Viktig samarbeid om fothelse

Siden januar 2023 har Fotterapeutforbundet jobbet tett sammen med PEF (Psoriasis- og eksemforbundet) for å fremme fothelse for personer med hudsykdommer og psoriasis­artritt. Samarbeidet inkluderer et webinar og en helt ny brosjyre.

Webinar: Fotterapeut-forbundet og Psoriasis- og eksemforbundet under planleggingen av webinaret: ´Fothelse for personer med hudsykdommer og psoriasis artrittª. Fra venstre: Eldrid Oftestad (PEF), Kristin A. Knudsen (FTF), Inger M. Paulsen (FTF) og Thea Kristine Lande (PEF).
Tekst og foto: Anette Haugen

For halvannet år siden tok generalsekretær i PEF, Mari Øvergaard, kontakt med Fotterapeutforbundet. Hun fortalte at mange som sliter med psoriasis eller annen hudsykdom henvender seg til dem fordi de opplever at føttene og tåneglene blir rammet, slik at de trenger behandling hos en fotterapeut for å forebygge såre føtter og ledd. Da et medlem helt konkret lurte på om PEF kunne prøve å gjøre noe med at det ikke er refusjon på slike helt nødvendige fotbehandlinger, var det naturlig for dem å kontakte de som er fagfolk på feltet, nemlig Fotterapeutforbundet. Slik startet samarbeidet.

Langsiktig mål

Når behandling hos fotterapeut er påkrevd av medisinske årsaker, synes både pasientene og PEF det er underlig at det ikke finnes refusjon i det offentlige helsevesenet for dette. Det betyr helt enkelt at de som ikke har råd, de får ikke den nødvendige behandlingen som faktisk finnes – og som på en relativt enkel måte kunne ha hjulpet dem til et bedre liv. Om det langsiktige målet med samarbeidet mellom PEF og Fotterapeutforbundet er å jobbe for at pasienter med ulike typer hudproblemer og psoriasisartritt skal få refusjon for nødvendige fotbehandling­er, er det mye som kan gjøres på veien. En av disse tingene er å sørge for god informasjon om fothelse til pasienter med hudlidelser. Etter det første samarbeidsmøtet søkte derfor PEF om midler hos stiftelsen DAM. Der fikk de innvilget en god sum til et prosjekt som inkluderer en informa­sjonskampanje om fothelse for PEF sine medlemmer.

Webinar

I tiden etter har PEF og Fotterapeutforbundet sammen jobbet med å utarbeide en felles brosjyre til PEF sine medlemmer om god fothelse, inkludert hva en fotterapeut er og gjør – og hvorfor det er viktig å få behandlet føttene hos en autorisert fotterapeut. Så snart brosjyren er klar vil den i tillegg til å bli tilgjengelig for PEF sine medlemmer, også kunne lastes ned fra Fotterapeutforbundets medlemssider, slik at den kan deles ut i klinikken til pasienter med hudproblemer som eksem og psoriasis, i tillegg til psoriasisartritt. Webinaret er under planlegging og vil etter at det er ferdig bli tilgjengelig på forbundets medlemssider. Går alt etter planen vil man her kunne høre fotterapeut Kathrine F. Rosenberg i samtale med en hudlege, der de snakker om hva en fotterapeut kan bidra med for disse pasientene. Eldrid Oftestad, redaktør for Hud & Helse, medlemsbladet til PEF, skal lede samtalen, der tanken også er å få med en pasient som vil fortelle litt fra sitt ståsted.

Fortsette samarbeidet

Selv om prosjektet DAM bevilget penger til, som inkluderer webinaret og brosjyren, nå nærmer seg slutten, vil PEF og Fotterapeutforbundet fortsette å holde kontakten. Det er fremdeles et godt stykke igjen på veien til det langsiktige målet om å oppnå refusjon av fotbehandlinger for disse pasientene, men ved å stå sammen i kampen og i dialogen med politikerne, vil man forhåpentlig lykkes til slutt.

Samarbeid: Fra et av planleggingsmøtene i PEFs nye lokaler på Vinderen. Fra venstre: Kristin A. Knudsen (FTF), Ingen M. Paulsen (FTF), Thea Kristine Lande (PEF), Eldrid Oftestad (PEF) og Ilona Zaboha (PEF).