Delta på plass: Delta hadde eget telt og arrangerte flere debatter. Fotterapeutforbundets medlemmer stakk innom for gode samtaler med de andre yrkesorganisasjonene.

Aktuelle debatter og politikersamtaler

Foruten alle debattene som arrangeres, er Arendalsuka stedet du hvert år treffer politikere, næringslivsledere og alt av personer som jobber innenfor alle ulike typer organisasjoner og foreninger. Lobbyvirksomhet er derfor også en viktig del av tilstedeværelsen.

Tekst og foto: Anette Haugen

Forrige gang Fotterapeutforbundet deltok på Arendalsuka sto de store deler av dagen på stand sammen med Delta og flere av de andre yrkesorganisasjonene som er organisert der. I år ble det også flere turer innom Deltateltet for en prat med «kollegaer» innen beslektede yrker, men forbundet valgte i år å ha en litt friere rolle, med mer rom for lobbyvirksomhet.

I tillegg til flere treff og gode samtaler med blant annet generalsekretæren og andre tilknyttet Diabetes­forbundet, var målet ikke minst å få ulike politikere i tale. En av dem som stoppet opp for en prat i området der de politiske partiene hadde sine telt, var Bård Hoksrud, stortingsrepresentant for FrP.

Møte med Hoksrud

Fotterapeutforbundet hadde i forkant av Arendalsuka sendt epost til flere av representantene i Helse- og omsorgskomiteen, blant annet til Bård Hoksrud. Her er hva forbundsleder Inger M. Paulsen og nestleder Kathrine F. Rosenberg forteller om sitt møte med FrP-politikeren:

– Da vi traff ham på gata i Arendal, bekreftet han å ha lest eposten. Etter at vi fortalte ham at vi var invitert på stortinget både av Arbeiderpartiet og Høyre, ønsket også han et møte med oss og sa: «Hva med i morgen tidlig klokka 9.00?» Onsdag morgen møtte sentralstyret opp i god tid på det avtalte møtestedet i Arendal – og presis klokka 9.00 kom Hoksrud!

– Vi informerte om forbundet, vår rolle og løftet problematikken om et manglende system rundt fothelsomsorgen i Norge for pasienter med diabetes i dag – og konsekvensene av dette. Det var en lyttende og interessert politiker som ville bidra konkret ved å stille et skriftlig spørsmål til helseministeren.

– Han inviterte oss til et oppfølgingsmøte i etterkant, når svaret foreligger. Etter samtalen med Hoksrud deltok vi på en paneldebatt som het «En mer helhetlig tilnærming til diabetes type 2». Her holdt blant annet professor Kåre Birkeland, fastlege Kaveh Rashidi og Diabetesforbundet innledninger. Bård Hoksrud deltok fra Helse- og omsorgskomiteen og kommenterte fra scenen at han hadde vært i møtet Fotterapeutforbundet samme dag.

Andre debatter

Da Arendalsuka ble arrangert for første gang i 2012, var det med 50 arrangementer og 30 stands i gatene. Årets tall lød på 1962 arrangementer og 181 stands. Med andre ord er det nok av debatter og arrange­menter å velge mellom, der noen skjer i bakgårder, andre på båter, torg, restauranter, hotell og atter andre i store møtelokaler.

Fotterapeutforbundet valgte seg ut flere interessante helsedebatter de stakk innom for ny lærdom, ikke minst der Diabetesforbundet var representert. Dette gjaldt blant annet debattene: «Den opplyste pasient – hvem har ansvar og hvem kan bidra?», arrangert av Legemiddelindustrien (LMI), Apotekforeningen og Felleskatalogen – og den tidligere nevnte debatten: «Nye internasjonale retningslinjer – en mer helhetlig tilnærming til diabetes type 2», arrangert av Boehringer Ingelheim Norge, Abbott Diabetes Care AS.

Også Delta og flere av deres yrkesorganisasjoner sto bak ulike debatter, blant annet «Positive helse­historier fra virkeligheten», arrangert av Delta, Helsefagarbeiderforbundet, Vernepleierforbundet, Kost- og ernæringsforbundet, Helsesekretærforbundet og Aktivitørforbundet. Hele programmet finnes på: arnedalsuka.no.

Meget fornøyd

– Sentralstyret er meget fornøyd med hvordan vi fikk profilert forbundet og våre politiske saker disse dagene. Vi reiser hjem med tre invitasjoner til Stortinget for videre å diskutere nødvendigheten av systematisk forebygging og behandling av diabetesføtter – og dermed redusere antall amputasjon, sier forbundsleder Inger M. Paulsen og nestleder Kathrine F. Rosenberg, og legger til:

– I tillegg til dette fikk vi av Kristin Ørmen Johnsen (H), som underviser på USN, gode råde om veien videre i forhold til en bachelor i podiatri.

Debatter: Torild Tjensvold (t.v.), Inger M. Paulsen og Kathrine F. Rosenberg på plass for å høre på debatten: «Den opplyste pasient – hvem har ansvar og hvem kan bidra?».
Til stede: Med egne jakker, i tillegg til egen debatt, fikk Fotterapeutforbundet markert sin tilstedevÊrelse under Arendalsuka.
Politikere i tale: Forbundsleder Inger M. Paulsen grep fatt i stortingsrepresentant og FrP-politiker Bård Hoksrud og fikk arrangert et møte allerede neste dag.
Lyttet: Bård Hoksrud lyttet med interesse til det Fotterapeut­forbundets sentralstyre hadde å si. Fra venstre: Torild Tjensvold, Kathrine F. Rosenberg, Bård Hoksrud og Inger M. Paulsen. (Foto: Fotterapeutforbundet)
Interessant: Fra paneldebatten: «En mer helhetlig tilnærming til diabetes type 2». Fra venstre: Fastlege Kaveh Rashidi, professor Kåre Birkeland og debattleder Dag Abrahamsen. (Foto: Kathrine F. Rosenberg)