har dette i bakhodet hele tiden. Sko kan være med på å bestemme og legge opp for aktiviteten pasienten kan utføre. Sko med rund såle, slik som Hoka sko, kan for eksempel bedre rullefasen slik at pasienten får en mindre «stabbende» gange. Andre får råd om å bruke sko som trener fotmuskulaturen i en opptreningsfase, påpeker terapeutene.

Det er selvfølgelig ikke alle som hører på rådene de får. Noen er mest opptatt av skoens utseende og andre av skomote, der de for eksempel med gru ser på Ugg-støvlene som mange av de unge liker å bruke, og som har helt harde og flate såler.

Anbefaler fotterapeut

På spørsmål om det kun ser ut til å være de med ekstrem overvekt som sliter med problemene som er skissert, eller om det også gjelder for de med mer moderat overvekt, lyder svaret:

– Det er jo slik at noen med mye overvekt kan være sterke og i god form. Da minsker gjerne plagene. Samtidig finnes det slanke mennesker som kan slite med tilsvarende problemer. Uansett kan overvekt i alle grader bidra til å øke belastningsskader.

Terapeutene har for øvrig flere ganger henvist til fotterapeut om de har pasienter som sliter med liktorner, fotvorter, hard hud under føttene, inngrodde negler eller annet som for eksempel påvirker ganglaget. De tenker også at det kunne være interessant å ha en fotterapeut fast på helsesenteret.

De gjentar til slutt at de har et stort fokus på føtter – og at når det gjelder belastningsskader, så ser de på hele bevegelsesmønsteret fra føttene og opp. En svakhet ett sted i kroppen kan gi smerter et helt annet sted. De søker dessuten alltid å finne årsak og ikke bare dempe symptomer. Samtidig er det viktig å gjøre pasienten bevisst på alt som påvirker egen situasjon, slik at de vet hva de skal styre unna for at smertene ikke skal opprettholdes.