Fibromyalgi og føtter

Fibromyalgi er en tilstand det både er vanskelig å diagnostisere og komplisert å behandle. Lidelsen består først og fremst av smerter i muskler og ledd, der pasientene kan ha svært ulike symptomer. Felles for mange er imidlertid at de har mye smerter i ben og føtter.

Gir råd: Elisabeth Thomassen er leder og Ambjørg Nilsen nestleder i Norges Fibromyalgi Forbund, i tillegg til at hun er redaktør for medlemsbladet deres. (Foto: privat)

Av Anette Haugen

Fibromyalgi er en komplisert, sammensatt tilstand, som kan være frustrerende for både pasient og behandler. Uvissheten om hva plagene kommer av er belastende. Smertene kan komme snikende og «vandre» i hele kroppen. Sammen med smertene kommer ofte fatigue, trøtthet og utmattelse. For å få diagnosen må smertene ha vært kroniske i minst tre måneder. Symptomene kan variere fra person til person og dag til dag, men et fellestrekk er at man er preget av smerte og utmattelse, inkludert smerter og kramper i føtter og ben. Andre vanlige symptomer er dårlig søvn, angst, konsentrasjonsproblemer, irritabel tarmsyndrom, sensitiv blære, svimmelhet, kvalme, øresus, en følelse av feber og en følelse av hovenhet.

Vanlige fotsmerter

Elisabeth Thomassen og Ambjørg Nilsen er leder og nestleder i Norges Fibromyalgi Forbund, en pasient­organisasjon for alle med fibromyalgi. Forbundets formål er å arbeide for å bedre situasjonen for alle som lider av fibromyalgi, gjøre sykdommen kjent, forstått og akseptert. Både Elisabeth og Ambjørg har selv diagnosen. De har inntrykk av at mange pasienter med fibromyalgi går til fotterapeut og har god hjelp av det, men dessverre er det nok også en del som ikke tar seg råd, siden de har store utgifter til medisiner. Mange er uføre, samtidig som de er minstepensjonister. En refusjonsordning på fotterapi hadde derfor vært svært velkommen. Ambjørg forteller at hun selv går til en fotterapeut der medlemmer av Norges Fibro­myalgi Forbund får litt avslag. Det kommer godt med, så hun skulle ønske det gjaldt flere. På spørsmål om det er noe spesielt en fotterapeut bør tenke på når de har en pasient med fibromyalgi i stolen, påpeker de at det er viktig med god dialog og at smertene pasienten har respekteres. Kanskje skal man også være litt ekstra forsiktig og ikke ta for harde tak.

Blant vanlige fotlidelser og fotsmerter pasienter med fibromyalgi sliter med, nevner de:

 • Senebetennelse eller skade i seneplatene under foten.
 • Muskelknuter i fotbladet og legger.
 • Stramme leggmuskler og akilles.
 • Smerter i framfoten.
 • Problemer med «rastløse/urolige ben».
 • Verking i tær og hæler.
 • Hælspore.

Behandling og gode sko

Det finnes behandling for pasienter med fibromyalgi, men siden symptomene er så ulike fra pasient til pasient, er det beste rådet Elisabeth og Ambjørg kan gi at hver og én nesten må prøve ut hva som fungerer for dem. Selv forteller Ambjørg at hun har god erfaring med smertelindring ved akupunktur, men det er en behandling du må gå til over tid. Andre går for eksempel til naprapat, kiropraktor eller fysioterapeut – og som sagt til fotterapeut om de har smerter i føtter og ben. Til tross for at både diagnosen og rådene for behandling er litt ulne, er det likevel ett klart råd de vil gi: – Det er veldig viktig at alle som har disse smertene er flinke til å kjøpe gode sko. Noen får også hjelpemidler som spesiallagede såler. For å få diagnosen fibromyalgi må man naturlig nok først til fastlegen og da blir en del henvist videre til ortoped, forteller de to.

Mestringskurs

Elisabeth og Ambjørg trekker også fram varmtvannstrening i basseng som en type behandling mange har god nytte av. Ellers er det ingen god idé bare å sette seg ned. Setter du deg ned i godstolen og blir værende der, vil du bli dårligere. Fibromyalgi er en kronisk sykdom du må lære deg å leve med – og du er nødt til å bevege deg for at smertene ikke skal blir verre. Utfordringen er at i tillegg til smerter, så er trøtthet og lite energi vanlige symptomer. Det betyr at du må finne en balansegang mellom aktivitet og hvile – og ikke glemme at når du er ute og går, må du også orke å gå hjem igjen. Det er viktig å bruke gode dager til å bygge seg opp og ta «små skritt». For å hjelpe til med dette, arrangerer Norsk Fibromyalgi Forening flere mestringskurs rundt om i landet – og de har flinke likepersoner over hele landet som medlemmene kan få god hjelp av. Nærmere informasjon om de ulike arrangementene finnes på fibromyalgi.no.

Noen fakta om fibromyalgi

Fibromyalgi Verdens Helseorganisasjon (WHO) kategoriserer fibromyalgi under muskel-, skjelett- og bindevevssykdommer med diagnosenr. ICD-10 og sykdomsnr. M79,7 (brukt ved sykehus). Allmennleger bruker ICPC, der fibromyalgi inngår i en sekke­diagnose: L18, utbredte muskelsmerter/­fibro­myalgi. Fagmiljøer diskuterer om fibromyalgi i stedet for revmatologisk er en nevrologisk eller autoimmun sykdom.
 
Følgende vet vi om fibromyalgi
 • At fibromyalgi best kan forstås som en biosykososial lidelse der både biologiske, psykologiske og sosiale forhold kan bidra til å utløse og opprettholde sykdommen.
 • At fibromyalgi kan være genetisk.
 • At fibromyalgi ikke vises på røntgen eller blodprøver.
 • At smerten er reell og at den har både perifere og sentrale komponenter.
 • At pasienter med fibromyalgi kan ha to-tre ganger høyere Substans P i ryggmargsvæsken enn normalt. Dette medfører en generell forsterkning av smerteimpulser.
 • Pasienter med fibromyalgi kan ha lavere Serotonin-konsentrasjon i ryggmargsvæsken enn normalt, og også lavere døgnutskilling i urinen. Serotonin bidrar til å regulere stemningsleiet.
 • At pasienter med fibromyalgi kan frarøves den dypeste søvnfasen der kroppens anabole kapasitet er høyest, som sikrer kroppen restaureringsevne og følelsen av å være uthvilt.
 • At pasienter med fibromyalgi kan ha avvikende stresshormonproduksjon samt for lavt veksthormonkonsentrasjon. Veksthormon er viktig for kroppens reparasjonsevne.
 • At pasienter med fibromyalgi skårer høyere på kronisk stress og belastning enn andre smertepasienter, og stress regnes som en av de utløsende faktorer.
 • Det er en klar overvekt av kvinner i pasientgruppen, men også menn og barn rammes av sykdommen. Mange med fibromyalgi får diagnosen Kronisk smertesyndrom. Norges Fibromyalgi Forbund antar at det i Norge finnes mer enn 160 000 fibromyalgirammede ­ i henhold til HUNT-undersøkelsen som viser at 3,2 % av befolkningen har sykdommen.

Forskning om fibromyalgi
og føtter

En studie i forskningstidsskriftet The Foot, et tidsskrift som fokuserer på forskning rundt fotproblemer og fotsmerter, har konkludert med at personer med fibromyalgi har betydelig mer smerter i føtter, ankler og bein enn kontrollgrupp­en. Det var uten at de fant spesielle avvik i forhold til biomekanikken i fot og ankel. En annen forsk­ningsstudie, fra anerkjente Pain Medicine, har dokumentert at fibromyalgi er sterkt lenket til fotsmerter og en signifikant økning i smerte­- ­­­s­ensitivitet og trykkømhet i fotbladsmuskulaturen.

Kilde: Fibromyalgibladet