På studietur til Barcelona

I arbeidet med å bygge opp en bachelor for fotterapeuter i Norge, er det viktig å lære hvordan andre land har lagt opp sine studier. Etter å ha besøkt Fontys universitet i Eindhoven, ble Fotterapeutforbundet anbefalt å reise til Barcelona, der studiet nå er hevet til masternivå.

Tekst: Anette Haugen Foto: Inger M. Paulsen og Kathrine F. Rosenberg

På anbefaling fra de som har bygget opp et fireårig bachelorstudie ved Fontys universitet i Nederland (se egen artikkel) og også fra lærere ved Jåttå videregående skole her ­hjemme, har leder og nestleder i Fotterapeutforbundet, Inger M. Paulsen og Kathrine F. Rosenberg, vært på studietur til Barcelona. Der ble de tatt varmt i mot av Carles Verges Salas, PhD og direktør for «studies-school of Podiatry» ved fakultetet for medisin og helsevitenskap, Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona. Universitetet i Catalonias hovedstad er både anerkjent, velholdt og ærverdig, med en historie som strekker seg helt tilbake til 1400-tallet. I dag har universitetet seks ulike campus, 16 fakulteter og mange ulike studieretninger. (Se mer info i faktarammen.)

Litt historie

Når det gjelder historikken bak podiatristudiet i Barcelona, så kunne man fra 1960 og frem til 1988 bli podiatrist ved først å ta en treåring sykepleierutdannelse og deretter bygge på med to år for å bli podiatrist. Det var slik Dr. Carles Verges Salas startet sin utdannelse.

I 1989 ble studiet lagt om. Da fikk de en egen treårig bachelor i podiatri, som ble inkludert i fakultetet og likestilt med de andre bachelorutdanningene, slik som biomedisin, medisin, tannlege, sykepleier, klinisk vitenskap, kirurgi, patologi og eksperimentell terapi, med mer.

Fra 2009 ble podiatristudiet hevet ytterligere opp til et masternivå, med 240 studiepoeng. Derfra kan man bygge på videre med 60 studiepoeng til en doktorgrad, altså en PhD (philosophiae doctor). De fleste som gjør det jobber som forskere og under­visere ved universitetet. Dr. Carles Verges Salas er blant dem som har fullført en slik utdannelse og synes selv han har fått et mye videre syn på hele faget etter at han tok sin PhD. Dr. Carles Verges Salas og hans kolleger i Barcelona tilbyr nå å hjelpe Norge med å bygge opp en framtidig bachelorutdannelse.

Det vil i så fall ikke være første gang de bistår på denne måten. De har alt hjulpet både Sveits, Portugal og Italia med å bygge opp sine podiatristudier.

Måter å jobbe på

Etter ferdig utdannelse starter mange spanske podiatrister for seg selv i egne klinikker, andre jobber sammen i større enheter ­eller på sykehus. Samtidig er det en del som reiser utenlands for å få jobb, vanligvis til Østen, Australia og England. Årsaken til dette er at markedet for podiatrister er så godt som fylt opp i Spania. Det utdannes hvert år cirka 60 podiatrister fra universitet i Barcelona, i tillegg utdannes det podiatrister ved 11 andre universiteter i Spania.

Det finnes også pedikyrister i Spania, men de fleste pasientene vet godt forskjellen på hva en pedikyrist og en podiatrist er. Pedikyrister har dessuten blitt flinkere til å sende pasienter til podiatristene.

Systemet rundt diabetespasienter fungerer ellers nesten som i Norge. Noen sykehus har diabetesfotteam som inkluderer podiatrister, men mange har det ikke. Flere steder er det sykepleiere uten videreutdanning som gjør jobben til podiatristene på sykehusene.

Behandling hos en podiatrist er ikke dekket av det offentlige, men hos hjemmetjenesten og i diabetes­fotteam på sykehusene er behandlingen gratis. Mange pasienter med diabetes velger derfor å bli behandlet på sykehusene framfor å gå til en podiatrist, der de ikke får refusjon.

De får dermed heller ikke nytte av den forebyggende effekten de kunne fått ved å gå jevnlig til en podiatrist. Dette jobbes det imidlertid med. En konsultasjon hos en podiatrist koster i dag fra 20 til 40 euro. En første konsultasjon ligger på cirka 30 euro.

På studietur: Kathrine F. Rosenberg (t.v.) og Inger M. Paulsen ble vist rundt av Dr. Carles Verges Salas, direktør for podiatristudiet ved universitetet i Barcelona.

Stort bibliotek: I første etasje ligger universitetets bibliotek.

Syr: Her lærer studentene å sy.

Såler: Noen av studentene ved skolen lager såler.

Vil hjelpe: Dr. Carles Verges Salas og hans kolleger vil gjerne bistå med å bygge opp en bachelorutdannelse for fotterapeuter i Norge.

Litt om campus

Universitet og campus der de kommende podiatristene blir utdannet, er et ærverdig og velholdt bygg med god atmosfære. I første etasje har de et stort bibliotek og også en stor kafé og kantine. Her kan studentene enten kjøpe seg mat eller de kan ha med egen som de varmer i mikroovner.

Universitet har også en egen klinikk, der det praktiske arbeidet skjer. Ved klinikken er det et venterom og en resepsjon. Da Fotterapeutforbundet var på besøk satt det ti til tolv pasienter og ventet på behandling. Det var fem studenter som jobbet sammen om hver pasient. Podiatristene her brukte ikke fotbad. Da Fotterapeutforbundet spurte om det, svarte Dr. Salas med et smil at i Spania vasker pasientene seg på føttene før de går til en podiatrist.

Skolen hadde ti ulike behandlingsrom med likt utstyr i alle. De hadde også fem rom som ble brukt til ganganalyse, film og vurderinger. Samtidig hadde de to sliperom med mange slipemaskin­er i hver. Dernest var det to-tre avstøpningsrom med vasker, gips og en oasiskasse. Det var dessuten to-tre arbeidsrom som ble brukt til såle­­arbeid og sying.

Campus ligger for øvrig rett ved siden av Bellvitge universitets­sykehus. Fakultetet har et nært samarbeid med sykehuset, ikke minst når det gjelder hospitering for studentene.

Litt om selve studiet

Podiatristudiet ved universitet i Barcelona er lagt opp slik at studentene det første halvannet året stort sett kun har fellesfag og teori sammen med andre utdanninger. Det andre året har de noen fellesfag, men starter også med spesialfagene innen podiatri, blant annet biomekanisk terapi/biomekanikk. Det første semester­et i år tre, begynner de med praksis ved siden av podiatri­fagene.

Hovedvekten av praktisk arbeid i klinikk har de andre semester tredje år og både første og andre semester det fjerde året. Totalt fyller klinikkarbeidet 60-70 studiepoeng. Første gang student­ene jobber på klinikken fungerer de som assistenter for studenter som er kommet lenger.

I studiet ligger det også en del basiskirurgi. Studentene lærer for eksempel «softkirurgi», som betyr å fjerne negler, cyster, mortons neurom, hallux valgus og hammertær, men de jobber ikke i ben. Velger du å studere videre og ta de 60 studiepoengene mot en PhD, kan du spesialisere deg i kirurgi. Podiatristene skriver videre ut resepter og diagnostiserer innen­for sitt område, de tar røntgen og analyserer bildene, samt utfører neglekirurgi og andre småoperasjoner i forfoten.

Lån- og stipendmuligheter

For å studere podiatri ved universitetet i Barcelona, kan studentene søke lån. Det er slik at ett studiepoeng koster fire euro, og med 60 studiepoeng hvert år, vil det si 24 000 euro i året. Skole­systemet i Spania er ellers lagt opp som følgende:

Fra du er 3-16 år går du på barne-og ungdomsskole. Fra 16-18 år tar du Baccalaureat, som gir deg studiekompetanse slik at du kan begynne på universitetet. Har du ikke studiekompetanse, men er godt voksen og har praktisk erfaring og/eller annen utdanning i bunn, kan du likevel søke på studiet.

Fakta om Universitat de Barcelona

Barcelonas universitet er den viktigste institusjonen for høyere utdannelse i Catalonia. I tillegg er det et sentralt sted for forskning, ikke bare for Spania, men for hele Europa. Det er ifølge «Times Higher Education» ranket blant topp 250 universiteter i hele verden.
Ved universitets 16 fakulteter kan du studere alt fra kjemi, biologi, diverse helsefag, økonomi og jus, til historie, matematikk, IT og kunstfag.
Noen tall fra 2017:
• 16 fakulteter
• 71 EHEA bachelorkurs
• 145 masterkurs
• 48 doktorprogrammer
• 223 etterutdanningsprogrammer
• 252 masterprogrammer
• 5 532 professorer, foredragsholdere og forskere
• 62 984 studenter