Koronapåvirkning for fotterapeuter i ulike land

Hva har pandemien hatt å si for arbeidssituasjonen til fotterapeuter i ulike land? Har de kunnet drive klinikkene som før eller har de vært nødt til å stenge ned? Rett før påske sendte vi ut en forespørsel til noen av våre internasjonale kontakter om situasjonen i deres land.

Av Anette Haugen

Margret Sigurdardottir, leder av forbundet på Island:

Har fotterapeutene på Island på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– Ja, fra 24. mars til 4. mai 2020. Det måtte vi gjøre etter pålegg fra lokale myndigheter. Nedstengning­en varte i seks uker.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Vi har håndsprit for kundene, ingen aviser eller magasiner, ikke vann og glass på bordet. Vi desin­fi­serer bankterminaler, dører og alle overflater som kunden kan ha vært i kontakt med. Alle bruker munnbind, kundene også. Ingen må komme i kontakt med hverandre, slik at vi må ha lengre tid mellom pasientene når de kommer innom. Vi har ikke økt prisene, men alt dette har gitt oss økte kostnader. Dersom man har munnbindet på hele tiden, kan det være veldig slitsomt å puste hele dagen igjennom det når man jobber. Det kan også være vanskelig å få kunder med hørsels­problem­er til å forstå når man snakker med dem.

Har du sett nedgang i antall pasienter?
– Ja, vi fikk for eksempel lov til å jobbe mens frisører og hudpleiere ikke hadde lov. På den tiden fikk vi veldig få oppringninger og færre bestillinger. Jeg tror også det har vært en del som ikke har ønsket å komme, selv etter at den tiden var over. Det virker ellers som om pasientene synes det er greit med alt ekstra smittevern, selv om én og annen er irritert over at de må bruke munnbind. De forstår det, men håper at tiden snart kommer da det ikke lenger er nødvendig. Pasientene som kommer, virker ikke å være engstelig for å bli smittet når de får behandling. De ser forandring­ene vi har gjort.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– Vi er i gruppe 5, som jeg tror er den nest siste gruppen. Vi vet ikke ennå når vi kommer til å få vaksinen. Vi har sendt spørsmål til myndighetene om det, og de sier at vi er i køen med helse­personell nå i mars.

Hvordan er koronasituasjonen i ditt land i dag?
– Her er det veldig liten smitte nå og de tenker å åpne landet i starten av mai hvis folk har sertifikat om at de har hatt viruset eller er blitt vaksinert. Men, vi har ennå strengt smittevern og de har litt etter litt løftet restriksjoner i samfunnet. Myndighetene setter tidspunktet og håpet er at de fleste ville være vaksinert i løpet av sommeren.


Margaretha M. A. van Putten, lege/forsker/lærer ved podiatriutdanningen Fontys Universitet i Nederland:

Har fotterapeutene i Nederland på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– Vi måtte kun stenge en-to uker da pandemien startet. Da var det panikk, så alle profesjoner med unntak av leger måtte stenge ned. Etter disse to ukene kunne podiatristene igjen begynne å behandle risikopasienter, som de med diabetes eller revmatisme. I tillegg begynte en del innovative podiatrister med online-konsultasjoner.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Alle har vært nødt til å jobbe med munnbind, håndinfeksjon etc. Det ble også plassert plast­skiller mellom podiatrist og pasient. Etter hver konsultasjon kreves det fremdeles en ti minutt­ers ren­gjøringsprosedyre.

Har dere sett nedgang i antall pasienter?
– I vår første lock-down periode, for et år siden, mottok de aller fleste færre pasienter, fordi en del pasienter var engstelige for å komme til klinikkene. Dette virker imidlertid ikke å være et tema lenger, selv om noen få kan være litt bekymret. For tiden er pasientantallet tilnærmet normalt.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– Helsepersonell er prioritert, men bare leger og helsearbeidere som har daglig kontakt med Covid-pasienter. Dette inkluderer ikke podiatrister.

Hvordan er koronasituasjonen i ditt land i dag?
– Per i dag (midten av april) har vi en delvis lock-down. Alle er bedt om å ha hjemmekontor, om mulig. Alle må holde seg hjemme fra klokka 22 til 04.30. Bare nødvendige butikker, som matvarebutikker og apotek er åpne. I andre butikker kan du gjøre en avtale om å handle i 30 minutter, med en restriksjon om 25 kvadratmeter per kunde. Restauranter og barer har vært stengt i cirka åtte måneder. Bare idrett utendørs er lov, ingen idrettshaller, treningssentre eller danseskoler er åpne. Grunnskolen er åpen, på videre­gående har de lov til å undervise én-to dager per uke i mindre grupper. Universitetene er fremdel­es fysisk stengt. Vi er nå i en tredje bølge, med stort press på sykehus­ene, men det daglige smittetallet ser ut til å synke litt. Vaksinasjoner i gang, men organiseringen går veldig tregt. Jeg tror to millioner nå er vaksinert (eldre, de i risikosonen), så 15 millioner gjenstår. Jeg er 67 år med god helse og håper å få vaksinen i mai eller juni.


Tina Christensen, leder i det danske fotterapeut­forbundet:

Har fotterapeutene i Danmark på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– I de første fem ukene etter at Danmark ble lukket ned i mars 2020, utførte vi kun kritiske behandlinger, inntil helsevesen­et gradvis ble åpnet opp igjen fra den 20. april 2020. Det var regjeringen og helsemyndighet­ene som besluttet å stenge ned helsevesenet og våre klinikker for alt annet enn kritiske behandlinger.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Både vi og pasientene har på munnbind, vi bruker visir og skjermer og må holde avstand på to meter. Vi bruker også håndsprit både til oss og pasientene. Noen har hevet prisene på grunn av dette, men de prisene som er avtalt i vår overenskomst er faste, så de kan vi ikke heve. Det er mer besværlig å jobbe med de ekstra tiltakene og det tar lenger tid per pasient på grunn av avstand og alle rutinene. Det er heller ikke alle pasienter som har lyst til å ha på munnbind.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– Ja, fotterapeuter er prioritert i vaksinekøen og vi var kommet i gang med å bli vaksinert sammen med annet helsepersonell. Vaksinasjonene er dog satt på pause foreløpig i 14 dager på grunn av bekymringer for bivirkninger ved AstraZeneca.

Hvordan er koronasituasjonen i ditt land i dag?
– Danmark er i gang med å åpne opp samfunnet igjen etter en lang nedstengning siden jul. Våre klinikker fortsetter å håndtere pandemien, slik vi har gjort i et par måneder nå. Man forventer at flertallet vil være vaksinert i løpet av sommer­månedene og at man er ferdig i august.


Manel Pérez Quirós, president i den spanske podiatriforeningen:

Har fotterapeutene i Spania på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– Ja, fra 23. mars til 11. mai 2020 var det etter lokale og regionale lover kun tillatt å ta imot pasienter i akutte nødsituasjoner.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Vi har vært pålagt en ekstra protokoll for rengjøring og pasientbehandling, tilleggsbruk av EPIS og ekstra ventilasjon. Pasientene har forståelse for dette og ser ut til å føle seg trygge.

Har det vært nedgang i antall pasienter?
– Ja, på bakgrunn av lockdown etc.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– Ja, prioriteringen inkluderer podiatrister.

Hvordan er koronasituasjonen i ditt land i dag?
– Ekstraordinære begrensninger for mobilitet fortsetter. Det er per i dag (slutten av mars) ikke satt noen forutsigbar dato for når ting vil normalisere seg.


Minna Stolt, nestleder i forbundet på Finland:

Har fotterapeutene i Finland på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– Klinikkene måtte ikke stenge. Vi har ikke hatt reguleringer fra myndighetene relatert til fotterapeutenes arbeid. Noen pasienter kansellerte avtalene eller en fotterapeut kunne avbestille timer om de vurderte det dithen at det var en pasient uten risiko. Fotterapeutene har økt tiden mellom timene for å være sikre på at pasienter ikke møter hverandre, og all fysisk kontakt er minimalisert. Noen fotterapeuter har benyttet telefonkonsultasjoner for å kommunisere med for eksempel diabetespasienter, om de ikke har villet komme til klinikken.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Pasientene må bruke munnbind når de kommer til klinikken og gjennom hele behandlingen. Alle enheter, instrumenter, stoler, gulv etc. blir rengjort ekstra. Vi prøver å holde klinikken så ren som overhodet mulig. Håndsprit blir tilbudt pasientene. Pasientene blir også bedt om å holde seg hjem om de føler seg syke. En avtale kan kanselleres når som helst.

Har dere sett nedgang i antall pasienter?
– Det har vært noe nedgang i antall pasienter sammenlignet med «normale tider». Det ser ut til å være ganske likt over hele landet. Blant de som kommer ser noen ut til å være engstelig for å få covid, til tross for all ekstra rengjøring. Noen ønsker heller ikke å bruke offentlig transport og avbestiller derfor timene. Pasient­ene ser ut til å stole på fotterapeutenes kompetanse når det gjelder hygiene under og etter behandling. Frykten for å få viruset er mer relatert til reisen til og fra, om de for eksempel må bruke offentlig transport.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– De som behandler pasienter med covid kommer aller først når det gjelder å få vaksine. Fotterapeuter tilhører ikke den gruppen. De vil få vaksinen senere.

Hvordan er koronasituasjonen i ditt land i dag?
For tiden er det reguleringer på alle arrangementer og maks seks mennesker kan samles på samme tid. Restauranter er stengt til slutten av april. Alle utdanningsinstitusjoner gir læring eksternt. Du må holde to meters avstand og det anbefales at hender må vaskes og sprites ofte. Det er noen kalkuleringer som sier at antall covidsmittede vil gå ned de neste ukene, så kanskje det vil bli mulig å åpne opp i juni/juli. Per i dag har 13,2 prosent av befolkningen fått én vaksinedose. Det er estimert at hele den finske befolkningen vil være vaksinert innen utgangen av året.


Aino Karvo, finsk fotterapeut, ansatt i privat sektor innen ortopediteknikk i Sverige:

Har fotterapeutene i Sverige på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– Der jeg jobber var vi korttidspermittert og jobbet to-tre dager i uken to måneder våren 2020. Ikke alle kommuner korttidspermitterte, men vi i Stockholm hadde det tøffere våren 2020. Dette skjedde delvis på bakgrunn av reguleringer fra myndighetene, siden ortopeden for eksempel måtte stenge ned og pasientbesøk ble innstilt fordi man måtte flytte ressurser over til covid-behandling. Det samme skjedde på sårmottaket, der ressurser ble flyttet til covid-avdelinger, slik at de bare hadde igjen én fotterapeut og én lege.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Vi bruker munnbind og visir hele arbeidsdagen. Man merker at muskulaturen i nakke, skuldre og ansikt blir spent og pusteevnen påvirkes av verneutstyret. Det er vanskeligere å jobbe med verneutstyr når man for eksempel gipser et ben. Kommunikasjonen blir også vanskeligere for eksempel med pasienter som trenger å lese på leppene, har dårlig hørsel osv. Vi bruker for eksempel appen Speechy for å skrive ned på ipad-skjermen det vi sier, slik at pasienten kan lese spørsmålet i stedet.

Har dere sett nedgang i antall pasienter?
– Ja, antall behandlinger er fremdeles lavere. Så vidt jeg har hørt klager ikke pasientene på det ekstra smittevernet. Veldig mange bruker munnbind og det er bra. Mange pasienter har utsatt besøkene sine, men de som kommer virker ikke å være særlig engstelige. Nå er mange eldre allerede vaksinert, noe som synes på antallet bestillinger.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– Helsepersonell er ikke veldig prioritert. Vi får i tredje prioriteringsgruppe hente doser på linje med sykehuset.

Hvordan er koronasituasjonen i ditt land i dag?
– Sverige har jo ingen veldig strenge regler/anbefalinger og smittetilfellene øker. Antall pasienter på intensiven har økt veldig.


Mai Brit Bach, Stats. aut. fotterapeut i Danmark:

Har fotterapeutene i Danmark på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– Ja, vi måtte stenge i fem uker fra 18.03.20, men hadde lov til å behandle kritiske pasienter. Nedstengningen var på bakgrunn av pålegg fra regjeringens side.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Vi har brukt enten visir eller munnbind. Der er satt opp avskjerming ved vår resepsjon og noen har også satt opp avskjerming mellom behandler og pasient. Siden mange arbeider under overenskomst, har det ikke været mulig å øke prisene. Jeg tror ikke at andre heller har endret sine priser grunnet økte omkostninger. Jeg synes ikke det er vanskeligere å utføre jobben nå under pandemien. Hygiene­standarden hos fotterapeuter er meget høy, så det har ikke medført ytterligere rengjøring eller lignende.

Har dere sett nedgang i antall pasienter?
– Personlig har jeg ikke hatt nedgang. Blant enkelte fotterapeuter har det vært en liten nedgang. Pasientene virker ellers å ha full forståelse for situasjon­en. Det virker absolutt ikke som om de er engstelig for å bli smittet når de får behandling. De kjenner til vår høye standard for rengjøring.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– Helsepersonell som arbeider med tett pasientkontakt er i målgruppe 4 i vaksinekøen, det vil si alle fotterapeuter, fysioterapeuter osv.

Hvordan er koronasituasjonen i ditt land i dag?
Danmark er så smått i ferd å åpne opp igjen. Det er utarbeidet en gjenåpningsplan over tid, slik at man raskt kan lukke ned igjen om smitten øker igjen. Frisørene har vært stengt siden midten av desember og kan åpne igjen etter påske, dog skal det fremvises en negativ koronatest. Restauranter kan åpne igjen den 6. mai, det samme gjelder kinoene. Stor­sentre åpner den 21. april. Regjeringen har en vaksineplan som viser at alle skal være ferdig vaksinert i slutten av juli, men den planen holder vist ikke helt slik det ser ut til å gå med AstraZeneca-vaksinen.


James McGuire, Professor Temple University School of Podiatric Medicine i Philadelphia, USA:

Har fotterapeutene i Pennsylvania, USA på noe tidspunkt vært nødt til å stenge sine klinikker/sitt arbeid helt på grunn av pandemien?
– Ja, vi måtte stenge fra 15. mars til midten av april 2020, dette til tross for protester om at pasienter som trengte sårbehandling måtte få behandling. Det var delstats- og universitetsreglementet som krevde at vi stengte, etter føderale advarsler. Fra midten av april fikk vi lov til å ha en begrenset åpning fram til juni. Vi er fremdeles ikke tilbake i full drift. På nåværende tidspunkt er nedgangen på 30 prosent av full kapasitet.

Hva slags ekstra smittevern har dere vært nødt til å innføre på grunn av pandemien?
– Masker, skjold, fysisk distansering og tidsavstand i timebestilling, etc.

Har pasientene kommentert ekstra smittevern eller andre ting?
– Noen, men ikke mange. Vi har fremdeles ikke hatt noe Covid-19-­utbrudd i vår klinikk. Så langt virker det ikke som om noen har vært bekymret for å få viruset under behandling. De fleste er imidlertid svært lei av «lock-down», spesielt om de allerede er vaksinert.

Er helsepersonell prioritert i vaksinekøen – og inkluderer dette fotterapeuter?
– Ja, vi ble alle vaksinert for over en måned siden. (Per slutten av mars.)

Hvordan er koronasituasjonen i din stat i dag?
– For tiden er det betraktelig færre smittetilfeller og få dødsfall. Restauranter har opp til 50 prosent kapasitet og de fleste butikker er åpnet. Familier begynner å kunne møtes igjen.