Jobber for å utvide utdanningen

I Danmark opplever de stor pågang til fotterapiutdanningen, samtidig som behovet for fottera­peuter er stort. Siden utdanningen er komprimert og sykdomsbildet til mange pasienter komplekst, håper de nå å kunne utvide studiet til to år – og også å starte opp en tredje skole.

Lang kamp: Lea Stentoft Berling er direktør i det danske fotterapeutforbundet. Hun forteller at det å forlenge utdanningen i Danmark har stått på agendaen i 30 år. (Foto: Jørgen True)
Av Anette Haugen

I Danmark har de per i dag to offentlige skoler som utdanner fotterapeuter. Den ene ligger i Randers på Jylland, den andre i København på Sjælland. Ved hver av skolene har de fram til nå tatt inn cirka 40 elever hvert semester. Utdanningen er en såkalt ervervsrettet utdanning, altså en yrkesutdanning, der det kreves at man har fullført vanlig grunnskole for å kunne søke.

Selv om du kan søke rett etter fullført grunnskole, er likevel mange av de som søker seg til fotterapi­utdanningen godt voksne. Snittalderen er 40 år, der mange har annen helseutdanning fra før. Andre kommer fra helt andre yrker.

Behovet for fotterapeuter i Danmark er stort, slik at det lenge har vært flere søkere til utdanningen enn det er plasser. De to skolene som allerede finnes har nå fått tillatelse til å ta inn flere elever, men likevel jobbes det for å opprette en tredje skole, et sted i Syd-regionen. Det vil gjøre det lettere å gjennomføre utdanningen også for de om bor lenger sør i landet.

Kun offentlig utdanning

I Danmark finnes det ingen privatskoler som utdann­er fotterapeuter. For å få en autorisasjon som stats­autorisert fotterapeut, kreves det at du går på en offentlig skole. Dette er blant annet knyttet opp mot at man er underlagt et helsefaglig tilsyn, pasient­rettig­heter med mer.

Den danske fotterapiutdanningen er i dag på tre semestre, eller har som de kaller det, tre moduler. Det betyr at elevene går på skole full tid i halvannet år. De skal gjennom et stort pensum og har mange timer, flere enn det som er vanlig på en del andre utdanningsløp. Om det er hard jobbing, er det likevel slik at de fleste elevene gjennomfører og består eksamen.

Undervisningen er allerede komprimert, og med stadig flere pasienter med diabetes og et komplekst sykdomsbilde, ønsker det danske fotterapeutforbundet nå å forlenge utdanningen med en ekstra modul (semester), slik at den blir på totalt to år. Denne prosessen er nå godt i gang. Fotterapeuten har stilt Lea Stentoft Berling, direktør i det danske fotterapeut­forbundet, noen spørsmål om prosessen og hvorfor dette er viktig for dem. Under følger hennes svar:

Hvor lenge har dere jobbet for en forlengelse/forbedring av fotterapiutdanningen?
– Vår organisasjon har arbeidet med å forlenge utdanningen i over 30 år. Det har vært vanskelig å nå igjennom fordi faggruppen ikke har vært så stor. Etter hvert som fotterapi er blitt mer og mer anerkjent i det danske helsevesenet, og det har kommet flere krav til det å være autorisert helsepersonale, jo mer har vi opplevd at vårt ønske er blitt lyttet til.

Hvorfor er dette så viktig for det danske forbundet?
– Det er viktig med en forlengelse av utdanningen fordi de kravene som helsevesenet stiller til fotterapeuter blir større og større mens behandlingen av pasientene også blir mer og mer kompleks. Dette ansvaret vil vi gjerne ta, men vi trenger å ha de beste forutsetningene for å gjøre det. Det vil en lengre utdanning, med blant annet mer kunnskap om biomekanikk, sår og en praksisperiode, gi oss. – Utdanningen har allerede i dag en praksis­periode, men den skjer på skolen, der det er etablert en stor klinikk som tar imot pasienter. Vi ønsker å supplere denne skolepraksisen med en periode i privatpraksis i en klinikk og en kortere praksisperiode på et hospital.

Hva er det viktigste – å få opprettet en ekstra, tredje skole eller å utvide med en modul?
– Vi ser ikke at det ene utelukker det andre. Vi arbeider for begge disse merkesakene. Når det gjelder forlengelsen av utdanningen, har vi et sterkt samarbeid med de to fotterapeutskolene som eksisterer. Det er de som har sendt en søknad til myndighetene med vårt ønske. Med tanke på å få utdannet flere fotterapeuter, har det allerede lykkes oss å oppnå at det ikke lenger er en kvote på opptaket. Det vil si at de to skolene fra nå av kan ta opp flere elever. – Vi har imidlertid en geografisk utfordring, fordi fotterapeututdanningen er en såkalt sporskifte­utdanning, en utdanning mange tar som sin andre utdanning. Derfor er det mange i det sydlige Danmark som synes der er for langt å reise til de to skolene vi har, noe som hindrer dem fra å ta utdanningen. Derfor arbeider vi for å få på plass en tredje skole i det sydlige Danmark, slik at flere kan komme tettere på en fotterapeututdanning – og slik at vi i fremtiden kan få utdannet flere fotterapeuter.

Hvor nært er dere målet med en forlengelse av utdanningen?
– Det er heldigvis stort fokus politisk på yrkesutdanning og på å styrke sporskifteutdanninger i Danmark, så vi håper at vi neste år lykkes med å oppnå å få midler til en forlengelse.

– Saken om forlengelsen av utdanningen ligger for tiden hos Styret for Undervisning og Kvalitet. De har mottatt en søknad fra de to fotterapeutskolene med et ønske om forlengelse. Søknaden om forlengelse er sendt med en anbefaling fra et samlet ekspertpanel. (Se den etterfølgende artikkelen fra ekspertpanelet.)

Er det aktuelt å jobbe for å heve utdanningen til bachelornivå i Danmark?
– I Danmark arbeider vi ikke for et bachelornivå. Det anser vi ikke som nødvendig. Vi tror vi da kan risikere å få færre søkere og at vi da vil fjerne for mye av det «håndverksmessige» i utdanningen.

– Vi arbeider for å forlenge utdanningen så den blir på minimum to år og med en lengre praksis­periode. Det er viktigere for oss å finne en balanse mellom en forlengelse og at utdanningen fortsatt er attraktiv å søke til, slik at vi ikke risikerer at for få utdanner seg til å bli fotterapeut i fremtiden.

Videreutdanning

I Danmark har de også nylig fått sin første offisielle videreutdanning i diabetes for fotterapeuter. Videreutdanningen går over 13 fulle dager fordelt over et halvt år, der de blant annet har et godt samarbeid med hospitering på en av avdelingene til Steno Diabetes Center.

I motsetning til i Norge er det for øvrig mulig, blant annet for pasienter med diabetes, å få tilskudd til et visst antall behandlinger hos fotterapeut, etter henvisning fra fastlege og en risikovurdering av føttene.

Utvidelse: I Danmark ønsker de å utvide fotterapi­utdanningen med et halvt år – og også legge inn mer praksis. (Illustrasjon: colourbox.com)