Fotterapeuter rundt om i Europa

De ulike podiatristforbundene i Europa er organisert ulikt. Det samme er utdanningen, hvordan de jobber og hvilke hovedsaker forbundene for tiden jobber med. Vi har stilt FIPs europeiske medlemsforbund noen spørsmål. Ikke alle har svart, men her er svarene vi har fått.

Tekst: Anette Haugen | Illustrasjoner: Vilde Haugen Kristiansen

Finland

Det finske forbund heter Suomen Jalkojenhoitaja – ja Jalkaterapeutti liitto (Finnish Association of Chiropodists and Podiatrists) og ble etablert i 1960. De har per i dag cirka 400 medlemmer. Det er kun ett forbund for podiatrister i landet. Forbundsstyret er organisert slik at de har cirka åtte medlemmer i styret, men antallet representanter endres litt hvert tredje år når nytt styre velges. Forbundsstyret må imidlertid ha én president, én visepresident, tre-seks medlemmer og én-tre varamedlemmer. I tillegg til dette velges det én-to studenter, som representerer de to universi­tetene der utdanningen kan tas.

Hva er den største saken dere jobber med for tiden?

– Vårt hovedmål for tiden er å forsvare utdanningen vår. Utdanningsministeren har kommet med et forslag om å stenge ned mindre rehabiliterings-/helseutdanninger, og vi er en av disse. Vi prøver også å få flere medlemmer, for alle podiatrister er ikke medlemmer hos oss. Jo flere medlemmer, jo mer informasjon og kraft.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– Jeg vet ikke om det kan betegnes som en stor seier, men vi har etter hvert oppnådd et svært godt forhold til utdanningsstedene våre.

Fortell litt om utdanningen?

– Utdanningen vår er på bachelornivå, slik har det vært siden 1996. Før det var den på et lavere nivå. Utdanningen tar tre og et halvt år og gir 210 poeng. Den kan tas på to ulike universiteter. Det ene ligger i Helsinki og det andre i Savonlinna, øst i Finland.

Hvordan jobber podiatristene i Finland?

– De fleste er selvstendig næringsdrivende entreprenører. Det er bare noen få jobber ledige i helseinstitusjoner. Trenden nå for tiden er at noen få podiatrister jobber sammen i en klinikk, kanskje sammen med andre helsefagarbeidere. Fremdeles er det imidlertid mange podiatrister som jobber alene i egen klinikk.

Annet du vil nevne?

– Hvert år organiserer vi en nasjonal konferanse. I år var datoen 16. september. Vanligvis arrangeres den i Helsinki, men i år ble den arrangert i Tampere. Vi produserer også et profesjonelt medlemsblad som vi utgir fire ganger i året. Der får medlemmene blant annet all informasjon om hva som skjer framover og om utdanning, men også artikler om yrket og forskning. De som er interessert kan lese mer om forbundet og hva vi jobber med på nettsiden vår: https://www.sjjl.fi/in-english/.

Besvart av Emma Laakkio-Saari, internasjonal kontakt i det finske forbundet.

Tyskland

Det tyske forbundet heter Verband Deutscher Podologen (VDP) e. V. (German podiatric association). Det ble stiftet i 1994 og har rundt 700 medlemmer. Hjemmesiden deres, der du finner mer informasjon, er: https://www.verband-deutscher-podologen.de/.

I Tyskland er det tre forbund podiatrister kan være medlem av, i tillegg til et forbund for de som underviser i faget (Verband Leitender Lehrkräfte in der Podologie.)

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Forhandlinger med helseforsik­ringsselskaper for å øke betalingen (for å kunne justere de ansattes lønn i forhold til gjeldende inflasjon).

– Å få behandlinger dekket av helseforsikringsselskaper for pasienter med diagnoser som revmatoid artritt eller andre kroniske sykdommer – og for pasienter som trenger biomekanisk behandling med ortoser etc.

– Forhandle med politikere om å utvide utdanningen på skolen fra 3 000 timer opp til 4 500 timer gjennom treårige kurs, og starte opp bachelorprogrammet i fotterapi igjen, som for øyeblikket er satt på pause.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– En tydelig økning av helseforsik­ringsselskapenes godtgjørelse/betaling for fotpleiebehandlinger.

– Godtgjørelse for behandling av personer med diabetes mellitus og i det siste for skinnebehandlinger med inngrodde tånegler (Unguis incarnatus og Unguis convolutus). – Få startet «Bachelor of Science Program Podiatry» ved Steinbeis University Berlin.

Fortell litt om utdanningen?

– Vi har et bachelorprogram «Bachelor of Science» og ellers en statlig anerkjennelse for yrket podiatri undervist på «School of health». Vi har totalt 38 skoler som underviser i podiatri, et universitet – og flere universiteter med relevante bachelor-, master- og doktorgradsprogram i fag som helseledelse, undervisning ved helseopplæringsinstitusjoner, etc.

Hvordan jobber podiatristene i Tyskland?

– De fleste jobber som selvstendig næringsdrivende i egne klinikker eller er ansatt i en klinikk til en kollega.

Besvart av Christine Kuberka-Wiese i det tyske forbundet.

Nederland

Det nederlandske forbundet heter Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) og ble grunnlagt 1. september 1979. Per 2022 hadde de 1 287 medlemmer. Det finnes bare ett podiatriforbund i Nederland. Hjemmesiden deres er: podotherapie.nl.

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Podiatri i Nederland utvikler seg raskt, og spesielt samarbeidet mellom podiatrister og andre fagfolk innenfor behandling av føtter, har blitt bedre de siste årene. NVvP vokter samholdet og kvaliteten i dette samarbeidet.

– Viktige problemstillinger er forebygging, fotterapi og dokumentasjon av effektiviteten av podiatrisk praksis og behandling.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– Siden 2021 har vi et professorat ved en av skolene som tilbyr podiatri i sitt program, ved Saxion Hogeschool.

Fortell litt om utdanningen?

– Podiatriutdanningen i Nederland er på bachelornivå. Det er to universiteter som tilbyr podiatri­utdanning, Hogeschool Fontys (Fontys University i Eindhoven), sjekk nettsiden: https://fontys.edu – og Hogeschool Saxion (Saxion University of Applied Sciences), sjekk nettsiden: saxion.edu. (PS. Fotterapeuten besøkte Fontys University i 2017. Du kan lese mer om bachelorutdanningen deres i no. 4/17 på nettlenken: https://fotterapeuten-digital.no/.)

Hvordan jobber podiatristene i Nederland?

– Tall fra 2022: 717 hadde lønnet arbeid og 397 jobbet som selvstendig næringsdrivende.

Besvart av Jeannet Appelo i sekretariatet til det nederlandske forbundet.

Irland

Det irske forbundet som er medlem av FIP heter The Society of Chiropodists and Podiatrists of Ireland (SCPI). Det ble grunnlagt på 1970-tallet og har per i dag cirka 400 medlemmer. Les mer på nettsidene deres: https://www.podiatryireland.ie. Det finnes imidlertid mer enn ett forbund i Irland som podiatrister kan være medlem av.

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Vi har nettopp vært gjennom prosessen med statlig registrering. Det er videre et underskudd av podiatrister i landet både i offentlig og privat sektor.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– At vi har fått en statlig registre­ring.

Fortell litt om utdanningen?

– Utdanningen er på bachelornivå. Det er kun ett universitet der du kan ta utdanningen. Det åpnet i 2012. Utdanningen tar fire år.

Hvordan jobber de fleste podiatristene i Irland?

– På ulike måter, både som selvstendige i egen klinikk, på sykehus og i teams. Profesjonen blir sakte, men sikkert styrket.

Besvart av Susan Sheehan, den irske representanten for FIP.

Island

Forbundet på Island heter Félag Íslenskra Fótaaðgerðafræðinga (FIF) (Association of Icelandic Podiatrists). Det ble grunnlagt i 1996 og har per i dag cirka 140 medlemmer. Det er kun én forening i landet. Nettsiden deres er: https://fotur.is.

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Vi prøver å få en utvidet lisens, for å kunne kjøpe kremer mot sopp og andre ting som er merket som medisin eller medikamenter. Vi kan ikke kjøpe dette direkte fra distributøren, men er avhengig av at en lege skriver ut en resept.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– For å være ærlig, nei, bortsett fra at vi for første gang klarer å få 100 prosent av de nye fotterapeutene til å bli medlem av forbundet. Det er et stort og flott mål for oss, da den yngre generasjonen generelt ikke forstår hvorfor de tjener på å være medlem i et forbund.

Fortell litt om utdanningen?

– Det er kun én skole på Island som utdanner podiatrister: The Health Academy. Det er en utdanning på høyere nivå. Det er et treårig program, der studentene etterpå blir registrert av Helsedirektoratet som podiatrister.

Hvordan jobber de fleste podiatristene på Island?

– De fleste jobber som selvstendig næringsdrivende, men fire fotterapeuter jobber nå på sykehuset, så vi kommer hvert år et skritt nærmere å bli sett av andre helsearbeidere.

Annet du vil nevne?

– Ville det ikke vært flott om de nordiske landene kunne møtes oftere og samarbeide om å hjelpe hverandre med å oppnå gode ting?

Besvart av Anna Vilborg Sölmundardóttir, leder for det islandske forbundet.

Malta

På Malta heter forbundet: The Association of Podiatrists of Malta. For tiden har de cirka 110 medlemmer, noe som inkluderer nesten alle podiatrister på Malta, inkludert studentene. Landet er lite, så det finnes bare ett podiatristforbund på øya.

Forbundet ble stiftet i 1999 av professor Afred Gatt, som var deres første president. Les mer om både forbundets historie og annet på nettlenken: https://www.podiatry.org.mt.

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Hovedmålet er å fortsette å fremme fothelse blant befolkningen, fungere som en stemme for podiatrister, som en del av det allmenne helsevesenet og fortsette å fremme og strebe for å beholde og oppgradere standarder innen podiatri i samsvar med verdensomspennende praksis.

Fortell litt om utdanningen?

– For tiden tilbyr University of Malta undervisning både på bachelor-, master- og PhD-nivå. Vi har bare ett nasjonalt universitet på Malta, og foreløpig er det kun her man kan studere for å bli podiatrist.

Hvordan jobber de fleste podiatristene på Malta?

– De fleste podiatristene jobber i det nasjonale helsevesenet som heltidsansatte og driver litt privat praksis på deltid om kvelden. Noen jobber utelukkende innenfor privat sektor. Som en del av et tverrfaglig team i den nasjonale helsetjenesten, jobber vi alle sammen med andre medisinske og autoriserte helseutøvere.

– Noen podiatrister jobber i spesialiserte enheter, slik som diabetesfotavdelinger eller dia­betespoliklinikker. Idretts-, ortopedi- og revmatologiske podiatrister jobber i et veldig nært samarbeid med det spesifikke helsefaglige teamet på klinikkene.

Besvart av Ms Danine Bartolo, general­sekretær for det maltesiske forbundet.

Belgia

Det belgiske forbundet heter Association Belge des Podologues Belgische Vereniging der Podologen (BVP-ABP). Det finnes kun ett forbund i Belgia. Det ble stiftet i 1965 og har cirka 350 medlemmer. Mer informasjon finnes på nettsiden https://www.podologie.be/nl – på nederlandsk og fransk.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– Å få en anerkjennelse av tittelen vår, noe vi fikk for under ti år siden.

Fortell litt om utdanningen?

– Utdanningen vår er på bachelornivå. Vi har fire studiesteder i Belgia, der du kan ta utdanningen. (Et sted der studiespråket er nederlandsk og tre der det foregår på fransk.)

Hvordan jobber de fleste podiatristene i Belgia?

– De fleste av de belgiske podiatristene jobber som selvstendig næringsdrivende i sin egen klinikk, men mange jobber også i større klinikker og i tverrfaglige team innen diabetesfeltet.

Besvart av Christophe Jacobs, president i det belgiske forbundet.

Sverige

Det største fotterapeutforbundet i Sverige er Sveriges Fotterapeuter, som har cirka 1 900 medlemmer. Forbundet fikk sin opprinnelse i 1999, da Sveriges Fotterapeuters Riksförbund (stiftet i 1958) og Svenska Fotvårdsförbundet (stiftet i 1986), ble slått sammen. Les mer om det svenske forbundet på: https://sverigesfotterapeuter.com.

Foruten Sveriges Fotterapeuter, finnes det noen andre mindre forbund fotterapeuter kan være medlem av.

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Det er å samarbeide med utdanningsstedene, slik at utdanningen fortsetter å holde høy kvalitet. I tillegg jobber vi med å synliggjøre behovet for kvalifiserte autoriserte fotterapeuter i fothelsetjenesten.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– Det må være beslutningen i 2020 om å hente inn en ekstern styre­leder.

Fortell litt om utdanningen?

– Utdanningen kan tas etter at du har gjennomført videregående skole. De fleste stedene er utdanningen på cirka seks måneder. Noen er såkalte YH-utdanninger, hvor utdanningen er betalt av staten, og noen er helt private, der den enkelte selv betaler for sin utdanning. For å bli medlem av foreningen må du ha tatt en opplæring på minimum 22 uker. Per i dag kan du utdanne deg til fotterapeut i Stockholm, Gøteborg, Tranås, Kristianstad og Örnsköldsvik. Ytterligere et utdanningssted starter opp i høst, i Umeå.

Hvordan jobber de fleste fotterapeuter i Sverige?

– De fleste jobber selvstendig i egne klinikker, som selvstendig næringsdrivende.

Annet du vil nevne?

– Vi ser et økt behov for samarbeid med våre nordiske foreningskolleger for å sammenligne og påse at våre utdanninger og nyutdannede fotterapeuter har den nødvendige kompetansen.

Besvart av Birgitta Blom, styreleder i Sveriges Fotterapeuter – og av Carina Hansols.

Romania

Den rumenske foreningen Asociatia de Podiatria har 62 medlemmer og ble stiftet i april 2015. Det er den første og eneste podiatriforeningen i landet.

Medlemmene er imidlertid leger, sykepleiere og fysioterapeuter, siden de ikke har egne podiatrister i Romania. Yrket ble anerkjent 18.12.2018, men de har ingen egen utdanning innen podiatri. Yrket er anerkjent som en utdanning på høyt akademisk nivå.

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Vi jobber for å fremme fothelse, yrket podiatrist, å fremme forebygging av den diabetiske fot og for å lære befolkningen om hvor viktige føttene våre er i livet. Vi har én nettside, www.podiatrie.ro, som er en nettside for helsepersonell og en annen, www.picioruldiabetic.ro, som er et pasientnettsted for opplæring av befolkningen.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– Det viktigste var å få anerkjennelse av yrket i Romania! Det fikk vi i desember 2018.

Fortell litt om utdanningen?

Vi har ingen egen utdanning i podiatri. Vi kjempet for å få en master i podiatri i mer enn fire år. Det ble til slutt avvist i februar 2022. Da besluttet kommisjonen at det ikke er mulig å få en egen masterutdanning i podiatri (for leger, sykepleiere og/eller fysioterapeuter). De sa at vi trenger et fakultetsprogram, slik som en bachelorgrad.

– Det er sikkert ikke like vanskelig å få til et bachelorprogram. Vi driver fortsatt med lobbyvirksomhet på alle nivåer, for å finne en person ved et medisinsk fakultet som er villig til å jobbe sammen med oss/meg, for å utvikle dette utdanningsprogrammet.

Hvordan jobber de fleste podiatrister i Romania?

– Yrket beskrives hos oss på samme måte som i Storbritannia og Malta, ettersom vi har brukt modellen deres i alt det vi har utviklet til nå.

Annet du vil nevne?

– Vi fortsetter å kjempe for denne helseprofesjonen i det rumenske helsevesenet. Ukentlig mottar forbundet minst to-tre e-poster om opplæring og hvordan jobbe som podiatrister. Det er en enorm interesse fra folk for å bli podiatrister i stedet for sykepleier eller fysioterapeuter. De ser dette som en ny mulighet, å kunne jobbe i et slikt yrke i Romania i fremtiden. De største truslene kommer fra folk som lurer pasientene. Det er snakk om pedikyrister og syke­pleiere med noe opplæring i såkalt medisinsk pedikyrutdanning. Disse presenterer seg selv som «podolog». De er redde for å si at de er podiatrister, siden de kjenner til den riktige beskrivelsen av yrket. «Podolog» er ikke et eksisterende yrke i Romania.

– De det her er snakk om er på sosiale medier og annonserer for å behandle og «redde» føttene til personer med diabetes. I virkeligheten har de kun noen få dager med «trening». De er ikke kontrollert av noen myndighet i Romania, verken medisinsk eller administrativt. På bakgrunn av lavt utdanningsnivå hos befolkningen generelt og hos personer med diabetes, tror dessverre mange på det de leser gjennom Google og på sosiale medier.

– Vi setter pris på all støtte vi har fått fra podiatrister rundt om i verden, blant annet fra USA, Storbritannia, Malta, Danmark, Belgia, Nederland, Frankrike og Tyskland. Det gjelder også støtten fra ENPODHE (European Network of Podiatry in Higher Education), fra Royal College of Podiatry og fra FIP. Vi ville ikke ha vært i stand til å oppnå det har vi har klart så langt uten deres støtte. En stor takk!

Besvart av Norina Alinta Gavan, PhD, Founder & Honorary President, i det rumenske forbundet.

Polen

Forbundet i Polen heter Polish Podology Association (PPA) og har nettside: www.ptp-podologia.pl. Det ble stiftet i 2010 og er det første forbundet som ble startet for podiatrister i Polen. De ble medlem av FIP i 2011. Det finnes tre forbund til, men de ble startet senere.

PPA har 100 aktive medlemmer, men fordi det ikke finnes noen formell lovgivning og foreløpig ingen bachelorutdanning, eksisterer det rundt 3 000 «podiatrist»-spesialister. De har ingen tittel­beskyttelse.

Hva er de største sakene dere jobber med for tiden?

– Lovverk og tittelbeskyttelse.

Har forbundet vunnet noen store «seire» de senere årene?

– Å få yrkesanerkjennelse som helseeksperter på nasjonalt nivå.

Fortell litt om utdanningen?

– Podiatri er foreløpig ikke på bachelornivå, men vi har for øyeblikket et forslag om dette inne hos Helsedepartementet. Siden 2022 har man kunnet ta en toårig høyskoleutdanning – eller spesialister kan ta en ekstern eksamen.

Hvordan jobber de fleste podiatrister i Polen?

– Alle podiatrister jobber i private klinikker.

Annet du vil nevne?

– Egentlig ikke, men ønsk oss lykke til med å få anerkjennelse og støtte for å oppnå like omsorgsstandarder.

Besvart av Edy i det polske forbundet.

Your Content Goes Here