Gir gratis netthjelp

Om du opplever krenkelser av personvern på nett, nettsvindel eller trenger hjelp til å slette en profil du har opprettet, da er det mulig å få hjelp fra de som står bak nettstedet slettmeg.no.

Av Anette Haugen

Gratis rådgivning: Hans Marius Tessem er seniorrådgiver hos NorSIS. (Foto: NorSIS)

Slettmeg.no er en råd- og veiledningstjeneste som ble opprettet i 2010. Siden 2012 har den ligget under Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), som er en uavhengig ideell organisasjon. I tillegg til slettmeg.no står de også bak nettstedet nettvett.no, der det ligger mye informasjon, råd og veiledning om sikrere bruk av internett.

– Slettmeg.no gir gratis råd og veiledning til folk som opplever problemer med personvern, er utsatt for nettsvindel eller opplever å bli krenket på nettet på en eller annen måte, forteller Hans Marius Tessem, seniorrådgiver hos NorSIS.

Stor spredning

Seniorrådgiveren kan videre fortelle at det er stor spredning i hva slags saker folk kontakter dem for. Noen ønsker hjelp til å slette bilder som andre har lagt ut av dem på nett og noen ber om hjelp til å avslutte en profil de selv har laget, men sliter med å slette igjen.

– Det er ofte slik at det å lage en profil er ganske enkelt, mens det er litt vanskeligere å få slettet den senere. For eksempel på Facebook er det i utgangspunktet ganske lett å slette en profil, men så tar det noen uker før den fjernes helt, i tilfelle folk angrer. Går du da inn for tidlig for å sjekke om den er fjernet, aktiveres den igjen. Det er det mange som ikke er klar over. Å fjerne datingprofiler er ofte mer komplisert, forklarer Hans Marius Tessem.

Andre forespørsler de kan oppleve, er slikt som at en tidligere rusmisbruker som har stått fram og latt seg intervjue av en nettavis, tar kontakt. Kanskje har vedkommende kommet seg ut av det, men nå sliter han med å få jobb fordi han googles og arbeidsgiverne finner den gamle artikkelen. Han kan ikke kreve å få artikkelen slettet, men da kan slettmeg.no prøve å mekle for å finne en løsning der nettavisen går med på å fjerne saken.

– Det er viktig å vite at vi ikke har myndighet til å kreve sletting av verken bilder eller noe annet. Det vi kan gjøre er å hjelpe med å gi råd til hvordan man skal gå fram og eventuelt også kontakte de ulike nettstedene eller personene som står bak, påpeker seniorrådgiveren.

Noen tall

På spørsmål om hvem som oftest tar kontakt med slettmeg.no, svarer Hans Marius Tessem:

– Det kommer litt an på hvordan du leser tallene, men hvis vi setter en aldersgrense på 26 år, så er 60 prosent av de som kontakter oss over. De unge utgjør dermed 40 prosent, men det er jo ganske mange flere som er i aldersgruppen over.

– Når det gjelder kjønnsfordeling så kommer nesten 70 prosent av henvendelsene fra kvinner. Det er imidlertid vanskelig å trekke en konklusjon ut av det. Det er ikke sikkert det er kvinner som har mest problemer. Menn er nemlig generelt sett ofte dårlig­ere til å be om hjelp. Derfor sier tallet mest om hvem som faktisk søker hjelp.

De første årene etter at slettmeg.no ble startet i 2010, var det en økning i henvendelser hvert år, til det flatet ut og de siste årene har gått litt ned. Nedgangen betyr imidlertid ikke at folk trenger mindre hjelp. De senere årene har nettjenestene blitt forbedret, slik at mange flere klarer å hjelpe seg selv uten å ta kontakt med en rådgiver.

– Vi ser at besøkstallet på slettmeg.no har økt de siste årene. Vi har nå mellom 5 500 og 6 000 henvendelser på saker årlig, mens vi har rundt 300 000 brukere i året, der noen bare er kort innom sidene, mens vi ser at andre er der lenge, påpeker Hans Marius Tessem.

Personvernopplysninger

De største feilene NorSIS ser at folk gjør i forhold til andre personer, er at de forvalter andres personopplysninger på en måte de ikke har rett til. Ikke minst handler dette om bilder. Mange tenker nok ikke over det, for dessverre er det ikke uvanlig at besteforeldre, foreldre, annen familie eller venner legger ut bilder eller info uten å spørre den det gjelder om lov.

Brukerord og passord er også noe slettmeg.no opplever en del henvendelser om. Kanskje er kontoen blitt «hacket» ved at noen har fanget opp passordet, slik at den blir sperret og brukeren mister tilgang. Her er rådet fra seniorrådgiveren klart: Bruk totrinnspålogging. Dette er et ekstra sikkerhetsnivå for pålogging, der du i tillegg må oppgi en engangskode ved førstegangs pålogging fra en ny enhet. Det er enkelt å aktivisere og øker sikkerheten veldig.

Det skjer for øvrig at de som selv har gjort feil også tar kontakt med slettmeg.no. Slike henvendelser kommer imidlertid sjelden fra privatpersoner, men heller fra virksomheter som har gjort en blemme de ønsker å få rettet opp.

– Det er ikke uvanlig at vi anbefaler folk å politi­anmelde saker. Det gjør vi i alle de tilfellene der det er blitt begått et lovbrudd. Det er uansett viktig å informere om muligheten for å politianmelde – og det er også viktig at folk kjenner til oss og skjønner at vi er en tjeneste de fritt kan bruke, fastslår Hans Marius Tessem.

Hjelp: Om du trenger hjelp til å ordne opp i ugreie ting på nett, er det mulig å søke hjelp hos slettmeg.no. (Illustrasjon: Colourbox)

Om slettmeg.no

Slettmeg.no er en gratis råd- og veilednings­tjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Dersom du trenger hjelp kan de kontaktes enten per telefon, e-post, kontaktskjema eller på sosiale medier. Du finner også nyttig informasjon om hvordan du kan gå frem for å få slettet opplysning­er på nettsidene deres. Deres primæroppgave er å svare på e-post, telefoner og ha god oversikt over hjelpesidene til de ulike nettsidene, og utarbeide veiledninger for å få løst ulike problemer. Nye nettsider og tjenester publiseres stadig, noe som fører til nye problem­stillinger, derfor setter de pris på å bli kontaktet når du møter utfordringer i forbindelser med ulike nettsteder. Tjenesten har ikke mandat til å kreve sletting, men hjelper deg ved å gi råd om hvordan du kan få fjernet informasjon fra nettet. De kjenner de kanaler og metoder som kan benyttes for å gjøre dette. De kan også bistå med teknisk hjelp og gi råd om hvordan en best bør gå frem for å få fjernet opplysningene. Slettmeg.no er en av tjenestene som leveres av Norsk senter for informasjons­sikring (NorSIS), en uavhengig ideell organisasjon.
Kilde: https://slettmeg.no/om-oss/

Om to-trinns bekreftelse

Totrinnsbekreftelse er et ekstra sikkerhetsnivå for pålogging. Det fungerer ved at du logger inn med brukernavn og passord slik du pleier, men i tillegg må oppgi en engangskode ved førstegangs pålogging fra en ny enhet, det vil si pc, mac, mobiltelefon eller nettbrett. Denne koden får du til en enhet du har, for eksempel mobilen din på SMS, eller i en app som genererer slike koder. Poenget med dette er at selv om noen vet brukernavnet og passordet ditt, kan de likevel ikke logge seg på din konto, fordi de da er nødt til også å ha tilgang på enda en kode for eksempel på mobilen din. Totrinnsbekreftelse minner på mange måter om BankID, der du må benytte en kodebrikke for å lage en slik engangskode. Totrinnsbekreftelse har likevel en viktig forskjell. Du slipper å skrive inn koden hver eneste gang, kun når du logger deg på fra en ny enhet, eller fra et nytt sted. Derfor kalles dette totrinnsbekreftelse, og ikke totrinnspålogging/autentisering. Dette er det viktigste tiltaket du kan gjøre for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang på dine brukerkontoer. Å lage passord som er tilstrekkelig unike, lange og sterke er blitt såpass utfordrende at det for de fleste er nødvendig med et ekstra lag med sikkerhet. (En konkret veiledning til hvordan du går fram finnes på lenken: https://nettvett.no/2-trinns-bekreftelse/)
Kilde: https://nettvett.no/sikker-palogging/